Nopová fólia DELTA®-MS 20

Praxou preverená, tlakovo zaťažiteľná nopová fólia z HDPE, s výškou nopov 20 mm, na použitie ako účinná vsakovacia vrstva v dvojvrstvových konštrukciách v pozemnom, inžinierskom a hlbinnom staviteľstve.

  smallRetina 09:13:28
  Horizontale Verlegung von DELTA®-MS 20
  smallRetina 09:13:28
  Knob structure of the DELTA®-MS 20
  smallRetina 09:13:28
  DELTA®-MS 20 as a horizontal seepage layer positioned between the base plate and the concrete.
  smallRetina 09:13:28
  DELTA®-MS 20 in vertical application

Výhody

 • Veľmi dobrá odolnosť
  DELTA®-MS 20 je odolná voči chemickej a mikrobiologickej záťaži. Vďaka odolnosti voči hnilobe ponúka životnosť materiálu po inštalácii minimálne 25 rokov. Nopová fólia je bez vplyvu na kvalitu pitnej vody.
 • Vysoká drenážna kapacita
  Pri zvislom aj vodorovnom použití ponúka nopová fólia veľmi vysokú drenážnu kapacitu vďaka svojej výške nopov 20 mm.
 • Riadený odvod vody pri zabezpečovaní výkopov pažením
  DELTA®-MS 20 umožňuje efektívne zrealizovanie vsakovacej vrstvy pri rôznych typoch paženia. Takto sa počas stavebných prác (dočasne) beztlakovo odvádza všetka voda, ktorá sa tu vyskytne.
 • Spoľahlivé odvádzanie vody v projektoch výstavby tunelov
  DELTA®-MS 20, umiestnená medzi striekaným betónom alebo sekundárnym a primárnym ostením, výrazne znižuje zaťaženie puklinovou, alebo presakujúcou povrchovou vodou. 20 mm vysoká vsakovacia vrstva vytvára aj odvodňovacie rezervy, napríklad pri sezónne zvýšenej hladine vody (topenie snehu).

Použitie

DELTA®-MS 20 môže byť použitá ako účinná vsakovacia vrstva v dvojvrstvových konštrukciách v pozemnom, inžinierskom a hlbinnom staviteľstve.

Ďalšie informácie o rôznych aplikáciách nájdete v Technickom plánovaní k ochrane spodnej stavby.

Technické údaje

Materiál Nopová fólia vyrobená zo špeciálneho HDPE. Bez zmäkčovadiel, plne recyklovateľná
Farba hnedá
Výška nopov ca. 20 mm
Pevnosť v tlaku ca. 200 kN/m²
Objem vzduchu mezi nopmi ca. 14 l/m²
Teplotná odolnosť -30 °C až + 80 °C
Priepustnosť vody v rovine pri zvilej aplikácii ca. 10 x 10-3 m²/s (10 l/s · m)
Rozmer 20 m x 2 m
Správanie voči životnému prostrediu Nazávadná pre pitnú vodu, bakteriologicky stabilná, odolná voči zásaditým látkam, chemikáliám, odolná voči prerastaniu koreňov

Na stiahnutie

Kontakt

smallRetina 09:13:28 mediumAlias 09:13:28 large 09:13:28 xlarge 09:13:28

Chceli by ste informácie o podrobných vlastnostiach produktov, prípadoch použitia alebo iných technických témach?
Potom prosím kontaktujte našich obchodno-technických poradcov.

Máte otázky týkajúce sa cien, dostupnosti alebo stavu vašej objednávky?
Náš predajný servis vám v týchto záležitostiach pomôže na +421 2 45 94 49 17 alebo na dorken@dorken.sk.