Skypark - výhľad na mesto Bratislava

Urbanizácia: Bratislava a trendy vývoja

Viac ako polovica ľudí teraz žije a pracuje v mestských alebo porovnateľných metropolitných oblastiach. Dôležitou úlohou budúcnosti je teda ďaľší rozvoj rozrastajúcich sa mestských oblastí prostredníctvom infraštruktúrnych, ekonomických a ekologických opatrení.

Bratislava – mesto, ktoré si hovorí „najzelenšie hlavné mesto v Európe“. Žije tu približne  0,44 milióna ľudí . A práve tu vznikol ambiciózny projekt SKY PARK, ktorý je príkladom úspešnej integrácie nových veľkých projektov do procesu rozvoja mesta . Tím svetoznámej  Zaha Hadida Architects vytvoril projekt, který je na rozlohe 30 000 m 2 podobný velkosti samotného historického centra mesta.  Jeho zámerom však nie je zaujať dominantnú samostatnú pozíciu, ale vyjadriť puto a zdôrazniť prepojenie s jeho širším okolím.

smallRetina 05:54:34 mediumAlias 05:54:34 large 05:54:34 xlarge 05:54:34
Skypark in Bratislava

"Nie je náhodou, že  SKY PARK je zelený." Patrí do systému pochôdznych oáz v meste, a tak sa stal jeho nedeliteľnou súčasťou " hovorí  Dušan Ševela, vedúci vývoja designu v spoločnosti  Penta Real Estate. Vztah mezi budovami a zeleňou je teda vyvážený a zodpovedá ekologickým požiadavkám pre optimálnu mikroklímu v meste.

Všetko na jednom mieste

Úlohou bolo organicky integrovať rôzne mestské funkčné oblasti : obytné, pracovné, zásobovacie, špeciálne funkcie s oblasťou voľného času. „Rozmanitosť a previazanosť týchto funkcií majú potenciál priekopníckeho vývoja . Okrem architektov  z ateliéru ZHA sa teda na  designu a terénnych úpravách podielali tiež zahradní architekti. Bolo to dobré rozhodnutie sústrediť tvorivé sily na park, “poznamenáva Dušan Ševela.

Vďaka dôslednému umiestneniu čo najväčšieho počtu infraštruktúrnych a zásobovacích funkcií v podzemných priestoroch sa architektom podarilo navrhnúť mimoriadne veľkorysé zelené plochy v tomto verejnom priestore. Bola tak vytvorená veľká miestna rekreačná oblasť  so širokou škálou možností  využitia pre najrôznejšie záujmové oblasti.

Pri stavbe najdôležitejších designových prvkov projektu -  fasády a zelených plôch  -významne prispely  výrobky Dörken k ich funkčnej spoľahlivosti a trvanlivosti.

Objavte viac o spločnosti DÖRKEN!

Existuje mnoho dalších stránok o našej spoločnosti. Pozývame Vás: objavte odbornosť!