Abdichtung DELTA®-THENE

Celoplošne samolepiaca hydroizolácia aplikovaná za studena (KSK) na izoláciu stavebných prvkov v styku so zemou proti zemnej vlhkosti a netlakovej vode.

Norme vyhovujúca hydroizolácia vyrobená z krížovo laminovanej špeciálnej nosnej HDPE fólie a tesniacej a lepiacej vrstvy z bitúmenového kaučuku ponúka optimálnu a trvalú ochranu plášťa budovy proti vlhkosti.

  smallRetina 09:01:56
  Vertikale Anwendung von DELTA®-THENE
  smallRetina 09:01:56
  Verarbeitung von DELTA®-THENE
  smallRetina 09:01:56
  Vertikale Anwendung von DELTA®-THENE
  smallRetina 09:01:56
  DELTA®-THENE Abdichtung
  smallRetina 09:01:56
  Anwendung von DELTA®-THENE
  smallRetina 09:01:56
  DELTA®-THENE in vertikaler Anwendung
  smallRetina 09:01:56
  DELTA®-THENE Anwendung als Mauerwerkssperre
  smallRetina 09:01:56
  Horizontale Anwendung von DELTA®-THENE
  smallRetina 09:01:56
  DELTA®-THENE in der vertikalen Anwendung

Výhody

 • Rýchle a jednoduché spracovanie
  DELTA®-THENE sa rýchlo aplikuje z rolky v jednom pracovnom kroku. To znamená, že sa dá spracovať oveľa rýchlejšie ako tekuté hydroizolačné materiály ako napr. asfaltové stierky (PMBC). Mriežková potlač umožňuje jednoduché rezanie a presné pokladanie pásov. Rezanie je rýchle a jednoduché, napríklad pomocou odlamovacieho noža.
 • Žiadne doba tuhnutia a sušenia
  Ďalšie pracovné kroky - ako je aplikácia ochrannej/drenážnej fólie, napr. DELTA®-TERRAXX, a/alebo tepelnej izolácie XPS - je možné vykonať ihneď. Odpadajú tak dlhé čakacie doby a práce sa dajú rýchlejšie dokončiť zasypaním výkopovej jamy.
 • Okamžite funkčná
  Vodotesná a odolná voči dažďu hneď po nalepení. Žiadne prekvapenie pri náhlej zmene počasia.
 • Nevyžaduje sa žiadna kontrola hrúbky vrstvy
  DELTA®-THENE ponúka maximálnu úroveň bezpečnosti vďaka stále rovnomernej hrúbke vrstvy.
 • Vysoká flexibilita materiálu
  Prípadné trhliny a materiálové zmeny v podloží je možné bezpečne preklenúť.
 • Žiadna manipulácia s otvoreným ohňom
  Na spracovanie nie je potrebné žiadne zváracie zariadenie (horák) ako bežných asfaltových pásoch. To znamená: viac bezpečnosti pri práci.
 • Spracovanie už od -5°C
  Použitie v zime je bez problémov možné v kombinácii s DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER (Kältegrundanstrich) až do -5 °C. Na rozdiel od iných HYDROIZOLAČNÝCH materiálov, ktoré sa pri týchto teplotách lámu, alebo už nedajú použiť, nedochádza k žiadnym prestojom alebo čakacím dobám v dôsledku počasia.
 • Bezproblémové napojenie na zábranu proti vzlínajúcej vlhkosti
  So zváraným asfaltovým pásom je ťažké pripojiť sa k bežne používaným plastovým protivlhkostným zábranám pod stenami, pretože otvorený plameň zváracieho horáka môže plastovú zábranu poškodiť. S DELTA®-THENE je spojenie mimoriadne jednoduché: Studená samolepiaca hydroizolácia veľmi dobre priľne na takmer všetky bežné plasty.
 • V súlade s normový štandardom
  DELTA®-THENE je v súlade s hydroizolačnými normami DIN 18531 (balkóny), DIN 18533 (stavebné prvky v kontakte so zemou) a DIN 18534 (plochy stien a podláh vo vlhkých miestnostiach). Spĺňa požiadavky na vlastnosti produktu pre použitie ako hydroizolácia podľa DIN SPEC 20000-202. Zhoda CE podľa EN 13969 (bitúmenové pásy na hydroizoláciu budov proti pôdnej vlhkosti a vode) a EN 14967 (bitúmenové pásy na izoláciu stien).

Použitie

DELTA®-THENE je možné použiť v nasledujúcich oblastiach použitia:

 • ako zvislú hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti a netlakovej vode pre základové dosky a steny v styku so zeminou (podľa DIN 18533).
 • ako vodorvnú hydroizoláciu napr. balkónov (podľa DIN 18531), ako aj povrchov stien a podláh vo vlhkých miestnostiach (podľa DIN 18534).
 • ako protivlhkostná bariéra (typ aplikácie MSB-nQ) proti kapilárne vzlínajúcej vode pod stenami, alebo ako soklovú hydroizoláciu proti striekajúcej vode a pôdnej vlhkosti (podľa DIN 18533).
 • ako parozábranu v ploche podlahy pod poter.
 • ako vonkajšia parozábrana na steny z vodonepriepustného betónu.
 • na utesnenie konštrukčných škár filigránových/trojitých stien z vodonepriepustného betónu s triedou pôsobenia vody W1-E.
 • na plošné utesnenie proti radónu.

Podrobné informácie o rôznych aplikáciách nájdete v Technickom plánovaní.

Spracovanie

Podklad musí byť hladký, suchý, bezprašný, čistý, odolný voči tlaku a stabilný. Pred nalepením DELTA®-THENE je potrebné minerálne podklady napenetrovať základným náterom DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER, DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER -5°C (Kältegrundanstrich), alebo DELTA®-THENE GRUND INSIDE. Pred aplikáciou v ploche sa všetky rohy, fabióny, prestupy, vyriešia prírezmi DELTA®-THENE alebo prefabrikovaným pásom DELTA®-THENE-BAND T 300/500 tak, aby všetky kritické miesta mali po dokončení pokládky dve vrstvy. DELTA®-THENE sa kladie po jednotlivých pásoch. Ochranný deliaci papier na zadnej strane sa na začiatku pásu sa stiahne cca 20 cm a zahne sa do protismeru. Potom sa fólia zarovná a prilepí. Presah pásov medzi sebou musí byť 10 cm. Všetky presahy, spoje a ukončenia musia byť starostlivo starostlivo a zatlačené prítlačným valčekom.

Podrobné informácie o rôznych aplikáciách nájdete v Montážnom návode.

Referencie

Technické údaje

Materiál Samolepiaca hydroizolácia zložená z kombinácie krížom laminovanej špeciálnej fólie z HDPE a lepiacej vrstvy z bitumenkaučuku.
Hrúbka ca. 1,5 mm
Plošná hmotnosť ca. 1,6 kg/m²
Teplotná odolnosť -30 °C až + 80 °C
Spracovanie (skladovať v temperovanom sklade) +5 °C až +30 °C (vzduch aj podklad) do -5 °C s použitím penetračného náteru DELTA®-THENE-PENETRAČNÝ NÁTER -5°C
Šírka 1 m
Dĺžka rolky 5 m a 20 m
Skladovanie skladovať aj prepravovať vo zvislej polohe v suchu. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.
Likvidácia EWC Code 1 703 02 asflat, bez dechtu
Obal recyklovateľný
Vodotesnosť (EN 1928, skúška B) vyhovuje (400 kPa/72 h)
Reakcia na oheň (EN 13501-1) trieda E
Maximálna pevnosť v ťahu (EN 12311-1) pozdĺžna: ca. 250 N/50 mm
priečna: ca. 250 N/50 mm
Odolnosť proti roztrhnutiu (vytrhnutie z drieku klinca) (EN 12310-1) pozdĺžna: ca. 150 N
priečna: ca. 150 N
Správanie pri ohýbaní za studena (EN 1109) -30 °C
Hodnota Sd ca. 150 m
Typ použitia (DIN SPEC 20000-202) BA, MSB-nQ
Trieda vystavenia vody (DIN 18533) W1-E (W1.1.-E, W1.2-E) und W4-E
Trieda využitia priestoru (DIN 18533) RN1-E až RN3-E
Trieda preklenutia trhlín (DIN 18533) RÜ1-E až RÜ3-E

Doplnky

Na stiahnutie

Kontakt

smallRetina 09:02:02 mediumAlias 09:02:02 large 09:02:02 xlarge 09:02:02

Chceli by ste informácie o podrobných vlastnostiach produktov, prípadoch použitia alebo iných technických témach?
Potom prosím kontaktujte našich obchodno-technických poradcov.

Máte otázky týkajúce sa cien, dostupnosti alebo stavu vašej objednávky?
Náš predajný servis vám v týchto záležitostiach pomôže na +421 2 45 94 49 17 alebo na dorken@dorken.sk.