Parozábrany a vzduchotesné vrstvy DELTA®-NOVAFLEXX

Inovatívna parobrzda s premenlivou hodnotou Sd v závislosti od vlhkosti. Pre zabudovanie zo strany exteriéru aj interiéru.

Vzduchotesná rekonštrukcia strechy s DELTA®-NOVAFLEXX: Fólia sa aplikuje zo strany exteriéru formou obaľovania okolo krokiev. Z interiéru sa fólia aplikuje klasicky pod tepelnú izoláciu.

  smallRetina 12:20:29
  Verarbeitung von DELTA®-NOVAFLEXX
  smallRetina 12:20:29
  Verarbeitung von DELTA®-NOVAFLEXX
  smallRetina 12:20:29
  Verarbeitung von DELTA®-NOVAFLEXX außen
  smallRetina 12:20:29
  DELTA®-NOVAFLEXX - Verklebung im Überdeckungsbereich mit DELTA®-MULTI-BAND
  smallRetina 12:20:29
  Verlegung von DELTA®-NOVAFLEXX
  smallRetina 12:20:29
  DELTA®-NOVAFLEXX in der Außenanwendung
  smallRetina 12:20:29
  DELTA®-NOVAFLEXX in der Innenanwendung

Výhody

 • Pohyblivá hodnota Sd
  Hodnota Sd DELTA®-NOVAFLEXX sa mení v závislosti od okolitej vlhkosti. Polyamidový film špecificky reaguje na výkyvy vlhkosti. V extrémnych prípadoch môže byť hodnota Sd znížená z 5 m na celom povrchu alebo lokálne až na 0,2 m. Pri zmene vlhkosti sa mení aj hustota materiálu. So zvyšujúcou sa vlhkosťou sa DELTA®-NOVAFLEXX stáva paropriepustnejším a tým zabraňuje hromadeniu kondenzátu.
 • Pre rekonštrukcie striech z vonkajšej aj vnútornej strany
  Zo strany exteriéru: Oproti klasickým parozábranám môže byť DELTA®-NOVAFLEXX aplikovaná formou obaľovania okolo krokiev. Vlhkosť, ktorá sa vyskytuje v hornej časti krokvy, môže opäť difundovať von v spojení s paropriepustnou podstrešnou fóliou DELTA®.
  Zo strany interiéru: DELTA®-NOVAFLEXX - aplikovaná vzduchotesne pod tepelnou izoláciou ponúka v spojení s podstrešnou membránou DELTA® optimálnu ochranu strešnej konštrukcie a vytvára komfort bývania.

Použitie

DELTA®-NOVAFLEXX sa dá rýchlo, bezpečne a efektívne položiť vďaka robustnému špeciálnemu flísu odolnému proti roztrhnutiu. Nový povrch s mriežkovou potlačou podporuje presné a rýchle spracovanie - rezanie. Potlačená strana povlaku vždy smeruje k spracovateľovi.

Pri pokládke u interiéru:
DELTA®-NOVAFLEXX sa môže pokladať rovnobežne s krokvami alebo kolmo na krokvy. Ako montážne pomôcky možno použiť sponky alebo klince so širokou hlavou.
V mieste presahu sa fólia vzájomne zlepí páskou DELTA®-MULTI-BAND. Na  povrchoch ako napr. na štítové steny, pomúrnice, komíny atď., sa DELTA®-NOVAFLEXX vzduchotesne napojí pomocou DELTA®-TIXX / -TIXX VDR. Na drsných podkladoch sa spojenie vykoná pomocou náterovej hmoty DELTA®-LIQUIXX. Rohy alebo káble je možné utesniť pomocou  DELTA®-FLEXX BAND FG 80 / 150 alebo DELTA®-FLEXX BAND F 100.

V prípade prekládky krytiny / rekonštrukcie strechy zo strany exteriéru: 
Najskôr odstráňte strešnú krytinu a starú izoláciu. Ak z vnútorného obkladu vyčnievajú klince alebo skrutky, vložte tenkú kryciu izolačnú dosku.
Vo všetkých ostatných prípadoch položte DELTA®-NOVAFLEXX priamo na vnútorný obklad: aplikácia prebieha vodorovne od odkvapovej hrany alebo hrebeňa formou rolovania okolo krokiev bez napínania v medzikrokvových poliach. Pozdĺž krokiev sa tvar fólie zafixuje prostredníctvom tenkých lát. Presah fólie musí byť 10 cm. V miestach napojení, ukončení a oblasti pomocných lát zrealizujte vzduchotesné napojenie pomocou systémového príslušenstva DELTA®. Potom izoláciu narežte na šírku krokvy podľa návodu výrobcu a položte medzi krokvy.

Referencie

Technické údaje

Materiál Polyamidová fólia s nakašírovaným špeciálnym flísom
Reakcia na oheň Trieda E, EN 13501-1
Pevnosť ca. 150/130 N/5 cm podľa EN 12311
Hodnota Sd ca. 5 m v suchom prostredí
ca. 0,2 m vo vlhkom prostredí
Plošná hmotnosť ca. 90 g/m²
Hmotnosť rolky ca. 6,8 kg
Rozmer 50 m x 1,50 m

Doplnky

Na stiahnutie

Kontakt

smallRetina 12:20:30 mediumAlias 12:20:30 large 12:20:30 xlarge 12:20:30

Chceli by ste informácie o podrobných vlastnostiach produktov, prípadoch použitia alebo iných technických témach?
Potom prosím kontaktujte našich obchodno-technických poradcov.

Máte otázky týkajúce sa cien, dostupnosti alebo stavu vašej objednávky?
Náš predajný servis vám v týchto záležitostiach pomôže na +421 2 45 94 49 17 alebo na dorken@dorken.sk.