Drenážní fólie DELTA®-TERRAXX LIGHT

Univerzální ochranný a drenážní systém pro pochozí, pojízdné nebo zelené plochy a pro svislé použití s hloubkou zabudování do 7 m.

Jako všechny další  typy DELTA®-TERRAXX: materiálová kombinace tlakově odolné nopové fólie a nakašírované filtračně stabilní geotextílie (GRK 2) slouží jako drenážní vrstva a účinně chrání tlakově zatížitelné podklady před mechanickými vlivy. Fólie mají integrovaný samolepicí okraj a testovanou dlouhodobou životnost min.100 let.

  smallRetina 02:09:59
  DELTA®-TERRAXX in horizontaler Anwendung
  smallRetina 02:09:59
  DELTA®-TERRAXX in horizontaler Anwendung
  smallRetina 02:09:59
  DELTA®-TERRAXX in vertikaler Anwendung
  smallRetina 02:09:59
  DELTA®-TERRAXX in horizontaler Anwendung
  smallRetina 02:09:59
  DELTA®-TERRAXX in vertikaler Anwendung
  smallRetina 02:09:59
  DELTA®-TERRAXX in der Anwendung unter befahrbaren Flächen
  smallRetina 02:09:59
  smallRetina 02:09:59
  DELTA®-TERRAXX in der Anwendung unter Intensivbegrünung
  smallRetina 02:09:59
  DELTA®-TERRAXX Anwendung unter begehbaren Flächen
  smallRetina 02:09:59
  DELTA®-TERRAXX in der horizontalen Anwendung
  smallRetina 02:09:59
  DELTA®-TERRAXX in der vertikalen Anwendung
  smallRetina 02:09:59
  Trittschallverbesserung mit DELTA®-TERRAXX

Výhody

 • Univerzální ochranná a drenážní fólie pro svislé a vodorovné použití
  Odvádí vodu: DELTA®-TERRAXX chrání před hromaděním vody a průsakovou vodou. Optimální řešení pro maximální bezpečnost. Vaše výhoda: pouze jeden výrobek pro mnoho různých využití!
 • Výrazně vyšší schopnost odvedení vody oproti drenážní vrstvě štěrku
  Speciální nopová struktura DELTA®-TERRAXX zabezpečuje nerušený odtok vody a trvale chrání dlažbu před poškozením mrazem. 10 mm vysoká drenážní vrstva tvořená nopovou fólií je účinnější než 20 až 30 cm silná minerální drenážní vrstva (vrstva štěrku).
 • 100 let testovaná dlouhodobá životnost
  DELTA®-TERRAXX s testovanou dlouhou životností až 100 let neobsahuje recyklovaný materiál dle DIN EN 13252 a fólie prošla rozsáhlými testy odolnosti proti stárnutí nezávislými akreditovanými zkušebními ústavy. S DELTA®-TERRAXX profitujete z trvalé a udržitelné ochrany obvodového pláště budovy.
 • Ideální nopová fólie
  Svým optimálním poměrem nopové struktury a plošné hmotnosti poskytuje nopová fólie s výškou 10 mm ideální kombinaci pevnosti v tlaku, drenážního výkonu a manipulace na stavbě. DELTA®-TERRAXX umožňuje drenážní výkon 2,51 l/s·m i při zabudování do hloubky 10 m.
 • Rychlá pokládka v ploše a jednoduchá v detailech
  Díky rozměru role 12,5 x 2,40 m se rychle položí až 30 m² jedním tahem. Pro řešení detailů je možno drenážní fólii jednoduše nařezat na požadovanou velikost nožem. Profitujete i z podstatně jednodušší manipulace ve srovnání s gumovými recyklovanými ochrannými rohožemi / rolemi.
 • Snížení kročejového hluku až o 32 dB
  Při zkouškách kročejového hluku dle DIN EN ISO 10140 byl DELTA®-TERRAXX položený mezi hydroizolaci a dlažbu nebos štěrkové lože. Univerzita RheinMain ověřila snížení kročejového hluku až o 32 dB. Snížení kročejového hluku už o 10 dB vnímá lidské ucho jako snížení hluku přenášeného vzduchem o 50 %.
 • Integrovaný samolepicí okraj
  Hladký okraj s integrovanou lepicí zónou umožňuje jednoduché vzájemné spojení fólií. To zabraňuje vnikání písku nebo štěrku k hydroizolaci a tím poskytuje dodatečnou ochranu. Takto se zlepšuje i polohová stabilita jednotlivých pásů.
 • Rovnoměrné rozložení zatížení
  Kontaktní plocha DELTA®-TERRAXX k podkladu je ca. 80%. Takto je hydroizolace optimálně chráněna před bodovým zatížením zásypovým materiálem.
 • Žádné zanášení nopové struktury
  Díky speciální struktuře a charakteristické velikosti póru 140 μm je nakašírovaná geotextilie extrémně filtračně stabilní a spolehlivě a trvale zabraňuje zanášení nopové struktury fólie.
 • V souladu s normami
  Drenážní fólie je certifikovaná podle DIN EN 13252 / označená CE a splňuje požadavky DIN 4095, DIN 18531 a DIN 18533.

Jak fungují plošné drenáže DELTA® se dozvíte v přiloženém videu

Použití

Univerzální ochranná a drenážní fólie se dá použít:

 • pro ploché střechy zatížené kačírkem,
 • pod extenzivně a intenzivně ozeleněné střechy
 • pod pochůzné plochy s podkladní nebo vyrovnávací vrstvou , i bez ní,
 • pod pojížděnými plochami pro osobní auta
 • pro svislé použití s hloubkou zabudování do 7 m a
 • jako spolehlivá radonová a metanová drenáž.
   

Pásy DELTA®-TERRAXX se dodávají i v šířce 75 cm pro chodníky, základy, opěrné stěny a napojení.

Reference

Technické údaje

Materiál nopové fólie vysokohustotní polyetylen (PE-HD)
Materiál geotextilie polypropylen (GRK 2)
Výška nopů ca. 10 mm
Objem vzduchu mezi nopy ca. 7,9 l/m²
Teplotní odolnost -30 °C až + 80 °C
Použití v drenážních systémech pro drenáž (D) a filtraci (F) / jako ochranná vrstva hydroizolace dle DIN 18531 a 18533
Pevnost ca. 400 kN/m² (EN ISO 25619-2)
Pevnost v tahu MD 15,7 kN/m, CMD 14,9 kN/m (EN ISO 10319)
Dynamická odolnost (kuželová zkouška) 35 mm (EN ISO 13433)
Charakteristická velikost pórů geotextílie 140 μm (EN ISO 12956)
Propustnost vody 0,07 m/s (EN ISO 11058)
Drenážní kapacita 3,17 l/m · s pri 20 kPa (Gradient i = 1,0) (EN ISO 12958)
0,32 l/m · s pri 20 kPa (Gradient i=0,02)
0,42 l/m · s pri 20 kPa (Gradient i=0,03)
0,84 l/m · s pri 20 kPa (Gradient i=0,1)
Odolnost proti povětrnostním vlivům do dvou týdnů od pokládky zakrýt (EN 12224)
Rozměr 12,5 m x 2,40 m, 12,5 m x 0,75 m
Životnost 100 let podle EN 13438
Podmínky pro lepení samolepicího okraje min +5°C teplota podkladu i okolí, lepidlo zesíťuje s časem, podklad čistý, suchý, bez mastnot a námrazy

Doplňky

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 02:10:00 mediumAlias 02:10:00 large 02:10:00 xlarge 02:10:00

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .