Izolace spodní stavby
DELTA

Izolace spodní stavby a drenáž - opravdová výzva

Sklep musí vydržet hodně. Bez ohledu na to, zda se používá jako obytný prostor, pro ukládání věcí nebo umístění důležitých technologií pro provoz budovy, jako je např. systém vytápění. Zároveň musí odolávat četným požadavkům: celkové zatížení budovou, která na něj navazuje, boční zemní tlak a především zatížení vodou v nejrůznějších stupních - např. povrchová voda, fasádní voda, průsaková voda a podzemní voda.

Voda si cestu najde - a potom škodí

Zatuchlý zápach, oprýskaná omítka nebo plíseň jsou typickými znaky vlhkého sklepa. Hlavní příčina: nedostatečné nebo nesprávně provedená hydroizolace.  Voda si totiž nachází mnoho cest do zdiva a dokonce „bloudí“ betonem. Vzlínající vlhkost ze základů ovlivňuje využití sklepů a může stoupat až do přízemích bytů. Důsledkem je tvorba plísní a spóry plísní ve vzduchu v prostoru. Ty jsou zdraví nebezpečné a mohou vyvolat různé nemoci a alergie. Vlhké stěny také uvolňují vlhkost do vzduchu. Výsledkem je nezdravé vnitřní klima. Voda ve stěnách poškozuje různé funkční vrstvy ve stěnové konstrukci jako je vnitřní a venkovní omítka a samozřejmě tepelná izolace. Kromě možného poškození zdiva se také ztrácí značné množství energie. 

Sklep proto musí být odborně izolován - jinak hrozí poškození vlhkostí a v důsledku toho plísně a dokonce i narušení statiky budovy. Téma ochrany a izolace základových zdí je proto pro majitele domů i stavebníky stěžejní.

Izolace staveb - řešení DELTA®

Výrobky značky DELTA® pro spodní stavbu nabízejí flexibilní systémová řešení ochrany základové zdi a odvodnění. Používáme pouze vysoce kvalitní materiály, což se odráží na odolnosti a funkčnosti našich výrobků. DELTA®-protivlhkostní zábrany, jako např. DELTA®-SOFTFLEXX účinně chrání zdivo proti vzlínající vlhkosti a celé řešení izolace suterénu obsahuje i hydroizolaci DELTA®-THENE, jež může sloužit i jako radonová izolace. Ochranu hydroizolace dále přebírají ochranné a drenážní fólie  např. DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO a DELTA®-TERRAXX – s prověřenou doložitelnou životností 100 let!

Zásadní problém - vlhký sklep

Sklepy leží zcela nebo alespoň částečně ve vlhké půdě. Sklepy nebo konstrukce ve styku se zemí obecně je proto nutné izolovat minimálně proti zemní vlhkosti. Podle charakteru podloží - např. v případě podzemní vody a rizika hromadění průsakové vody - může být nutné zvolit vyšší úroveň izolačního opatření a doplnění v podobě plošné drenáže.

Informaci o stavu podloží vyplývají z jeho průzkumu. Pokud se v podloží nachází např. vrstvová voda, může to vést k bočnímu tlaku vody na vnější stěnu suterénu. Profesionálně navržené hydroizolace chrání před vnikáním vlhkosti a ve spojení s plošnou drenáží pokrývající celý suterén. Zejména starší budovy však nemají odpovídající hydroizolace. V mnoha případech chybí vodorovná zábrana proti vzlínání. To může způsobit problémy s vlhkostí v důsledku kapilárně vzlínající vlhkosti. Nebo to byla jen vrstva dehtu nebo bitumenu nanesená jako vodorovná izolace. Takové řešení však dnes již není myslitelné, protože sklepní místnosti jsou využívány stále efektivněji a vlhkost v suterénu je proto již nepřijatelná.

Správně odizolovat suterén

Zatímco akutní problémy, jako jsou netěsnosti nebo růst plísní, vyžadují rychlý zásah, hydroizolaci suterénu lze naplánovat předem v rámci novostaveb nebo přestaveb. Bez ohledu na to, zda se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci: účinná izolace vždy hraje rozhodující roli.

Vertikale Anwendung von DELTA®-THENE

 

Hydroizolace suterénu je nejdůležitější součástí ochrany spodní stavby. Vždy by měl být přizpůsoben individuálním požadavkům prostředí a pečlivě naplánován. K tomu je třeba nejprve objasnit, jaké jsou v konkrétním místě půdní podmínky. V rámci posudku podloží se sonduje a kontroluje kromě únosnosti podloží také jeho průsaková schopnost, přítomnost vodních žil nebo výška hladiny podzemní vody.

Je-li suterén založen na základové desce z železobetonu, na které jsou vybudovány suterénní stěny, musí být všechny povrchy v kontaktu se zemí izolovány podle místních podmínek a stupně zatížení vodou. Například v případě tlakové vody nebo podzemní vody lze použít tzv. „černou vanu“. Obvykle se jedná o vícevrstvou bitumenovou hydroizolaci, která z vnější strany zcela obepíná suterén včetně podlahové desky.

Alternativně lze projektovat i takzvanou „bílou vanu“. Suterén je pak celý z vodonepropustného betonu. Kromě speciální betonové směsi je důležitá především výztuž. To musí zajistit, že šířky trhlin v důsledku procesu smršťování betonu jsou udržovány na přípustném minimu. V místech spár mezi jednotlivými prvky nebo mezi stěnami a podlahovou deskou se izolace provádí pomocí těsnících pásů v betonu.

U suterénů, kde je pouze zemní vlhkost nebo průsaková voda, stačí běžná hydroizolace. To zahrnuje izolaci základové desky, vodorovnou izolaci ve stěnách a izolace vnějších stran suterénu.

Konstrukce suterénu určuje také volbu hydroizolačního opatření.

Dalšími příčinami problémů s vlhkostí v suterénu může být třeba vysoká vlhkost z prádelny nebo poškození vodou z vadného a netěsného potrubí.

I když se vlhká sklepní zeď nemusí vždy projevit vodními skvrnami nebo zatuchlým zápachem, může být stále ve zdi vlhkost. Je proto vhodné vyžádat si odborný posudek na stav stěn sklepa. Pokud se objeví vlhko nebo vlhkost, znamená to: bojovat proti příčině místo povrchové léčby.

Je naléhavě nutná odborná renovace hydroizolace suterénu.

smallRetina 08:58:33 mediumAlias 08:58:33 large 08:58:33 xlarge 08:58:33
Schimmel durch feuchten Keller

Zde najdete ten správný výrobek!

Nezáleží na tom, zda se jedná o drenážní fólie, hydroizolaci, protivlhkostní zábrany nebo příslušenství pro profesionální zpracování: u nás najdete optimální řešení pro váš projekt. Více o našich produktech se dozvíte zde: