Spolupracovníci z oddelenia vývoja

Výskum, ktorý stanovuje merítko

Už viac ako 125 rokov vyvíjajú spoločnosti DÖRKEN riešenia, ktoré neustále stanovujú nové štandardy. Základom pre trvalý úspech a rast našich obchodných oblastí je inovačná kultúra, ktorú vedome kultivujeme a žijeme na všetkých úrovniach.

Top 100-Inovátor Skvelé nápady

Keď spoločnosťpredstaví výsledky nového vývoja, možno o inovácii hovoriť velmi často . Naše výrobky totiž majú za ciel  ponúknuť pridanú hodnotu a pokiaľ možno nové výhody . Pravidelnost, s ktorou sme  v minulosti boli ocenení  titulom TOP 100, ukazuje, že sme úspěšní.

Společnosti DÖRKEN boli za posledných desať rokov zastúpené  na každom ocenení TOP 100. Ocenenie pre inovatívne stredné podniky sa udeluje každé  dva roky a je považované  za najdôležitejšie vyznamenanie  orientácie na inovačný  management v Nemecku. Aj v budúcnosti  chceme znovu zapôsobiť  na našich konkurentov a stať sa jednou z najinovatívnejších spoločností  v Nemecku!

smallRetina 06:40:51 mediumAlias 06:40:51 large 06:40:51 xlarge 06:40:51
Dörken medewerkers met Ranga Yogeshwar

Výskum & vývoj Čas, priestor a chytré hlavy

Cielom nášho výskumu a vývoja produktov je vždy najlepšia technologia. Pre tento účel sme zriadili moderné výskumné a vývojové laboratóriá , v ktorých vysoko kvalifikovaní zamestnanci neustále pracujú na nových inováciách.  Skutočnosť, že si na to nájdu čas a priestor, nie je náhoda, ale výsledok nášho cieleného riadenia inovácii.

Inovácie sa nedejú len tak , ale znamenajú investície a riziká. Ale predovšetkým sú založené na spolupráci  nadšených ludí. Preto vybavujeme našich zamestnancov časom, priestorom pre akciu a zodpovednosťou. Takto sa neustále objavujú  nové a priekopnícke  nápady, vďaka ktorým sme spokojní my a naši zákazníci.

DÖRKEN je impozantný partner projektu: štruktúrovaná časovo optimalizovaná práca a priamy prístup ku všetkým účastníkom hodnotového reťazca zaručujú pozitívny výsledok.

Peter Schörner Technológ povrchových úprav, Sigmund Scherdel GmbH & Co.

Tím 40 vlastných vývojárov

Aby mohly vznikať a rozvíjať sa ďalšie inovácie, je nutný chráněný priestor. Ten vytvárame vo vlastnej spoločnosti zamestnávaním celého tímu interných vývojárov.  Približne 40 kreatívnych mozgov v spoločnosti DÖRKEN neustále pracuje na nových nápadoch alebo na vývoji jestvujúcich produktov.

Taká velkosť a organizácia nemá v našom odvetví obdobu  a vždy je dôvodom pre pochvalu a ocenenie.

Medewerkers in het laboratorium

Objavte viac o firme DÖRKEN

O nás je možné objaviť veľa dalších stránok. Pozývame Vás: objavte odbornosť!