DELTA

Nopové fólie

Stavebné prvky ktoré sú v kontakte so zemou, ako sú vonkajšie steny suterénu a podobné konštrukcie zapustené do zeme, musia byť izolované v súlade s DIN 18533. Aby hydroizolácia zostala trvalo funkčná, musí byť účinne chránená proti mechanickým, tepelným a chemickým vplyvom v zemine. Na tlakovo odolných podkladoch ako napr. vodonepriepustný betón a pokiaľ nie je potrebná plošná drenáž, môžu sa na ochranu použiť jednoduchá nopová fólia.

Nopové fólie ako čisto ochrana základovej steny

Jednoduché nopové fólie nemajú žiadne ďalšie funkčné vrstvy a slúžia výlučne ako ochrana konštrukcie, pri zasypávaní výkopu a v prípade potreby, ako separačná vrstva medzi konštrukciou a vlhkou zeminou. Tieto nopové fólie na ochranu základových stien sa aplikujú nopmi smerom k stavebnému objektu. Pôsobia teda optimálne ako „deformačná zóna“, ktorá napr. tlmí zásypový materiál, ktorý sa pri zasypávaní výkopovej jamy opiera o stavebnú konštrukciu.

Nopové fólie ako náhrada podkladového betónu

Nopové fólie môžu byť tiež použité vodorne, ako náhrada podkladového betónu pod vystužené základové dosky. To šetrí dodatočné výkopy stavebnej jamy, vysoké náklady na spracovanie a dodatočné strojové vybavenie ako aj  dlhé čakacie doby schnutia betónu.