Naše spoločné hodnoty

„DÖRKEN chráni hodnoty“ – je naším heslom už viac ako 125 rokov. Na jednej strane toto motto platí velmi konkrétne: pre membrány a nátery, ktoré chránia a udržujú hodnotu stavebných konštrukcií a celých budov. Na druhej strane ale tiež v prenesenom význame:  ako rodinná spoločnost s viac ako 1 000 zamestnancami  preberáme zodpovednosť za ludí, za spoločnosť ako celok a za životné prostredie. To dokazujú naše opatrenia v oblasti kvality a bezpečnosti na všetkých úrovniach . Každý deň.

Dôvera

Náš úspech je založený na vzťahoch a dôvere.Poskytujeme si navzájom priestor, aby sme mohli jednať zodpovedene a vždy sa na seba mohli spolahnúť. Naši zamestnanci môžu a tiež preberajú  zodpovednosť za rôzne projekty.

DÖRKEN vyžaduje a podporuje nezávislú prácu, ale poskytuje každému potrebnú pomoc za všetkých okolností

Ludskosť

Rešpekt, tolerancia a spravedlivosť sú základom úspechu, harmonie  a radosti na pracovisku. V našej rodinnej spoločnosti sme si blízki a navzájom sa podporujeme.

Orientujeme sa na človeka a vychádzať vzájomne medzi sebou s rešpektom je pre nás samozrejmosť. I v dobe krize dbáme na to, aby sa našim zamestnancom darilo.

Každá spoločnosť je len tak dobrá ako sú dobrí jej pracovníci. Máme zamestnancov, ktorí sú našimi témami nadšení a sú pripraveni ísť ešte o kus ďalej. Práca založená na rešpekte, uznaní a tolerancii je alfou a omegou všetkého.

Dr. Gerhard Reusmann riaditeľ, Dörken Coatings GmbH & Co. KG,

Inovácie

Inovácie sú našou budúcnosťou. Neustála práca na novom a dalšom vývoji je to, čo definuje náš ekonomický úspech a často nám zaisťuje pozíciu lídra na trhu.

Už viac ako 125 rokov vyvíja DÖRKEN produkty a služby, ktoré neustále vytyčujú nové štandardy. Základom pre pokračujúci úspech a rast našich obchodných oblastí je kultúra inovácií ktorú všetci žijeme a ktorú kultivujeme na všetkých úrovniach.

Udržatelnosť

Ako chemická spoloť sa cítime zvlášť zaviazaní šetriť a chrániť životné prostredie . Máme ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia, na ktorých neustále pracujeme ako na súčasti nášho organizovaného environmentálneho managementu, aby sme systematicky podporovali ekologický pokrok. Zaviazali sme sa  k dalšiemu rozvoju podnikovej ochrany životného prostredia - nad rámec zákonných predpisov - v súlade so  stanovenými enviromentálnymi cielmi. Ako inovátor dávame dobrý príklad: Mnoho našich produktov už splňa požiadavky, ktoré bude zákonodárca iba definovať.

 

Zakotvenie udržatelnosti vo firemnej kultúre a vzájomné odhodlanie našich zamestnancov a našich partnerov na trhu robí spoločnosť DÖRKEN konkurencieschopnejšou, výnosnejšou, inovatívnejšou a zaujímavejšou pre mladé talenty a partnery pre spoluprácu.

Thorsten Koch Predseda predstavenstva

Spolahlivosť a autentičnosť

Starostlivosť - zmysel pre zodpovednosť - poctivosť: to sú vlastnosti, ktoré definujú zamestnancov  DÖRKEN a sú základom úspešnej  spolupráce - tiež s našimi zákazníkmi a partnermi na trhu. Sme si vedomí našich silných a slabých stránok v našich činoch, a preto sme dôveryhodní .

Loajalita

Loajalita je základom pre dôveryhodnú spoluprácu a úspešné presadenie našich projektov a stratégií . Dlhoročné služby našich zamestnancov – naprieč všetkými oblasťami – sú viditelným vyjadrením tohoto prežitého stavu vztahu k spoločnosti.

David Wawrzynczok & Eva Wolf
Eva Wolf (spolupracovníčka v laboratóriu) & David Wawrzyncok (vedúci odbytu), zamestnanci od roku 1989 resp. 2010 u spoločnosti DÖRKEN

Rozmanitosť

Podporujeme rozmanitosť v spoločnosti a sme otvorení prijímaniu zamestnancov z rôznych prostredí - bez ohladu na etnický pôvod, náboženstvo, kultúru alebo sexuálnu orientáciu. Sme presvedčení, že z tejto rozmanitosti môžeme len ťažiť - ako spoločnosť a ako tím. Rôzne pohlady a skúsenosti nové prístupy a riešenia – to všetko nás posúva dopredu a posiluje našu pozíciu medzinárodnej spoločnosti.

Objavte viac o firme DÖRKEN

O nás je možné objaviť veľa dalších stránok. Pozývame Vás: objavte odbornosť!