Nopové fólie DELTA®-MS 20

Praxí prověřená nopová fólie z HDPE s výškou nopů 20 mm pro vytvoření účinné vsakovací vrstvy v dvouplášťových konstrukcích v pozemním, inženýrském a hlubinném stavitelství.

  smallRetina 02:06:42
  Horizontale Verlegung von DELTA®-MS 20
  smallRetina 02:06:42
  DELTA®-MS 20 Noppenbahn Nahaufnahme
  smallRetina 02:06:42
  DELTA®-MS 20 in der horizontalen Anwendung
  smallRetina 02:06:42
  DELTA®-MS 20 in der vertikalen Anwendung

Výhody

 • Vysoká odolnost
  DELTA®-MS 20 je odolná proti chemickým a mikrobiologickým vlivům. Díky její odolnosti proti prohnití poskytuje materiálovou odolnost v zabudovaném stavu minimálně po dobu 25 let. Fólie je také bez vlivu na kvalitu pitné vody. 
 • Vysoká drenážní kapacita
  Jak ve svislém, tak i vodorovném použití se můžete spolehnout na velmi vysokou drenážní kapacitu díky nopům vysokým 20 mm.
 • Kontrolovaný odtok vody při jištění a odvodnění stavební jámy
  DELTA®-MS 20 umožňuje použití i pro velmi výkonnou odvodňovací vrstvu u nejrůznějších druhů pažení stavební jámy. Tak bude po dobu výstavby i po ní voda spolehlivě a beztlakově odváděna.
 • Spolehlivé odvádění vody u tunelových staveb
  Mezi stěnou ze stříkaného betonu a skalním masivem snižuje fólie DELTA®-MS 20 výrazně zatížení puklinovou, prosakující a zadrženou vodou nebo prosakující povrchovou vodou. Nopy vytvoří 20 mm vysokou vsakovací vrstvu, která s bezpečnostní rezervou odvede i sezonní vodu ( např. tání sněhu) a to i za případného snížení odvodňovací průřezu v průběhu let (minerální usazeniny).

Použití

DELTA®-MS 20 je používá pro vytvoření účinné vsakovací vrstvy v dvouplášťových konstrukcích v pozemním, inženýrském a hlubinném stavitelství.

Další informace k různému využití najdete v Technischen Planung GMS.

Technické údaje

Materiál nopová fólie z vyskohustotního polyetylénu (HDPE), bez změkčovadel, plně recyklovatelná
Barva braun
Výška nopů ca. 20 mm
Pevnost v tlaku ca. 200 kN/m²
Objem vzduchu mezi nopy ca. 14 l/m²
Teplotní odolnost -30 °C až + 80 °C
Propustnost pro vodu při svislém použití ca. 10 x 10-3 m²/s (10 l/s · m)
Rozměr role 20 m x 2 m
Chemické odolnosti bez vlivu na kvalitu pitné vody, odolná bakteriím, alkáliím, chemikáliím, neprorůstavá pro kořeny

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 02:06:42 mediumAlias 02:06:42 large 02:06:42 xlarge 02:06:42

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .