Viadukt v meste Herdecke

Sme zodpovední za ľudí a prírodu.

DÖRKEN chrání hodnoty. Naše heslo nepoužívame iba na naše vysoko kvalitné riešenia. Ako rodinná spoločnosť s viac ako 1000 zamestnancami preberáme tiež zodpovednosť za ľudí, spoločnosť a životné prostredie.Cielenými opatreniami v oblasti kvality a bezpečnosti na všetkých úrovniach – každý deň .

Udržateľnosť Životné prostredie je našou devízou

DÖRKEN vyvíja produkty a služby, ktoré obohacujú náš moderný svet o udržateľné výhody. Naše produkty vždy nastavujú nové merítka na najvyššej technologickej úrovni a splňujú požiadavky zákazníkov do posledného detailu.

Dnes sa však nepočíta len priemyselný pokrok . Vždy je treba vziať do úvahy aspekty udržateľnosti, ako je ochrana životného prostredia a zdrojov. Spoločnosť DÖRKEN tu patrí medzi priekopníkov a dlhodobo sa zaviazala plniť  a prekračovať všetky zákonné požiadavky na výrobu, skladovanie a likvidáciu.

Zachovanie hodnôt , ochrana životného prostredia – týmto spôsobom každý deň prispievame k udržateľnému svetu pri vývoji a optimalizácii našich farieb, lakov a mikroantikoroznych prípravkov

Dr. Gerhard Reusmann riaditeľ, Dörken Coatings GmbH & Co. KG,

Dokonalý vývoj

Spoločnosti  DÖRKEN ponúkajú produkty a služby, ktoré sú iné. Za týmto účelom prechádza celkový nový vývoj sofistikovanými procesmi, na ktorých konci sú rozsiahle testy. Vyskúšali sme účinky každej novej činnosti, každého nového produktu a každého nového procesu.

 

Až keď sme úplne presvedčení o výhodách a ekologickej  nezávadnosti produktu, nájde si cestu k zákazníkovi. Produkty pre budúcnosť pre nás musia byť oboje : užitočné aj udržateľné!

smallRetina 12:41:23 mediumAlias 12:41:23 large 12:41:23 xlarge 12:41:23
Mitarbeiterin-in-Labor
smallRetina 12:41:23 mediumAlias 12:41:23 large 12:41:23 xlarge 12:41:23

Certifikované podľa EMAS

Spoločnosti DÖRKEN sa dobrovolne účastnia ekologického auditu EMAS a sú pravidelne certifikované podla ich prísnych kritérií.  Pečať kvality  Evropskej únie je najnáročnejším systémom  na svete pre udržateľné riadenie ochrany životného prostredia a vyzýva spoločnosti, aby neustále zlepšovali svoj vplyv  na životné prostredie.

 

Obchodné oblasti spoločnosti DÖRKEN si v rámci EMAS stanovujú stále ambicióznejšie ciele a o ich plnení informujú vo výročných environmentálnych správach EMAS, ktoré potvrdzuje štátny nezávislý orgán zodpovedný za životné prostredie.

Environmentálne prehlásenia

Podrobné informácie o téme zodpovednosti a udržateľnosti nájdete tiež v našej brožúre o životnom prostredí, ktorú si môžete stiahnuť tu .

Použitie stavebných folii sa dnes stalo nenahraditeľným pre profesionálnu výstavbu. Moderné, technicky vyspelé fólie chránia budovy, nechávajú ich „dýchať“ a znižujú ich spotrebu energie.

Ingo Quent riaditeľ, Dörken GmbH & Co. KG

Bezpečnosť Štandardy a dodržiavanie predpisov

"Bezpečnosť predovšetkým!“ - toto motto platí na každom z našich výrobných závodov. Aktívne chránime naše životné prostredie  a výrobné zariadenia vysokými technickými štandardami . K tomu používáme okrem inúho výstražné zariadenia na výskyt plynov, výstražné hlásiče teploty a tlaku, lapače plameňov, požiarne poplachové zariadenia a kanalizačný systém, který je možné v prípade  nehody odpojiť od verejnej siete sítě.

Okrem čisto technických opatrení však myslíme vopred: neustále investujeme do bezpečného a ekologického vývoja a pravidelne školíme našich zamestnancov vo všetkých otázkach bezpečnosti . Dodržiavanie všetkých predpisov bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je preto pre každého kolegu samozrejmosťou . Všetky externé spoločnosti, ktoré využíváme, musia tiež dodržiavať naše vysoké štandardy a starostlivo sledujeme ich dodržiavanie.

smallRetina 12:41:24 mediumAlias 12:41:24 large 12:41:24 xlarge 12:41:24
Sicherheitspersonal

Sme pripravení

Vďaka našim bezpečnostným opatreniam a nášmu internému riadeniu kvality a bezpečnosti je pravdepodobnosť nehody s dopadom na životné prostredie veľmi nízka. Ako spoločnosť, ktorá pracuje s chemickými látkami, však nemôžeme zaručiť stopercentnú  bezpečnosť.

 

Z tohoto dôvodu sme vytvorili interný a externý systém krízového riadenia , ktorý v úzkej koordinácii s miestnymi hasičmi  definuje vhodné opatrenia pre boj s mimoriadnymi udalosťami a v prípade mimoriadnej udalosti minimalizuje ohrozenie. S našou pohotovostnou službou a týmom pre riešenie krízových situácií v spolupráci s úradmi dokážeme riešiť potenciálne incidenty vysoko profesionálne a čo najlepšie sa vyhnúť dopadom na ľudí a životné prostredie.

Certifikácia Máme anbiciózne ciele

Používanie systému managementu kvality je dobré pre našu spoločnosť, pre našich zamestnancov a pre naše životné prostredie . Aby sme splnili cele, z ktorých niektoré sú predpísané zákonom a niektoré z nich sme si sami stanovili na všetkých úrovniach pracujeme v spoločnosti DÖRKEN so systémom, ktorý kombinuje a zjednocuje nariadenia o kvalite, bezpečnosti, ochrane životného prostredia a požiarnej ochrane.

 

Dodržiavaním prísnych požiadaviek a neustálym stanovovaním nových ambicioznych cieľov sme celé desaťročia dôsledne certifikovaní podľa  DIN EN ISO 9001 a 14001. Okrem toho sa všetky spoločnosti DÖRKEN dobrovolne zúčastňujú  ekologického auditu EMAS a zaväzujú sa tak k nepretržitej prevádzke ochrana životného prostredia ďalej rozvíjať a to i nad rámec právnych predpisov.

Kódex správania Čistý, spravodlivý, transparentný

Viac ako iba dodržiavanie právnych predpisov

Dodržiavanie kódexu je v spoločnosti DÖRKEN veľmi dôležité a znamená oveľa viac ako iba dodržiavanie právnych predpisov. V svojej každodennej práci žijeme svojimi hodnotami, nejde len o písomný kódex správania. Pretože len teoretická zhoda  nikomu neprospeje - v praxi na tom záleží!

 

Dodržiavanie predpisov je samozrejmosť 

V spoločnostiach DÖRKEN žijeme svojimi hodnotami. Vyzýváme našich zamestnancov, aby dodržiavali pokyny , ale tiež sa s nimi neustále vyvíjame. A máme jasné kontaktné osoby pre všetky záležitosti týkajúce sa korektnej a priateľskej spolupráce.

Atraktívne a cenovo dostupné bývanie

Zamestnanci spoločnosti DÖRKEN by se mali cítiť ako doma nie len v priestoroch firmy.

 

Sme obzvlášť šťastní, ak rodiny s našou podporou zakorenili v Herdecke a okolí a našli skutočný domov. Preto rodiny majitelov spoločnosti DÖRKEN už niekoľko generácií investujú do  výstavby podnikových bytov.

 

Za to zodpovedá spoločnosť Delta Housing, ktorá v súčastnosti  prenajíma viac ako  150 bytov v mestečku   Herdecke zamestnancom firmy  DÖRKEN.

smallRetina 12:41:24 mediumAlias 12:41:24 large 12:41:24 xlarge 12:41:24
DELTA-wohnen

Objavte viac o firme DÖRKEN

O nás je možné objaviť veľa dalších stránok. Pozývame Vás: objavte odbornosť!