Nové logo

Tak roste to, co k sobě patří.

Společnost DÖRKEN z města Herdecke nabízí mnoho odborných znalostí z oblasti fyzikální - membrány a chemické – povrchové úpravy. To vytváří prostor pro více synergických efektů, inovace a další rozvoj.

Témata vysoce kvalitních membrán, technologie tónování, mikrovrstvé antikorozní ochrany, barev, lazur a disperzí jsou tažnými koňmi globálně aktivní rodinné firmy a to již více než 125 let. Pouze díky interakci lze získat maximální odbornost pro zákazníky a partnery a v budoucnu vytvářet nové projekty a inovace.

„My všichni jsme Dörken. Díky nové architektuře značky, jednotnému designu a společnému heslu „objevte odbornost“ můžeme nyní tuto jednotu jasně a zřetelně prezentovat vnějšímu světu“ prohlásil Thorsten Koch, předseda představenstva  společnosti Dörken. „Tak roste to, co k sobě patří."

Objevte odbornost

Již Antoine de Saint-Exupéry to řekl „To podstatné je pro oči neviditelné.“ Patří sem také nejmodernější membrány, které akumulují  nebo odvádějí vodu na plochých střechách, membrány pro šikmé střechy a fólie chránící před kondenzací nebo vnějšími vlivy. Patří sem i barvy pro povrchové úpravy materiálů každého domu. A v neposlední řadě to zahrnuje také antikorozní ochranu  například u nejmenších součástí automobilu.

„Ale to, co je pro nás viditelné, jsou naši odborníci. Naši odborníci s vášní pro to, co zůstává skryté“, říká hrdě Thorsten Koch. „S novým mottem„ objevte odbornost“ zveme každého, aby objevil tuto odbornost napříč všemi našimi produkty, službami a všemi komunikačními kanály, bez ohledu na to, zda jsou digitální nebo klasické.“

Například v nově vyvinutém Tiny House můžete vyzkoušet jednotlivé oblasti kompetencí a odborných znalostí, které Dörken nabízí v oblasti fyzikální-membrány a chemické-nátěrové systémy. Zde můžete vidět a zažít v nejmenších prostorech, jak se tyto dvě oblasti vzájemně spojují a doplňují.

Nový směr u firmy DÖRKEN

V rámci restrukturalizace společnosti v Herdecke došlo k těmto změnám: od 1. srpna 2020 došlo ke sloučení společností Dörken MKS-Systeme, CD-Color a Protec Systempasten a vznikla společnost pod názvem Dörken Coatings GmbH & Co. KG. Současně společnost Dörken GmbH & Co. KG nyní uvádí na trh své fólie pro šikmé střechy, fasády, spodní stavbu a ploché střechy pod názvem Dörken Membranes. Značka  „Dörken“ zastřešuje celou skupinu společností.

Další informace naleznete v tiskové zprávě.

Objevte více o společnosti DÖRKEN!

Existuje mnoho další stránek o naší společnosti. Jste zváni: objevte odbornost!