Lepicí a těsnicí program DELTA®-LIQUIXX

Pastovitá funkční těsnicí hmota pro vzduchotěsné napojení  složitých detailů při pokládce parotěsných zábran a parobrzd DELTA®.

DELTA®-LIQUIXX je pastovitá hmota, po rozmíchaní ihned připravena k použití. Po ztuhnutí tvoří funkční napojení detailu a tím je velkým přínosem pro dodržení energeticky úsporných řešení, jejichž podmínkou je právě vzduchotěsnost konstrukce. 

  smallRetina 08:14:44
  Luftdichter Anschluss mit DELTA®-LIQUIXX
  smallRetina 08:14:44
  smallRetina 08:14:44
  DELTA®-LIQUIXX Anwendung aus der Flasche
  smallRetina 08:14:44
  Luftdichter Anschluss mit DELTA®-LIQUIXX
  smallRetina 08:14:44
  Luftdichter Anschluss schwieriger Details mit DELTA®-LIQUIXX
  smallRetina 08:14:44
  smallRetina 08:14:44
  Verarbeitung von DELTA®-LIQUIXX
  smallRetina 08:14:44
  DELTA®-LIQUIXX Produkte

Výhody

 • Vzduchotěsné napojení složitých střešních detailů
  S hmotou DELTA®-LIQUIXX se dostanete i do posledního růžku a snadno a spolehlivě utěsníte parotěsnou fólii na krokvi  nebo blízko sebe umístěné prostupující potrubí.
 • Utěsnění prasklin ve starém dřevě
  DELTA®-LIQUIXX lze spolehlivě utěsnit praskliny nebo výsušné trhliny ve starém dřevě - např. v krokvích , trámech, sloupkách apod.
 • Rychlé a snadné zpracování
  DELTA®-LIQUIXX vám snadní práci: pracuje se snadno štětcem a není třeba žádné přerušení práce  po dobu schnutí.  Při rekonstrukci  střechy přeložením z vnější strany a s fólií DELTA®-NOVAFLEXX můžete tepelnou izolaci opatrně okamžitě vkládat mezi krokve. Tak si ušetříte čas!
 • Indikátor schnutí
  Funkční manžeta má zabudovaný indikátor schnutí: jakmile je materiál proschlý, změní se jeho barva ze světle modré na tmavě modrou.

Použití

DELTA®-LIQUIXX byl vyvinut speciálně pro tyto parotěsné zábrany a parobrzdy:
DELTA®-PVG (PLUS), DELTA®-REFLEX, DELTA®-NOVAFLEXX, DELTA®-LUXX, DELTA®-NEOVAP 20 a DELTA®-DAWI GP.
Použití k parotěsným fóliím jiných výrobců je třeba prověřit na našem technickém oddělení v mateřské firmě. Pro dotazy k tomu tématu nás kontaktujte na dorken@dorken.cz .

Pastovitá těsnicí hmota přesvědčí svou vynikající přilnavostí  na téměř všech běžných stavebních podkladech  - např. dřevo a dřevěné výrobky, zdivo, kovy a mnoho druhů plastů.

Zpracování DELTA®-LIQUIXX
Podklad musí nosný, čistý (ometený smetáčkem), suchý až mírně zavlhlý, bez námrazy a mastot. 
Zpracování probíhá ve třech krocích:
1. Ošetřovaná plocha musí být sytě opatřena nátěrem DELTA®-LIQUIXX - nejlépe plochým štětcem.
2. LIQUIXX GT 10 - výztužná textilie se trochu natáhne a vloží do čerstvého nátěru a vytvaruje se na detail.
3. Poté se místo znovu sytě natře hmotou DELTA®-LIQUIXX. 

Čištění pracovního nářadí a náčiní  se provádí jednoduše vodou (jen dokud hmota nevytvrdne).

Více informací ke zpracování najdete v našem obsáhlém Verarbeitungshinweisen.

Die folgenden Videos zeigen Ihnen zwei Anwendungsbeispiele:

Technické údaje

Materiál pastovitá viskózní disperze na bázi čistého akrylátu
Teplota zpracování min. + 5 °C
Teplota okolí i podkladu min. + 5 °C
Doba schnutí při 21 °C a 45 % vzdušné vlhkosti 3 – 4 hodiny
Indikátor schnutí světle modrá (barva disperze), tmavě modrá (pro proschnutí)
Hodnota Sd ca. 1,5 m
Spotřeba ca. 0,9 l/m² výztužné textilie GT 10
Balení DELTA®-LIQUIXX 4 l nádoba a DELTA®-LIQUIXX Textilie nebo alternativně i ve stlačitelné láhvi 1litr

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 08:14:45 mediumAlias 08:14:45 large 08:14:45 xlarge 08:14:45

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .