Drenážní fólie DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO

Jedinečný čtyřvrstvý drenážní a ochranný systém pro zabudování do hloubky až 10 m. S integrovaným samolepicím okrajem.

DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO byla vyvinuta 1993 cíleně pro použití jako ochrana hydroizolačních systémů citlivých na tlakové zatížení (např. hydroizolační modifikované živičné stěrky). Tvoří dlouhodobou ochranu izolace s vysokou drenážní funkcí.

  smallRetina 11:44:14
  DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO in der Anwendung
  smallRetina 11:44:14
  DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO in der Anwendung
  smallRetina 11:44:14
  DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO in der Anwendung
  smallRetina 11:44:14
  DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO in der Anwendung
  smallRetina 11:44:14
  DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO in der Anwendung

Výhody

 • Jedinečná materiálová kombinace
  DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO je složena ze čtyř různých vrstev: perforované kluzné fólie, drenážní geotextilie, nopové fólie a na ní nakašírované filtrační textilie. Díky mikroperforované kluzné fólii na rubu a drenážní textilii lze odvést vodu vniklou i mezi drenážní pás a hydroizolaci. Tím se dále snižuje tlakové zatížení na hydroizolační stěrku.
 • Integrovaný samolepicí okraj
  Hladký okraj pásu je opatřen integrovaným samolepicím proužkem , který umožňuje snadné spojení v ploše, zvyšuje stabilitu položené fólie, brání jejímu posouvání apod. Dále účinně brání vnikání zásypu k hydroizolaci a bezpečně ji tak chrání. 
 • Prověřená životnost 100 let
  Výrobek DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO je bez obsahu recyklátů  a splnil náročná testování odolnosti proti stárnutí podle DIN EN 13252 nezávislými akreditovanými zkušebnami, z čehož vyplývá jeho dlouhodobá životnost až 100 let. Profitujte s DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO z trvalé a udržitelné ochrany budov a konstrukcí.
 • Ideální nopová fólie
  Optimální poměr struktury nopů vysokých 9 mm a plošné hmotnosti poskytuje fólie i při hloubkách založení do 10 m ideální kombinaci pevnosti v tlaku, drenážní schopnosti a snadné zpracovatelnosti. Proto je možné zabudovat DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO až do 10 m hloubky s přesvědčivou drenážní kapacitou 2,4 l/s·m.
 • Rovnoměrné tlakové zatížení
  Díky kluzné masivní fólii na rubu fólie DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO je kontaktní plocha k podkladu 100 %. Tak je hydroizolace optimálně chráněna před bodovým zatížením při zasypávání stavební jámy.
 • Ochrana hydroizolace při sedání stavby/ zásypu
  Často se objevující sedání obsypového materiálu, při němž dochází k pohybu ochranné a drenážní fólie na hydroizolaci. Tím, že je na rubu volně bodově fixována kluzná fólie, nepřenáší se pohyby drenážního pásu při sedání stavby nebo zásypu na citlivou hydroizolaci.
 • Nopová struktura se nezanáší 
  Nakašírovaná geotextilie je svou speciální strukturou a charakteristickou velikostí pórů 150 μm mimořádně stabilní, výborně filtruje a spolehlivě brání zanesení nopové struktury.
 • Splňuje požadavky norem a pravidel
  DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO je certifikována podle DIN EN 13252 , je držitelem označení CE a splňuje požadavky norem DIN 4095, DIN 18533. Současně splňuje i "Pravidla pro navrhování a provádění živičných hydroizolačních stěrek modifikovaných polymery".

Použití

Díky vysoké pevnosti v tlaku a velké drenážní kapacitě může být DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO zabudována až do hloubky 10 m a vzhledem k její velmi vysoké drenážní kapacitě použita i při velkém očekávaném zatížení vodou.  
Dá se také použít i jako plynová drenáž pro odvod radonu a metanu z podloží.

Pokládku je možné provádět jak vodorovně, tak ve svislých pruzích. přitom je třeba mít na zřeteli, že potištěná strana filtrační geotextilie musí vždy směřovat k zásypu zeminou.

Přesah pásů se provádí na přeložením přes hladký podélný okraj a oba pásy se slepí integrovanou lepicí páskou. V příčných spojích se provede vzájemný přesah alespoň 20 cm.

DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO je možné použít i ve vodorovných plochách.

Technické údaje

Materiál nopové fólie vysokohustotní polyetylen (PE-HD)
Materiál geotextilie polypropylen
Materiál kluzné fólie polyetylen
Materiál drenážní filtrační textilie polypropylen
Výška nopů ca. 9 mm
Objem vzduchu mezi nopy ca. 7,9 l/m²
Teplotní odolnost -30 °C až + 80 °C
Použití u drenážních opatření pro drenáž (D) a filtraci (F)
jako ochrana hydroizolace podle DIN 18533
Pevnost v tlaku ca. 400 kN/m² (EN ISO 25619-2)
Pevnost v tahu MD 13,8 kN/m (EN ISO 10319)
CMD 14,1 kN/m (EN ISO 10319)
Odolnost proti průrazu 40 mm (EN ISO 13433)
Charakteristická velikost pórů textilie 150 μm (EN ISO 12956)
Propustnost pro vodu 0,08 m/s (EN ISO 11058)
Drenážní kapacita 3,5 l/m · s při 20 kPa (gradient i = 1,0) (EN ISO 12958)
Odolnost povětrnostním podmínkám do 2 týdnů po zabudování zakrýt (EN 12224)
Rozměr role 12,5 m x 2,00 m

Doplňky

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 11:44:15 mediumAlias 11:44:15 large 11:44:15 xlarge 11:44:15

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .