Tesniaci program DELTA®-TIXX

Trvalo spoľahlivé lepidlo z kartuše alebo črievka. Ideálne pre vzduchotesné napojenie parozábran / parobŕzd DELTA®, napr. na murivo, drevo alebo iné povrchy s drsným povrchom.

Materiál je testovaný podľa normy DIN 4108-11 (spĺňa požiadavky na trvanlivosť lepených spojov s lepiacimi páskami a lepiacimi hmotami na vyhotovenie vzduchotesných vrstiev)

  smallRetina 12:18:02
  DELTA®-TIXX Kartuschenkleber in der Anwendung
  smallRetina 12:18:02
  DELTA®-TIXX in der Anwendung mit DELTA®-REFLEX
  smallRetina 12:18:02
  smallRetina 12:18:02
  DELTA®-TIXX in der Innenanwendung

Výhody

 • Testované podľa normy DIN 4108-11
  Podľa normy DIN 4108-11 sa testuje, či lepiaca páska alebo lepiaca hmota spĺňa minimálne požiadavky DIN na trvalo vzduchotesné spoje v oblasti spojov a presahov. DELTA®-TIXX tieto požiadavky nielen splnil, ale do značnej miery prekonal. S časom sa lepiaca sila ešte zlepšuje. To vám dáva oficiálne a objektívne potvrdenie kvality našich produktov.
 • Odolný voči mrazu
  Mrazuvzdornosť DELTA®-TIXX vám dáva istotu, že môžete s materiálom pracovať aj pri nízkych teplotách.
 • Nízky obsah škodlivín
  DELTA®-TIXX bol testovaný na možné emisie škodlivín v interiéri a dosahuje najlepšiu klasifikáciu s klasifikáciou A+.

Použitie

DELTA®-TIXX je možné použiť na vzduchotesné napojenie parotesných zábran fólií z PE, PA, ako aj na ich vzduchotesné spojenie so savými povrchmi ako omietka, betón, drevo a pod. Aplikácia môže byť realizovaná podľa DIN 4108-7 bez prítlačnej lišty / mechanického upevnenia.

Das folgende Video zeigt ein Anwendungsbeispiel:

Technické údaje

Materiál Husté prliehavé lepidlo zo špeciálnej živice. Bez obsahu rozpúšťadiel
Teplota spracovania od 0 °C až +40 °C teploty okolia a stavebného prvku
Výdatnosť ca. 7 bm/ kartuša, ca. 14 bm/"črievko"
Množstvo 310 ml (kartuša), 600 ml (črievko)
Teplotná odolnosť -40 °C až +80 °C

Na stiahnutie

Kontakt

smallRetina 12:18:02 mediumAlias 12:18:02 large 12:18:02 xlarge 12:18:02

Chceli by ste informácie o podrobných vlastnostiach produktov, prípadoch použitia alebo iných technických témach?
Potom prosím kontaktujte našich obchodno-technických poradcov.

Máte otázky týkajúce sa cien, dostupnosti alebo stavu vašej objednávky?
Náš predajný servis vám v týchto záležitostiach pomôže na +421 2 45 94 49 17 alebo na dorken@dorken.sk.