DELTA

Vetracie pásy hrebeňa a nárožia

Vetracie pásy hrebeňa a nárožia vytvárajú spolu so strešnou krytinou zakrytie / uzatvorenie hrebeňa, príp. nárožia. Zabezpečujú, že vlhkosť (hnaný dážď, sneh) zvonka nemôže ľahko prenikať do strechy a zároveň umožňujú odvetranie krytiny. Tým je zabezpečená profesionálna ventilácia strešných plôch a optimálna ochrana hrebeňa a nárožia.

Pri šikmých strechách prúdi vzduch predovšetkým od odkvapu pod škridly a musí mať možnosť opäť uniknúť v hrebeni alebo nároží. Cieľom tohto prirodzeného vetrania, je odvádzanie vlhkosti zo strešnej konštrukcie tak, aby nedochádzalo k tvorbe škodlivej kondenzácie vo vonkajších - chladnejších vrstvách strešnej konštrukcie. Špeciálne hrebenáče tu majú dôležitú funkciu: Zabraňujú vnikaniu dažďa zhora do strešnej konštrukcie a zároveň umožňujú odvetranie vzduchu zo strešnej konštrukcie po oboch stranách hrebenáča. Pod hrebenáč sa preto ako zakrytie používa vetrací pás hrebeňa. Keďže rovnaký pás sa používa aj v oblasti nárožia, hovorí sa o vetracích pásoch hrebeňa a nárožia. 

Ochranná funkcia vetracieho pásu hrebeňa

Bez fungujúceho odvetrávania hrebeňa strechy cez vetrací pás hrebeňa, sa zvyšuje riziko hromadenia vlhkosti v nezateplenom podkroví, alebo v konštrukcii strechy. Navyše pri nedostatočnom vetraní, hrozí v strešnej konštrukcii tvorba plesní. Pri snežení a silnom vetre, bráni vetrací pás hrebeňa prenikaniu snehu do oblasti strechy a nižšie položených vrstiev v konštrukcii strechy.

Pokládka vetracieho pásu hrebeňa a nárožia

Pre optimálne vytvarovanie hrebeňa strechy je dôležité, odborne položiť vetrací pás hrebeňa. Pritom sa strecha najskôr zakryje s výnimkou hrebeňových škridiel a namontuje sa hrebeňové latovanie. Potom sa položí vetrací pás hrebeňa a nakoniec sa osadia hrebenáče. Vetracie pásy hrebeňa a nárožia možno optimálne vytvarovať podľa tvaru použitej škridly a tak harmonicky zapadnú do celkového obrazu strechy.

Objavte ešte viac systémových riešení!

S nami môžete objaviť množstvo ďalších oblastí použitia našich produktov. Pozvánka platí: Objavte odbornosť!