DELTA

Vzduchotesné vrstvy a parozábrany pre zníženie energetických strát

Podkrovné byty sú nielen mimoriadne pohodlné. Rozšírením miestností priamo pod strechou sa dajú rozumne využiť aj dodatočné priestorové rezervy. Dobre izolovaná strecha je preto nevyhnutná pre udržanie spotreby energie v rozumných medziach. To je dobré nielen pre peňaženku, ale aj pre životné prostredie. Pri prestavbe podkrovia treba už od začiatku inštalovať kvalitnú izoláciu, ktorá zabezpečí, že v zime unikne čo najmenej vykurovacej energie a v lete zlepší ochranu pred prehrievaním. Účinná tepelná izolácia má samozrejme svoju cenu. Aby zostala dlhodobo funkčná, je preto nevyhnutné chrániť ju z vnútornej strany funkčnou parozábranou alebo parozábranou.

DELTA® vám ponúka tú správnu vzduchotesnú vrstvu a parozábranu / parobrzdu pre každú požiadavku. Ak kliknete na produkty nižšie, získate podrobné informácie a technické údaje o vzduchotesných vrstvách a parozábranách / parobrzdách DELTA®.

Prečo je parozábrana / parobrzda dôležitá?

Parozábrany a parobrzdy sú určené na obmedzenie množstva vodnej pary, ktorá „migruje“ do stavebnej konštrukcie. Technický výraz pre to je difúzia vodnej pary. Malo by sa zabrániť neprípustne vysokej úrovni tvorbe kondenzátu (kondenzácii vodnej pary) v stavebnej konštrukcii - najmä v tepelnej izolácii. Na jednej strane by sa tým zhoršila účinnosť izolácie; na druhej strane priveľa skondenzovanej vody môže viesť k masívnemu poškodeniu drevenej strešnej konštrukcie. Parozábrana / parobrzda ako účinná ochrana zaisťuje, že vlhkosť z obytných miestností nemôže prenikať do strešnej konštrukcie a v prvom rade ju nemôže poškodzovať.

Parozábrany / parobrzdy nielen zabraňujú prenikaniu vlhkosti do izolácie, ale tiež zabraňujú prúdeniu vzduchu cez vrstvy tepelne izolovaných stavebných konštrukcií.

Aký je rozdiel medzi parozábranou a parobrzdou?

Hoci sa názvy často zamieňajú, parozábrana a parobrzda nie sú úplne rovnaké.

Parozábrana sa od parobrzdy líši difúznym odporom. Rozhodujúca je tu hodnota Sd, ktorá sa udáva v metroch. Táto hodnota znamená „ekvivalentnú hrúbku vzduchovej vrstvy pre difúziu vodnej pary“ a popisuje priepustnosť vodnej pary konštrukčnej vrstvy alebo stavebného materiálu (napr. parozábrany alebo parobrzdy). Platí: čím vyššia hodnota Sd, tým menej vodnej pary materiál prepustí.

 

DIN 4108-3 a pripravované Pravidlá pre vykonávanie parotesniacich zábran CSS rozlišujú medzi nasledujúcimi definíciami:

  • Difúzne otvorené vrstvy sú stavebné vrstvy s hodnotou Sd ≤ 0,5 m.
  • Parobrzda je vrstva minimálne regulujúca prestup vodných pár s hodnotou s 0,5 m < Sd ≤ 10 m.
  • Parozábrana strednej parotesnosti je vrstva s hodnotou s hodnotou 10 m < Sd ≤ 100 m.
  • Parozábrana vysokej parotesnosti je vrstva s hodnotou 100 m < Sd < 1 500 m.
  • Parozábrana extrémnej parotesnosti je vrstva s hodnotou Sd ≥ 1500.

Existujú aj parobrzdy, ktoré majú pohyblivú hodnotu Sd. Napríklad DELTA®-NOVAFLEXX mení svoju hodnotu Sd medzi 0,2 m vo veľmi vlhkom prostredí a 5 m v suchom okolitom vzduchu v závislosti od okolitej vzdušnej vlhkosti.

Kvalitné vzduchotesné vrstvy a parozábrany pre každú požiadavku

Vzduchotesné vrstvy a parozábrany / parobrzdy DELTA® umožňujú spoľahlivú a účinnú ochranu zvnútra, s ktorou možno merateľne znížiť spotrebu energie. V spojení s difúzne otvorenými podstrešnými membránami DELTA® a zosúladeným príslušenstvom DELTA® tesniaceho programu ponúkajú vzduchotesné vrstvy a parozábrany / parobrzdy vhodné možnosti kombinácie na zastavenie a zníženie difúzie a tiež na vzduchotesné utesnenie izolovanej konštrukcie.

Fólie DELTA® sa vyznačujú maximálnou robustnosťou a dlhou životnosťou: Napríklad DELTA®-NOVAFLEXX je obzvlášť ideálna pre pokládku vďaka laminovanému špeciálnemu vlísu a tiež Vás DELTA®-REFLEX presvedčí aj vysokou odolnosťou proti roztrhnutiu. Ďalšie informácie a technické údaje o našom sortimente nájdete na príslušných produktových stránkach. Stačí kliknúť na požadovaný produkt vyššie!

smallRetina 05:03:28 mediumAlias 05:03:28 large 05:03:28 xlarge 05:03:28
DELTA®-REFLEX in der Anwendung
smallRetina 05:03:28 mediumAlias 05:03:29 large 05:03:29 xlarge 05:03:29
Verarbeitung von DELTA®-NOVAFLEXX

Správna pokládka parozábrany: tipy a triky od DÖRKEN

Plánujete rekonštrukciu strechy v rámci výmeny strešnej krytiny a chceli by ste zúročiť účinnosť a výkonnosť kvalitnej sanačnej parobrzdy DELTA®? Potom použite náš Montážny návod pre DELTA®-parozábrany a vzduchotesné vrstvy. Tu nájdete všetky informácie, na ktoré treba pri montáži myslieť.