DELTA

Drenážne fólie

Stavebné prvky, ktoré sú v kontakte so zemou, ako sú vonkajšie steny suterénu a podobné konštrukčné vrstvy zapustené do zeme, musia byť zaizolované v súlade s DIN 18533.

Jednoduché nopové fólie však nemožno inštalovať na hydroizoláciu podľa DIN 18533. Zvyčajne sa tu používajú drenážne fólie, ktoré sú podľa typu hydroizolácie navyše vybavené integrovanou klznou, ochrannou a roznášacou vrstvou. Platí základný rozdiel medzi tlakovo zaťažitelnými hydroizoláciami podľa DIN 18533-2 a hydroizoláciami nanášanými v tekutej forme (stierkovaním) podľa DIN 18533-3.

Objavte naše riešenia!

Rozhodujúci je typ hydroizolácie

Na samolepiace bitúmenové hydroizolácie lepené za studena (KSK hydroizolácie) možno napríklad drenážne fólie aplikovať priamo, pretože nosná fólia z HDPE na vrchnej strane samolepiacej bitúmenovej fólie tu preberá funkciu ochrannej a klznej vrstvy.

Tekuté náterové hydroizolácie napr. polymérom modifikované hrubé bitúmenové stierky sú na druhej strane citlivé na tlak. V zásade sa tu majú použiť drenážne fólie s klznými, ochrannými a roznášacími vrstvami, ktoré zabránia poškodeniu stierkovej hydroizolácie a s tým spojeným následným škodám. Tieto drenážne fólie zvyčajne pozostávajú z troch vrstiev: geotextílie ako filtračnej vrstvy, nopovej fólie ako vsakovacej vrstvy a robustnej klznej fólie na hladkej zadnej strane nopovej fólie.

Filtračná textília bráni vyplaveniu jemných zložiek z pôdy do nopovej štruktúry fólie a tým upchatiu drenážnej vrstvy. Vsakovacia vrstva tak zostane bez kalu a dlhodobo spoľahlivo odvádza vodu.

Použitie drenážnej fólie je preto obzvlášť účinným opatrením na ochranu budovy pred vlhkosťou.