DELTA

Hydroakumulační fólie

Hydroakumulační prvky se používají především na vegetačních plochých střechách. Ukládají přebytečnou dešťovou vodu, kterou pak může výsadba využít k překlenutí následných suchých období. To se doporučuje zejména pro ploché střechy s intenzivními zelenými střechami, protože se používá tráva, keře a dokonce i malé stromy, které vyžadují více vody a více údržby. Na druhé straně nesmí na vegetační střeše dojít k podmáčení, které může škodit střešní konstrukci a vést k zahnívání kořenů ve vegetačním souvrství.

Vysoce výkonné hydroakumulační fólie DELTA® plní hned dvojí funkci: zadržují vodu a vodu odvádějí - v závislosti na jejím množství. Tímto způsobem mohou také krátkodobě odlehčit kanalizaci při silných deštích. Díky inovativním technologiím a vynikajícím vlastnostem výrobků, jako je např. vysoká pevnost v tlaku, jsou hydroakumulační fólie DELTA® optimálním řešením pro vegetační střechy.

Jak vlastně fungují hydroakumulační fólie DELTA®?

.Hydroakumulační drenážní fólie DELTA®-FLORAXX a DELTA®-FLORAXX TOP jsou perforované nopové fólie, které jsou umístěny mezi hydroizolaci ploché střechy a vegetační vrstvou ozeleněné střechy. Když prší, fólie zadržuje vodu v nopech. Až 7 litrů pojme jeden metr čtvereční. Přebytečná voda odtéká perforacemi v horní části fólie a je odváděna po hydroizolaci k odvodnění střechy.