Drenážní fólie DELTA®-TERRAXX

Univerzální ochranný a drenážní systém pro vegetační, pochozí i pojízdné ploché střechy a pro ochranu svislých izolovaných konstrukcí do hloubky založení až 10m.

Všechny typy fólií DELTA® -TERRAXX jsou kompozitními materiály, které se skládají z tlakově odolné profilované fólie s navařenou filtračně stabilní geotextilií (třída GRK 2). Slouží jako drenážní vrstva a účinně chrání tlakově odolné podklady před mechanickými vlivy. Fólie je opatřena integrovaným samolepicím okrajem a je testována na dlouhodobou životnost 100 let.

  smallRetina 02:51:05
  DELTA®-TERRAXX in horizontaler Anwendung
  smallRetina 02:51:05
  DELTA®-TERRAXX in horizontaler Anwendung
  smallRetina 02:51:05
  DELTA®-TERRAXX in vertikaler Anwendung
  smallRetina 02:51:05
  DELTA®-TERRAXX in horizontaler Anwendung
  smallRetina 02:51:05
  DELTA®-TERRAXX in vertikaler Anwendung
  smallRetina 02:51:05
  DELTA®-TERRAXX in der Anwendung unter befahrbaren Flächen
  smallRetina 02:51:05
  smallRetina 02:51:05
  DELTA®-TERRAXX in der Anwendung unter Intensivbegrünung
  smallRetina 02:51:05
  DELTA®-TERRAXX Anwendung unter begehbaren Flächen
  smallRetina 02:51:05
  DELTA®-TERRAXX in der horizontalen Anwendung
  smallRetina 02:51:05
  DELTA®-TERRAXX in der vertikalen Anwendung
  smallRetina 02:51:05
  Trittschallverbesserung mit DELTA®-TERRAXX

Výhody

 • Univerzální ochranná a drenážní fólie pro svislé a vodorovné použití
  DELTA®-TERRAXX chrání hydroizolaci před zadrženou i prosakující vodou. Je optimálním řešením a nejvyšším měřítkem pro bezpečnost a ochranu  stavby proti vodě. Vaší výhodou je pouze jeden výrobek pro nejrůznější použití!
 • Výrazně vyšší odvodňovací schopnost oproti minerálnímu drenážnímu zásypu
  Zvláštní tvar nopů DELTA®-TERRAXX zabezpečuje rychlý odtok vody pod dlažbami a dlouhodobě plochu chrání před poškozením mrazem. Drenážní vrstva 10 mm vytvořená nopy je daleko více účinná, než 20 až 30 cm minerální vsakovací vrstvy.
 • Prověřená životnost 100 let
  Výrobek DELTA®-TERRAXX je bez obsahu recyklátů  a splnil náročná testování odolnosti proti stárnutí podle DIN EN 13252 nezávislými akreditovanými zkušebnami, z čehož vyplývá jeho dlouhodobá životnost až 100 let. Profitujte s DELTA®-TERRAXX z trvalé a udržitelné ochrany budov a konstrukcí.
 • Ideální nopová fólie
  Optimální poměr struktury nopů a plošné hmotnosti poskytuje fólie i při hloubkách založení do 10 m ideální kombinaci pevnosti v tlaku, drenážní schopnosti a snadné zpracovatelnosti. Proto je možné zabudovat DELTA®-TERRAXX až do 10 m hloubky s přesvědčivou drenážní kapacitou 2,51 l/s·m.
 • Rychlá pokládka v ploše, snadné řešení detailů
  Rozměr role 12,5 x 2,40 m umožní položit v jednom pracovním kroku velmi rychle 30 m². Pro řešení detailů postačí odlamovací nůž. Navíc profitujete ze snadné manipulace s lehkou fólií, oproti ochranným rohožím z gumového recyklátu..
 • Snižuje kročejový hluk až o 32 dB
  Při testu útlumu kročejového hluku podle DIN EN ISO 10140 byla fólie DELTA®-TERRAXX zabudována mezi hydroizolaci a pochozí vrstvu (podsyp pod dlažbu). Vysoká škola RheinMain potvrdila na základě měření útlum kročejového hluku až 32 dB. Útlum kročejového hluku jen o 10 dB vnímá lidské ucho jako by byl hluk snížen o 50 %. 
 • Integrovaný samolepicí okraj
  Hladký okraj pásu je opatřen integrovaným samolepicím proužkem , který umožňuje snadné spojení v ploše, zvyšuje stabilitu položené fólie, brání jejímu posouvání apod. Dále účinně brání vnikání násypu (písek, kačírek, substrát) k hydroizolaci a bezpečně ji tak chrání. 
 • Rovnoměrné rozdělené tlakového zatížení
  Kontaktní plocha DELTA®-TERRAXX k podkladu činí ca. 80 %. Tím je hydroizolace bezpečně chráněna proti bodovému zatížení následným zásypem.
 • Nopová struktura se nezanáší 
  Nakašírovaná geotextilie je svou speciální strukturou a charakteristickou velikostí pórů 140 μm extrémně stabilní, výborně filtruje a spolehlivě brání zanesení nopové struktury.
 • Splňuje požadavky norem 
  Drenážní fólie je certifikována podle DIN EN 13252 , je držitelem označení CE a splňuje požadavky norem DIN 4095, DIN 18531 a DIN 18533. 

Použití

Univerzální ochranný a drenážní pás můžete použít:

 • u plochých střech s ochranou hydroizolace těžkým násypem kačírku,
 • u extenzivních a intenzivních vegetačních střech,
 • pod pochozími plochami s nosnou nebo vyrovnávací vrstvou, i bez nich,
 • pod pojížděnými plochami a parkovacími střechami pro osobními vozy,
 • při svislém použití až do hloubky založení 10 m a
 • jako spolehlivou plynovou drenáž pro odvod metanu a radonu.

Pro cesty, sokly, opěrné zdi a napojení je k dispozici i DELTA®-TERRAXX-Streifen v šíři role 75 cm.

Reference

Technické údaje

Materiál nopové fólie vysokohustotní polyetylen (PE-HD)
Materiál geotextilie polypropylen (třída GRK 2)
Výška fólie ca. 10 mm
Objem vzduchu mezi nopy ca. 7,9 l/m²
Teplotní odolnost -30 °C až + 80 °C
Použití u drenážních opatření pro drenáž (D) a filtraci (F) / jako ochrana hydroizolace podle DIN 18531 a 18533
Pevnost v tlaku ca. 400 kN/m² (EN ISO 25619-2)
Pevnost v tahu MD 15,7 kN/m, CMD 14,9 kN/m (EN ISO 10319)
Odolnost proti průrazu 35 mm (EN ISO 13433)
Charakteristická velikost pórů textilie 140 μm (EN ISO 12956)
Propustnost pro vodu 0,07 m/s (EN ISO 11058)
Drenážní kapacita 3,17 l/m · s při 20 kPa (gradient i = 1,0) (EN ISO 12958)
0,32 l/m · s při 20 kPA (gradient i=0,02)
0,42 l/m · s při 20 kPA (gradient i=0,03)
0,84 l/m · s při 20 kPA (gradient i=0,1)
Odolnost povětrnostním podmínkám do 2 týdnů po zabudování zakrýt (EN 12224)
Rozměr role 12,5 m x 2,40 m, 12,5 m x 0,75 m
Životnost 100 let podle EN 13438

Doplňky

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 02:51:07 mediumAlias 02:51:07 large 02:51:07 xlarge 02:51:07

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .