Lepicí a těsnicí program DELTA®-TIXX

Trvale spolehlivé lepidlo v kartuši  nebo "salámu". Ideální pro vzduchotěsné napojení parotěsných zábran DELTA®, např. na zdivo, dřevo nebo jiné podklady s drsným povrchem.

Výrobek je testován podle požadavků DIN 4108-11 !

  smallRetina 03:25:34
  DELTA®-TIXX Kartuschenkleber in der Anwendung
  smallRetina 03:25:34
  DELTA®-TIXX in der Anwendung mit DELTA®-REFLEX
  smallRetina 03:25:34
  smallRetina 03:25:34
  DELTA®-TIXX in der Innenanwendung

Výhody

 • Testováno podle DIN 4108-11
  Norma DIN 4108-11 zkouší, zda testovaná lepicí páska nebo lepicí hmota splňuje minimální požadavky DIN na trvale vzduchotěsné napojení v oblasti spojů a přesahů. DELTA®-TIXX požadavky nejen splnil, ale ve velké míře překonal. Lepivá síla se s časem ještě zlepšuje. To vám i vašim zákazníkům dává oficiální a objektivní potvrzení kvality našich výrobků.
 • Odolnost proti nízkým teplotám
  Odolnost DELTA®-TIXX vám dává jistotu, že budete moci pracovat i za nízkých teplot.
 • Nízký obsah škodlivin
  DELTA®-TIXX byl testován na možné emise škodlivin v interiéru a dosahuje nejlepšího zatřídění s klasifikací A+.

Použití

DELTA®-TIXX kann zum luftdichten Anschluss von Dampfbremsen / -sperren aus PE-, PA-Folien und Baupappen sowie für deren luftdichten Anschluss an saugende Oberflächen wie Putz, Beton, Holz etc. verwendet werden.
Die Anwendung kann gemäß DIN 4108-7 ohne Anpressleiste / mechanische Fixierung erfolgen.

Das folgende Video zeigt ein Anwendungsbeispiel:

Technické údaje

Zpracování (skladovat v temperovaném prostoru) od 0 °C až +40 °C - teplota okolí a podkladu
Vydatnost ca. 7 bm z kartuše/ ca. 13-14 bm ze "salámu"
Balení 310 ml (kartuše), 600 ml ("salám")
Oblast použití -40 °C až +80 °C

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 03:25:34 mediumAlias 03:25:34 large 03:25:34 xlarge 03:25:34

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .