DELTA

Nopové fólie

Konstrukce v kontaktu se zeminou, jako jsou vnější stěny suterénu a podobné prvky integrované do země, musí být izolovány v souladu s normami (např. DIN 18533). Aby hydroizolace zůstala trvale funkční, musí být účinně chráněna proti mechanickým, tepelným a chemickým vlivům v zemině. Na tlakově odolných podkladech jako jsou např. vodonepropustný beton, lze použít jednoduché nopové fólie (není-li vyžadováno použití plošné drenáže).

Nopové fólie jako ochrana spodní stavby

Jednoduché nopové fólie nemají žádné další doplňkové funkce a slouží čistě jako ochrana suterénní stěny při zasypávání stavební jámy nebo jako dělicí vrstva mezi stavebním prvkem a vlhkou zeminou. Při tomto použití směřují nopy ke stavebnímu prvku. Vytvoří se tak optimální nárazníková zóna, která tlumí pád zeminy při zásypu stavební jámy a zásyp se tak nedostane přímo ke stavební konstrukci.

Nopová fólie jako náhrada podkladního betonu

Nopové fólie lze také s úspěchem využít jako náhradu podkladního betonu - jako podklad pro armovanou základovou desku. Šetří to nezbytné prohloubení stavební jámy, vysoké náklady na pokládku hubeného betou a s tím spojený čas na jeho tuhnutí , k tomu nezbytné náklady na stroje a zařízení a ještě navíc technologickou čekací dobu .