Hydroizolace DELTA®-THENE

Za studena samolepicí hydroizolace pro izolace konstrukcí v kontaktu se zeminou proti zemní vlhkosti a netlakové vodě. 

Hydroizolace staveb odpovídající požadavkům norem vyrobená z křížem laminované speciální nosné HDPE fólie a hydroizolační samolepicí vrstvy z bitumenkaučuku pro optimální a trvalou ochranu obvodového pláště budovy proti vlhkosti.

  smallRetina 01:38:02
  Vertikale Anwendung von DELTA®-THENE
  smallRetina 01:38:02
  Verarbeitung von DELTA®-THENE
  smallRetina 01:38:02
  Vertikale Anwendung von DELTA®-THENE
  smallRetina 01:38:02
  DELTA®-THENE Abdichtung
  smallRetina 01:38:02
  Anwendung von DELTA®-THENE
  smallRetina 01:38:02
  DELTA®-THENE in vertikaler Anwendung
  smallRetina 01:38:02
  DELTA®-THENE Anwendung als Mauerwerkssperre
  smallRetina 01:38:02
  Horizontale Anwendung von DELTA®-THENE
  smallRetina 01:38:02
  DELTA®-THENE in der vertikalen Anwendung

Výhody

 • Rychlá a snadná pokládka
  DELTA®-THENE se rychle pokládá z role. Tím je postup prací výrazně rychlejší než u různých stěrkových hydroizolací. Rastrování na povrchu izolačního pásu usnadňuje a zpřesňuje řezání a tím i přesnou pokládku. Řezání potřebného pruhu izolace zvládnete např. obyčejným odlamovacím nožem.
 • Žádné dlouhé čekací doby
  Následné pracovní kroky, jako je pokládka ochranného a drenážního systému, např.  DELTA®-TERRAXX, a / nebo zateplení, se provádějí bezprostředně po izolaci plochy. Odpadají tedy čekací doby a technologické přestávky a stavební jáma může být rychle zasypána.
 • Okamžitě funkční
  Ihned po přilepení je vodotěsná a odolá dešti. Náhlá změna počasí vás nemůžepřekvapit.
 • Bez nutnosti měřit tloušťku vrstvy jako u živičných stěrek
  DELTA®-THENE má stále stejnou tloušťku funkční vrstvy, což poskytuje nejvyšší možnou jistotu.
 • Vysoká pružnost materiálu
  Případné trhliny a materiálově změny v podkladu spolehlivě překoná.
 • Bez otevřeného ohně
  Pro práci není třeba oheň ani svařovací přístroj.
 • Zpracování již od -5°C
  Použití i za zimních teplot je možné díky DELTA®-THENE KÄLTEGRUNDANSTRICH a to až do -5 °C. Oproti jiným izolačním systémům které se za těchto teplot už nedají použít, tedy odpadají prostoje a čekací doby kvůli nízkým teplotám. 
 • Bezproblémové napojení na protivlhkostní zábrany
  S živičným natavovacím pásem na plastové protivlhkostní zábrany je napojení složité, protože otevřený oheň může plastovou protivlhkostní zábranu poškodit.  S DELTA®-THENE je napojení s DELTA®-THENE úplně snadné: za studena samolepicí hydroizolace výborně drží a lepí na takřka všech běžných plastových fóliích a materiálech.
 • Podle požadavků norem
  V souladu s normami DIN 18531 (balkony), 18533 (konstrukce v kontaktu se zeminou) a 18534 (plochy stěn a podlah v mokrých provozech) splňuje požadavky na vlastnosti výrobku pro použití jako hydroizolace DIN SPEC 20000-202. Označení CE podle EN 13969 (bitumenové pásy pro hydroizolaci budov proti zemní vlhkosti a vodě) a EN 14967 (bitumenové pásy na izolaci stěn).

Použití

DELTA®-THENE lze použít v následujících případech: 

 • jako svislá hydroizolace proti zemní vlhkosti a netlakové vodě na základových deskách a stěnách v kontaktu se zeminou (dle DIN 18533),  
 • jako vodorovná hydroizolace např. balkonů (dle DIN 18531) i jako hydroizolace stěn a podlah v místnostech s mokrým provozem (dle DIN 18534),
 • jako protivlhkostní zábrana (typ použití MSB-nQ) proti kapilární vlhkosti  a pod stěnami  nebo jako izolace soklů proti odstřikující vodě a zemní vlhkosti  (DIN 18533),
 • jako parotěsná zábrana ve skladbách podlah pod potěry,
 • jako parotěsná zábrana z vnější strany stěn z vodostavebního betonu, 
 • pro izolaci pracovních spár filigránových vícevrstvých konstrukcí  z vodostavebního betonu u třídy zatížení vodou W1-E, 
 • jako plošná protiradonová hydroizolace.

Další informace najdete v našem Technischen Planung.

Zpracování

Podklad musí být hladký, suchý, bez prachu, čistý, odolný vůči tlaku a nosný. Před nalepením DELTA®-THENE je třeba minerální podklady napenetrovat základním nátěrem DELTA®-THENE GRUNDANSTRICH, DELTA®-THENE KÄLTEGRUNDANSTRICH nebo DELTA®-THENE GRUND INSIDE .Před položením hydroizolace v ploše se nejprve izolují hrany, fabiony, rohy a další kritická místa pomocí přířezu z DELTA®-THENE nebo se použije páska DELTA®-THENE-BAND T 300 tak, aby po dokončení izolace v ploše byla tato místa izolována dvakrát. DELTA®-THENE-BAND se pokládá po částech. Ochranný papír na zadní straně na začátku pásu se stáhne cca 20 cm a přehne se. Potom se pás přiloží, upraví se jeho konečná pozice a přilepí se. Přesah pásů mezi sebou musí být 10 cm. Všechny přesahy, spoje a zakončení musí být pečlivě zpracovány a přitlačeny přítlačným válečkem.

Další informace najdete v našem Verlegeanleitung.

Reference

Technické údaje

Materiál za studena samolepicí hydroizolace z křížem laminované speciální nosné HDPE fólie s hydroizolační samolepicí vrstvou z bitumenkaučuku
Tloušťka ca. 1,5 mm
Hmotnost ca. 1,6 kg/m²
Teplotní odolnost -30 °C až + 80 °C
Teplota zpracování (skladovat v temperovaném prostoru) +5 °C až +30 °C (teplota vzduchu i podkladu) / do -5 °C s pomocí DELTA®-THENE KÄLTEGRUNDANSTRICH
Šířka role 1 m
Délka role 5 m a nebo 20 m
Skladování skladovat ve stoje v suchu a chránit před sluncem
Kód pro skládkování EWC kód 1 703 02 živice, bez obsahu téru
Obal recyklovatelný
Vodotěsnost (EN 1928, metoda B) splněno (400 kPa/72 h)
Reakce na oheň (EN 13501-1) třída E
Pevnost v tahu (EN 12311-1) podélná: ca. 250 N/50 mm
příčná: ca. 250 N/50 mm
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (EN 12310-1) podélná: ca. 150 N
příčná: ca. 150 N
Ohyb za nízkých teplot (EN 1109) -30 °C
hodnota Sd ca. 150 m
Typ použití (DIN SPEC 20000-202) BA, MSB-nQ
Třída expozice ve vodě (DIN 18533) W1-E (W1.1.-E, W1.2-E) a W4-E
Třída využití prostoru (DIN 18533) RN1-E až RN3-E
Třída překlenutí trhlin (DIN 18533) RÜ1-E až RÜ3-E

Doplňky

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 01:38:03 mediumAlias 01:38:03 large 01:38:03 xlarge 01:38:03

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .