Hydroakumulačná fólia DELTA®-FLORAXX TOP

Difúzne otvorená ochranná a drenážna fólia s funkciou akumulácie vody a integrovanou, filtračne stabilnou geotextíliou. Plošná drenáž a akumulácia vody v jednom. Ideálne pre použitie na zelených strechách, ako aj na strechách s obráteným poradím vrstiev.

Nopová fólia je bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, odolná voči chemikáliám a v zemi nehnijúca.

  smallRetina 10:09:04
  DELTA®-FLORAXX TOP in der Anwendung
  smallRetina 10:09:04
  DELTA®-FLORAXX TOP in der Anwendung
  smallRetina 10:09:04
  DELTA®-FLORAXX TOP in der Anwendung
  smallRetina 10:09:04
  DELTA®-FLORAXX TOP water storage membrane
  smallRetina 10:09:04
  DELTA®-FLORAXX TOP Oktagonnoppe
  smallRetina 10:09:04
  DELTA®-FLORAXX TOP Anwendung unter Intensivbegrünung

Výhody

 • Veľká hydroakumulačná schopnosť ca. 7 l/m2
  DELTA®-FLORAXX TOP akumuluje dažďovú vodu a slúži tak ako zásobáreň vody pre suché obdobia. Prebytočná dažďová voda odteká cez perforáciu umiestnenú na hornej hrane nopovej fólie a môže tak byť odvedená na hydroizoláciu strechy a odtekať medzi nopmi do strešnej vpuste.
 • O 80% vyššia pevnosť v tlaku
  Vďaka osemhranným nopom s výstužnými rebrami má cca o 80% vyššiu pevnosť v tlaku ako štandardné nopové fólie.
 • Integrovaná filtračná textília
  Nakašírovaná, filtračne stabilná geotextília, umožňuje aplikáciu rastlinného substrátu ihneď po položení drenážnej a hydroakumulačnej vrstvy. Nie je potrebné aplikovať žiadnu ďalšiu filtračnú vrstvu. To ušetrí ďalšie pracovné kroky.
 • Žiadne zanášanie kalom
  Nakašírovaná geotextília je tlakovo a filtračne stabilná a spoľahlivo zabraňuje zanášaniu nopovej štruktúry kalom.
 • Perforácia medzi nopmi
  Perforácia zabezpečuje odtok prebytočnej dažďovej vody (cca 8,7 l/m²s) a zabraňuje tak napríklad hnilobe koreňov.
 • Difúzne otvorená
  Vďaka perforačným otvorom dosahuje DELTA®-FLORAXX TOP hodnotu Sd cca 0,4 m. Je tak ideálna pre použitie na strechách s obráteným poradím vrstiev.

Použitie

DELTA®-FLORAXX TOP slúži ako ochranná, drenážna a hydroakumulačná vrstva v extenzívne, ale aj intenzívne ozelenených konštrukciách plochých striech. Nopová fólia sa aplikuje nopmi smerom nadol na ochrannú geotextíliu (min. 300 g/m²) a nad hydroizoláciou odolnou voči prerastaniu koreňov. Keďže filtračna geotextília je už integrovaná, v ďalšom kroku je možné rastlinný substrát aplikovať priamo na DELTA®-FLORAXX TOP. Výsadba potom prebieha individuálne.

DELTA®-FLORAXX TOP sa používa aj v obrátených strechách ako paropriepustné zakrytie tepelnej izolácie. Nopová fólia je položená na separačnú vrstvu ktorá odvádza vodu a to  tak, aby nopy smerovali k tepelnej izolácii strechy. Následne sa priamo na DELTA®-FLORAXX TOP aplikujú ďalšie vrstvy (rastlinný substrát, drť, štrk, drvený kameň a pod.). Na obrátenej streche je bez problémov možné aj ozelenenie, osadenie terasových plôch či jednoduché zaštrkovanie strechy.

Referencie

Technické údaje

Materiál nopovej fólie Perforovaná nopová fólia z HDPE s nakašírovanou geotextíliou z PP
Výška nopov ca. 20 mm
Pevnosť v tlaku ca. 200 kN/m² (EN ISO 25619-2)
Objem vzduchu mezi nopmi ca. 14 l/m²
Teplotná odolnosť -30 °C až + 80 °C
Priepustnosť vody v rovine ca. 10 x 10-3 m²/s (10 l/s · m) (EN ISO 12958)
Priepustnosť vody pri kolmom prítoku ca. 8,5 l/m² · s
Priemer perforácie ca. 6,5 mm
Hydroakumulačná schopnosť ca. 7 l/m²
Charakteristická veľkosť otvorov geotextílie ca. 0,15 mm (EN ISO 12956)
Priepustnosť vody cez geotextíliu ca. 0,08 m/s (EN ISO 11058)
Drenážna kapacita 1,17 l/m · s pri 20 kPA (Gradient i=0,02)
1,43 l/m · s pri 20 kPA (Gradient i=0,03)
2,64 l/m · s pri 20 kPA (Gradient i=0,1)
CE-Zhoda DIN EN 13252, skúšobná správa TBU1.1/13525/0580.0.1-2009
Rozmer 10 m x 2 m, šírka geotextílie 2,10 m

Doplnky

Na stiahnutie

Kontakt

smallRetina 10:09:05 mediumAlias 10:09:05 large 10:09:05 xlarge 10:09:05

Chceli by ste informácie o podrobných vlastnostiach produktov, prípadoch použitia alebo iných technických témach?
Potom prosím kontaktujte našich obchodno-technických poradcov.

Máte otázky týkajúce sa cien, dostupnosti alebo stavu vašej objednávky?
Náš predajný servis vám v týchto záležitostiach pomôže na +421 2 45 94 49 17 alebo na dorken@dorken.sk.