delta

Parotěsné a vzduchotěsné zábrany pro úspory energií

Podkrovní byty jsou nejen obzvlášť pohodlné. Rozšířením místností přímo pod střechou lze rozumně využít i další prostorové rezervy. Dobře izolovaná střecha je proto nezbytná pro udržení spotřeby energie v rozumných mezích. To je dobré nejen pro peněženku, ale také pro životní prostředí. Při přestavbě podkroví by měla být již od počátku instalována kvalitní izolace, která zajišťuje, aby v zimě  neunikalo příliš energie potřebné k vytápění, ale aby se bránilo i letnímu přehřívání. Účinná tepelná izolace má samozřejmě svou cenu. Aby zůstala dlouhodobě funkční, je nezbytné ji z vnitřní strany chránit parozábranou nebo parobrzdou

DELTA® nabízí pro každý požadavek  tu správnou vhodnou parotěsnou a vzduchotěsnou zábranu. Kliknutím na dole umístěné výrobky získáte  další informace a technická data k našim parotěsným zábranám a parobrzdám.

Proč je parotěsná zábrana / parobrzda tolik důležitá?

Parozábrany a parobrzdy se používají  k omezení množství vodní páry, která „putuje“ do střešní skladby. Technický termín pro to je difúze vodní páry. Mělo by se účinně bránit nepřípustně vysoké úrovni kondenzace ve skladbě střechy, obzvláště pak v tepelné izolaci. Na jedné straně by to narušilo účinnost izolace; na druhou stranu přílišné množství kondenzované vody může vést k masivnímu poškození dřevěné konstrukce střešní konstrukce. Účinnou ochranou je tedy parozábrana / parobrzda, která brání průniku vlhkosti z obytných místností do střešní konstrukce a tím ji poškodit.

Parozábrany / parobrzdy nejen brání pronikání vlhkosti do izolace, ale také zabraňují příčnému proudění vzduchu konstrukcí.

Jaký je rozdíl mezi parotěsnou zábranou a parobrzdou?

Ačkoli se názvy často používají jako synonyma, parobrzda a parotěsná zábrana nejsou úplně stejné.

Parozábrana se od parobrzdy liší svým difuzním odporem. Rozhodující je zde hodnota Sd, která se udává v metrech. Zkratka znamená „ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy difúzi vodní páry“ a popisuje propustnost vodní páry konstrukční vrstvy nebo stavebního materiálu (např. parozábrana nebo parobrzda). Platí: čím vyšší hodnota Sd, tím méně vodní páry materiál propustí.

Norma DIN 4108-3 upravuje následujícími definice:

  • Difuzně otevřené vrstvy s hodnotou Sd ≤ 0,5 m.
  • Parobrzdné vrstvy s hodnotou mezi  0,5 m < Sd ≤ 10 m.
  • Nízko difuzně propustné vrstvy s hodnotou Sd mezi 10 m < Sd ≤ 100 m.
  • Parotěsné vrstvy s hodnotou Sd 100 m < sd < 1.500 m.
  • Paronepropustné vrstvy s hodnotou Sd ≥ 1.500.

Existují také parozábrany, které mají proměnnou hodnotu Sd. Například DELTA®-NOVAFLEXX mění svou hodnotu v závislosti na vlhkosti od Sd 0,2 m v suchém až do 5 m ve velmi vlhkém okolním vzduchu.

Vysoce výkonné parotěsné a vzduchotěsné vrstvy pro každý požadavek

Parobrzdy a parotěsné zábrany brzdy DELTA® umožňují spolehlivou a účinnou ochranu zevnitř, se kterou lze prokazatelně snížit spotřebu energie. Ve spojení s difuzně otevřenými pojistnými hydroizolacemi pro šikmé střechy DELTA® a vyladěným příslušenstvím z řady lepidel a pásek DELTA® nabízejí na míru šité možnosti kombinací pro zastavení a snížení difúze a pro vzduchotěsné utěsnění izolované konstrukce. 

Parotěsné vrstvy DELTA® se vyznačují maximální robustností zaručující dlouhou životnost: Například DELTA®-NOVAFLEXX je obzvláště bezpečná při pokládce díky laminovanému speciálnímu rounu a DELTA®-REFLEX přesvědčí také vysokou pevností v roztržení. Další informace a technické údaje o našem sortimentu naleznete na příslušných produktových stránkách. Jednoduše klikněte na požadovaný produkt!

smallRetina 10:40:07 mediumAlias 10:40:07 large 10:40:07 xlarge 10:40:07
DELTA®-REFLEX in der Anwendung
smallRetina 10:40:07 mediumAlias 10:40:07 large 10:40:07 xlarge 10:40:07
Verarbeitung von DELTA®-NOVAFLEXX

Správná pokládka parotěsek: tipy a triky od firmy DÖRKEN

Plánujete rekonstrukci střechy s výměnou střešní krytiny a rádi byste těžili z účinnosti a výkonu vysoce kvalitní sanační parozábrany DELTA®? Pak použijte náš montážní návod umístěný u jednotlivých výrobků. Zde najdete všechny informace, které potřebujete mít na paměti při montáži.