Impressum

Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky:

Dörken GmbH & Co. KG 
Wetterstraße 58 
D-58313 Herdecke 
Telefón: +49 2330-63-0 
Telefax: +49 2330-63-355 
E-Mail: info@doerken.de 
Internet: www.doerken.de 

Osobne ručiaci spoločník: 
Dörken Beteiligungs GmbH, 
Okresný súd Wetter, list obchodného registra 85 

Konatelia spoločnosti: 
Thorsten Koch, Christian Harste, Ingo Quent 

Obchodný register: okresný súd Hagen, HRA 3951 
DIČ podľa § 27 a Zákona o DPH: DE 126882579 

Zákaz reklamných e-mailov

Týmto zakazujeme použitie kontaktných údajov (ktoré boli zverejnené v rámci informačnej povinnosti) na zasielanie nevyžiadanej reklamy a informácií. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, najmä v prípade spamových e-mailov.

Autorské práva

Obsah a diela na stránkach webovej stránky vytvorené prevádzkovateľom tejto webovej stránky podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Duplikácia, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo použití výslovne povolených autorským právom vyžaduje písomný súhlas zodpovednej osoby. Pokiaľ táto webová stránka obsahuje obsah, ktorý nevytvoril prevádzkovateľ webovej stránky, berú sa do úvahy autorské práva tretích strán a obsah tretích strán je zodpovedajúcim spôsobom označený. Ak by ste zjistili porušení autorských práv, informujte nás. Ak sa dozvieme o porušení zákona, zodpovedajúci obsah okamžite odstránime.