Naše spoločné hodnoty

„DÖRKEN chráni hodnoty“ – je naším heslom už viac ako 125 rokov. Na jednej strane toto motto platí velmi konkrétne: pre membrány a nátery, ktoré chránia a udržujú hodnotu stavebných konštrukcií a celých budov. Na druhej strane ale tiež v prenesenom význame:  ako rodinná spoločnost s viac ako 1 000 zamestnancami  preberáme zodpovednosť za ludí, za spoločnosť ako celok a za životné prostredie. To dokazujú naše opatrenia v oblasti kvality a bezpečnosti na všetkých úrovniach . Každý deň.

Dôvera

Náš úspech je založený na vzťahoch a dôvere.Poskytujeme si navzájom priestor, aby sme mohli jednať zodpovedene a vždy sa na seba mohli spolahnúť. Naši zamestnanci môžu a tiež preberajú  zodpovednosť za rôzne projekty.

DÖRKEN vyžaduje a podporuje nezávislú prácu, ale poskytuje každému potrebnú pomoc za všetkých okolností

Ludskosť

Rešpekt, tolerancia a spravedlivosť sú základom úspechu, harmonie  a radosti na pracovisku. V našej rodinnej spoločnosti sme si blízki a navzájom sa podporujeme.

Orientujeme sa na človeka a vychádzať vzájomne medzi sebou s rešpektom je pre nás samozrejmosť. I v dobe krize dbáme na to, aby sa našim zamestnancom darilo.

The requested webpage could not be found

The requested webpage could not be found.
We are sorry, but the page you are looking for doesn’t exist – or no longer exists. Please check the address and try again or use the following link:

Inovácie

Inovácie sú našou budúcnosťou. Neustála práca na novom a dalšom vývoji je to, čo definuje náš ekonomický úspech a často nám zaisťuje pozíciu lídra na trhu.

Už viac ako 125 rokov vyvíja DÖRKEN produkty a služby, ktoré neustále vytyčujú nové štandardy. Základom pre pokračujúci úspech a rast našich obchodných oblastí je kultúra inovácií ktorú všetci žijeme a ktorú kultivujeme na všetkých úrovniach.

Udržatelnosť

Ako chemická spoloť sa cítime zvlášť zaviazaní šetriť a chrániť životné prostredie . Máme ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia, na ktorých neustále pracujeme ako na súčasti nášho organizovaného environmentálneho managementu, aby sme systematicky podporovali ekologický pokrok. Zaviazali sme sa  k dalšiemu rozvoju podnikovej ochrany životného prostredia - nad rámec zákonných predpisov - v súlade so  stanovenými enviromentálnymi cielmi. Ako inovátor dávame dobrý príklad: Mnoho našich produktov už splňa požiadavky, ktoré bude zákonodárca iba definovať.

 

Zakotvenie udržatelnosti vo firemnej kultúre a vzájomné odhodlanie našich zamestnancov a našich partnerov na trhu robí spoločnosť DÖRKEN konkurencieschopnejšou, výnosnejšou, inovatívnejšou a zaujímavejšou pre mladé talenty a partnery pre spoluprácu.

Thorsten Koch Predseda predstavenstva

Spolahlivosť a autentičnosť

Starostlivosť - zmysel pre zodpovednosť - poctivosť: to sú vlastnosti, ktoré definujú zamestnancov  DÖRKEN a sú základom úspešnej  spolupráce - tiež s našimi zákazníkmi a partnermi na trhu. Sme si vedomí našich silných a slabých stránok v našich činoch, a preto sme dôveryhodní .

Loajalita

Loajalita je základom pre dôveryhodnú spoluprácu a úspešné presadenie našich projektov a stratégií . Dlhoročné služby našich zamestnancov – naprieč všetkými oblasťami – sú viditelným vyjadrením tohoto prežitého stavu vztahu k spoločnosti.

David Wawrzynczok & Eva Wolf
Eva Wolf (spolupracovníčka v laboratóriu) & David Wawrzyncok (vedúci odbytu), zamestnanci od roku 1989 resp. 2010 u spoločnosti DÖRKEN

Rozmanitosť

Podporujeme rozmanitosť v spoločnosti a sme otvorení prijímaniu zamestnancov z rôznych prostredí - bez ohladu na etnický pôvod, náboženstvo, kultúru alebo sexuálnu orientáciu. Sme presvedčení, že z tejto rozmanitosti môžeme len ťažiť - ako spoločnosť a ako tím. Rôzne pohlady a skúsenosti nové prístupy a riešenia – to všetko nás posúva dopredu a posiluje našu pozíciu medzinárodnej spoločnosti.

Objavte viac o firme DÖRKEN

O nás je možné objaviť veľa dalších stránok. Pozývame Vás: objavte odbornosť!