Hydroizolácia
DELTA

Hydroizolácia a drenáž - skutočná výzva

Pivnica musí zvládnuť veľa. Bez ohľadu na to, či sa používa ako obytný priestor, na skladovanie osobných vecí, alebo na umiestnenie dôležitých zariadení budovy, ako je vykurovací systém. Zároveň musí odolávať mnohým požiadavkám: zaťaženiu podlaží, ktoré naň nadväzujú, bočnému zemnému tlaku a predovšetkým vodným napätiam v podobe povrchovej vody, fasádnej vody, priesakovej vody, nahromadenej vody a tiež podzemných vôd.

Voda si nájde svoju cestu – a spôsobí škody

Mierne zatuchnutý zápach, odlupujúca sa omietka, či pleseň sú typickými znakmi vlhkého suterénu. Hlavná príčina: nedostatočné alebo nesprávne zrealizovaná hydroizolácia. Voda si totiž nájde veľa ciest do muriva a dokonca „prechádza“ aj cez betón. Vzlínajúca vlhkosť zo základov ovplyvňuje využitie pivníc a môže stúpať až do prízemného bytu. Dôsledkom toho je tvorba plesní a plesňových spórov vo vzduchu v miestnosti. Tie sú zase zdraviu nebezpečné a môžu vyvolať rôzne ochorenia a alergie. Vlhké steny tiež uvoľňujú vlhkosť do ovzdušia. Výsledkom je nezdravá vnútorná klíma. Voda v stenách tiež poškodzuje rôzne funkčné vrstvy v konštrukcii steny, ako je vnútorná a vonkajšia omietka a samozrejme tepelná izolácia. Okrem možného poškodenia muriva sa stráca aj značné množstvo energie.

Pivnicu je preto potrebné odborne zaizolovať – inak hrozí poškodenie vlhkosťou a v dôsledku toho plesne a dokonca aj narušenie statiky budovy. Téma „ochrany základových múrov“ má preto kľúčový význam pre majiteľov domov aj stavebníkov - investorov.

Hydroizolácia budov – riešenia DELTA®

Produkty pre ochrany spodnej stavby značky DELTA®, ponúkajú flexibilné systémové riešenia na ochranu základových stien a odvodnenie- drenáž. Používame iba kvalitné materiály, čo sa odráža na odolnosti a funkčnosti našich produktov. Zábrany proti vzlínajúcej vlhkosti DELTA®, napríklad DELTA®-SOFTFLEXX, účinne chránia murivo pred vzlínajúcou vlhkosťou a sú doplnené o hydroizoláciu DELTA®-THENE, ktoré môže slúžiť aj ako radónová bariéra. Hydroizolácia je chránená ochrannými a drenážnymi fóliami DELTA® ako DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO a DELTA®-TERRAXX - s overenou dlhodobou životnosťou až 100 rokov!

Zásadný problém: vlhká pivnica

Pivnice ležia úplne alebo aspoň čiastočne vo vlhkej pôde. Pivnice alebo stavebné prvky ktoré sú vo všeobecnosti v kontakte so zemou, musia byť preto izolované minimálne proti zemnej vlhkosti. Podľa charakteru podložia – napr. pri vysokej hladine podzemných vôd, alebo riziku hromadenia priesakových vôd - môže byť potrebná kvalitnejšia hydroizolácia a jej doplnenie v podobe plošnej drenáže.

Informáciu o stave pôdy poskytujú špecializované firmy v oblasti hydrogeologického podložia. Ak sa napríklad v podloží nachádza vrstva presakujúcej vody, môže to viesť k bočnému tlaku vody na vonkajšiu stenu suterénu. Profesionálne naprojektovaná hydroizolácia chráni pred vniknutím vlhkosti v spojení s plošnou drenážou pokrývajúcou celý suterén. Najmä staršie budovy však nemajú vhodné hydroizolačné opatrenia. V mnohých prípadoch chýbajú zábrany proti vzlínajúcej vlhkosti v stenách. To môže spôsobiť problémy s vlhkosťou v dôsledku kapilárne vzlínajúcej vlhkosti. Alebo ako hydroizolácia bola aplikovaná len náterová vrstva dechtu alebo bitúmenu. Takéto hydroizolácie však dnes už nie sú profesionálne, keďže pivničné miestnosti sa využívajú čoraz efektívnejšie a vlhkosť v pivnici už preto nie je prijateľná.

Správne zaizolovať suterén

Zatiaľ čo akútne problémy, ako sú zatekanie alebo rast plesní, vyžadujú rýchly zásah, hydroizoláciu suterénu je možné naplánovať vopred, ako súčasť novej stavby alebo prestavby. Bez ohľadu na to, či ide o novostavbu alebo rekonštrukciu: účinná hydroizolácia hrá vždy rozhodujúcu úlohu.

Vertikale Anwendung von DELTA®-THENE

 

Hydroizolácia suterénu je najdôležitejšou súčasťou ochrany suterénu. Vždy by mala byť prispôsobená individuálnym požiadavkám prostredia a starostlivo naplánovaná. Na tento účel je potrebné najprv stanoviť, aké pôdne podmienky sú prítomné. V rámci správy podložia sa sonduje a kontroluje okrem únosnosti podložia aj jeho priesaková schopnosť, prítomnosť vodných žíl či výška hladiny podzemnej vody.

Ak je suterén založený na základovej doske z bežného železobetónu, na ktorej sú postavené steny suterénu, musia byť všetky povrchy v kontakte so zemou utesnené podľa vplyvu zaťaženia vodou. Napríklad v prípade tlakovej vody alebo podzemnej vody sa dá použiť takzvaná „čierna vaňa“. Zvyčajne ide o viacvrstvovú hydroizoláciu z bitúmenových pásov, ktorá z vonkajšej strany úplne uzatvára suterén vrátane základovej dosky.

Alternatívne je možné naprojektovať aj takzvanú „bielu vaňu“. Suterén je potom celý z vodotesného betónu (WU betón). Okrem špeciálnej betónovej zmesi je dôležitá najmä výstuž. Tá musí zabezpečiť, že šírky trhlín v dôsledku procesu zmršťovania betónu budú obmedzené na prípustné minimum. V miestach škár medzi jednotlivými prvkami alebo medzi stenami a základovou  doskou sa izolácia vykonáva pomocou tesniacich pásov v betóne.

Bežná hydroizolácia je dostatočná pre pôdne podmienky, ako je zaťaženie zemnou vlhkosťou, alebo priesakovou vodou. Toto zahŕňa utesnenie základovej  dosky, horizontálna zábrana proti vzlínajúcej vlhkosti v stenách a hydroizolácia vonkajších stien suterénu.

Typ hydroizolácie suterénu určuje aj spôsob konštrukcie suterénu.

Ďalšími príčinami problémov s vlhkosťou v suteréne, sú napríklad vysoké úrovne vlhkosti z práčovní, alebo poškodenie vodou z poškodených a netesných potrubí.

Aj keď sa vlhká pivničná stena nie vždy prejaví ako škvrny od vody alebo zatuchnutý zápach, stále môže byť v stene vlhkosť. Je preto vhodné požiadať o znalecký posudok o stave stien pivnice. Ak sa počas procesu objaví voda, alebo vlhkosť, znamená to: je potrebné odstrániť príčinu namiesto povrchového ošetrovania steny.

Naliehavo je potrebná odborná sanácia hydroizolácie suterénu.

smallRetina 09:09:48 mediumAlias 09:09:48 large 09:09:48 xlarge 09:09:48
Schimmel durch feuchten Keller

Nájdite svoj vhodný produkt!

Či už ide o drenážnu fóliu, hydroizoláciu, zábranu proti vzlínajúcej vlhkosti, alebo príslušenstvo pre profesionálne spracovanie: u nás nájdete optimálne riešenie pre váš projekt. Zistite viac o našich produktoch tu: