Drenážne fólie DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO

Jedinečný štvorvrstvový ochranný a drenážny systém pre zabudovanie do hĺbky až 10 m. S integrovaným samolepiacim okrajom.

DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO bol vyvinutý v roku 1993 špeciálne pre použitie na podklady citlivé na tlak ako napr. asfaltové, alebo minerálne stierky a slúži na trvalú ochranu hydroizolácie.

  smallRetina 07:38:49
  DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO in der Anwendung
  smallRetina 07:38:49
  DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO in der Anwendung
  smallRetina 07:38:49
  Vertical installation (perpendicular to the GOK) of the DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO.
  smallRetina 07:38:49
  DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO in der Anwendung
  smallRetina 07:38:49
  DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO in der Anwendung

Výhody

 • Jedinečné materiálové zloženie
  DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO sa skladá zo štyroch rôznych vrstiev: perforovaná klzná fólia, drenážna textília, nopová fólia a nakašírovaná geotextília. Vďaka mikroperforovanej klznej fólii a drenážnej textílii je spoľahlivo odvádzaná aj stojatá voda medzi fóliou a hydroizoláciou, ktorá inak môže na hydroizoláciu vyvíjať značný tlak.
 • Integrovaný samolepiaci okraj
  Hladký presahujúci okraj s integrovanou lepiacou zónou umožňuje jednoduché vzájomné spojenie fólií. To zabraňuje vnikaniu piesku alebo štrku k hydroizolácii, čo jej poskytuje dodatočnú ochranu. Takto sa zlepšuje aj polohová stabilita jednotlivých pásov.
 • Testovaná dlhodobá životnosť v dĺžke 100 rokov
  DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO - ako výrobok s testovanou dlhou životnosťou až 100 rokov neobsahuje recyklovaný materiál v súlade s DIN EN 13252 a prešiel rozsiahlymi testami odolnosti proti starnutiu nezávislými akreditovanými skúšobnými ústavmi. S DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO profitujete z trvalej a udržateľnej ochrany obvodového plášťa budovy.
 • Ideálna nopová fólia
  Drenážna fólia presvedčí optimálnym pomerom jamkovej štruktúry a povrchovej hmotnosti. S výškou 9 mm ponúka ideálnu kombináciu z hľadiska odolnosti voči tlaku, drenážneho výkonu a manipulácie. DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO umožňuje odtokový výkon 2,4 l/s m pri hĺbke zabudovania až 10 m.
 • Veľmi rovnomerné rozloženie zaťaženia
  Kontaktná plocha DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO k podkladu je 100% vďaka klznej fólii. Týmto spôsobom je hydroizolácia optimálne chránená pred bodovým zaťažením zásypovým materiálom.
 • Ochrana pred nepredvídaným sadaním zásypu
  Časté sadanie zásypu vo výkope, ktoré môže viesť k pohybom ochrannej a drenážnej fólie na hydroizolácii tu nemá negatívny vplyv na hydroizoláciu, pretože klzná fólia je len voľne spojená s nopovou fóliou.
 • Žiadne zanášanie nopovej štruktúry
  Vďaka svojej špeciálnej štruktúre a charakteristickej šírke otvoru 150 μm je nakašírovaná geotextília extrémne filtračne stabilná a spoľahlivo a trvalo zabraňuje zanášaniu nopovej štruktúry fólie.
 • Dodržiavanie noriem a smerníc
  DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO je certifikovaný podľa EN 13252/označený CE a spĺňa požiadavky DIN 4095 a DIN 18533, ako aj "Smernice pre plánovanie a realizáciu polymérom modifikovaných hrubých bitúmenových izolácií (PMBC)".

Použitie

Vďaka vysokej pevnosti v tlaku je možné membránu použiť v montážnej hĺbke až 10 m a pri jej veľkej drenážnej kapacite aj pri extrémne vysokom zaťažení vodou.
Môže sa použiť aj ako plynová drenáž pre odvod metánu alebo radónu.

Pokládka sa môže realizovať vodorovne aj kolmo na úroveň terénu. Vždy je dôležité zabezpečiť, aby potlačená geotextília smerovala k zemi, alebo zásypovému materiálu.

Presahy dvoch pásov na dlhších stranách fólie sa realizujú pomocou samolepiaceho okraja. V oblasti priečnych spojov musí byť spodná fólia zasunutá aspoň 20 cm pod hornú fóliu.

DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO je možné použiť aj v horizontálnych aplikáciách.

Technické údaje

Materiál nopovej fólie Vysoko hustený polyetylén (HD-PE)
Materiál geotextílie Polypropylén
Materiál klznej fólie Polyetylén
Materiál drenážnej textílie Polypropylén
Výška nopov ca. 9 mm
Objem vzduchu mezi nopmi ca. 7,9 l/m²
Teplotná odolnosť -30 °C až + 80 °C
Použitie V drenážnych systémoch pre drenáž (D) a filtráciu (F)
ako ochrana hydroizolácie podľa DIN 18533
Pevnosť v tlaku ca. 400 kN/m² (EN ISO 25619-2)
Pevnosť v ťahu MD 13,8 kN/m (EN ISO 10319)
CMD 14,1 kN/m (EN ISO 10319)
Dynamická odolnosť (kužeľová skúška) 40 mm (EN ISO 13433)
Charakteristická veľkosť otvorov geotextílie 150 μm (EN ISO 12956)
Priepustnosť vody 0,08 m/s (EN ISO 11058)
Drenážna kapacita 3,5 l/m · s pri 20 kPa (Gradient i = 1,0) (EN ISO 12958)
Odolnosť voči poveternostným vplyvom Zakryť do dvoch týždňov od pokládky (EN 12224)
Rozmer 12,5 m x 2,00 m

Doplnky

Na stiahnutie

Kontakt

smallRetina 07:38:49 mediumAlias 07:38:49 large 07:38:49 xlarge 07:38:49

Chceli by ste informácie o podrobných vlastnostiach produktov, prípadoch použitia alebo iných technických témach?
Potom prosím kontaktujte našich obchodno-technických poradcov.

Máte otázky týkajúce sa cien, dostupnosti alebo stavu vašej objednávky?
Náš predajný servis vám v týchto záležitostiach pomôže na +421 2 45 94 49 17 alebo na dorken@dorken.sk.