DELTA

Protivlhkostné zábrany

Protivlhkostné zábrany chránia vystupujúce steny budovy pred vlhkosťou, ktorá môže kapilárne vzlínať zo zeme cez základy, alebo základovú dosku. Zábrana je uložená vodorovne a je nevyhnutnou súčasťou stavebnej konštrukcie. Zabraňuje nielen prenikaniu vzlínajúcej vlhkosti, ale aj prenikaniu migrujúcich a prípadne škodlivých minerálov a solí z pôdy do vnútra steny.

Kde sa používajú protivlhkostné zábrany?

Štandardnou aplikáciou je takzvaná horizontálna bariéra, ktorá sa vkladá do päty steny, aby sa zabránilo zvislému vzlínaniu vlhkosti zo základu do stien.

Vodorovné protivlhkostné zábrany sa vyžadujú aj keď je budova v úrovni, alebo nad úrovňou terénu. V prípade dvojvrstvového sendvičového muriva sa používajú na to, aby zabránili zaťaženiu muriva vlhkosťou z dažďa a odstrekujúcou vodou na päte steny, alebo nad otvormi v stene. Predsadená stena - samotná fasáda - chráni budovu pred dažďom a býva riešená ako pohľadové murivo. Zadná stena preberá statický prenos zaťaženia. Medzi týmito stena je tepelná izolácia a často aj vzduchová medzera, ktorá slúži na cirkuláciu vzduchu a odvlhčovanie.

Vodorovné protivlhkostné zábrany

Vodorovné protivlhkostné zábrany sa vkladajú medzi základovú dosku a prvú vrstvu muriva pri budovaní vonkajších a vnútorných stien. Na to sú vhodné mechanicky odolné a trvácne protivlhkostné zábrany z plastu alebo bitúmenu. Pri ukladaní môže byť potrebné styčné plochy vyrovnať murovacou maltou tak hrubou, aby bol povrch hladký a rovný.

Vďaka svojmu robustnému materiálu kompatibilnému s bitúmenom sú DELTA®-DPC 500, alebo DELTA®-PROTEKT ideálne na vodorovnú izoláciu základovej dosky a možno ich jednoducho aplikovať v pásoch. Pás musí byť presahovať hrúbku muriva. Šírku je však vhodné voliť tak, aby bolo možné zrealizovať prekrývajúce sa napojenie na vodorovnú a prípadne na zvislú izoláciu.

Protivlhkostné zábrany tvaru "L" alebo "Z"

V dvojvrstvovom sendvičovom murive môže byť protivlhkostná zábrana položená ako L bariéra alebo ako Z bariéra. Označenia „L-bariéra“ a „Z-bariéra“ označujú tvar, ktorý hydroizolačnej fólii dáva špeciálny spôsob uloženia v priereze steny.

Pri Z bariére je horný koniec fólie zapustený vodorovne do plášťa zadnej steny a spodný koniec fólie do plášťa prednej steny. Takže Z bariéra slúži ako priečna izolácia v zadnej aj prednej stene. Pri L zábrane je fólia zvislo upevnená na zadnom murive a vedená po stene a následne vodorovne smerom von pod vonkajšie murivo. V prípade potreby sa fólia položí s miernym sklonom, k čelu prednej steny.

Na splnenie týchto požiadaviek musia byť protivlhkostné zábrany obzvlášť flexibilné a musia mať dlhú životnosť. Vďaka špeciálnej štruktúre materiálu tieto vlastnosti spĺňajú DELTA®-SOFTFLEXX, DELTA®-THENE, alebo DELTA®-PROTEKT pri použití ako L a Z bariéra.