DELTA

Větrací pásy hřebene a nároží

Větrací pásy hřebene a nároží tvoří přechod mezi střešní krytinou a hřebenáčem. Brání vlhkosti zvenčí snadno proniknout do střechy a zároveň umožňují prostup vzduchu z větrací mezery ven. Tím je zajištěno správné odvětrání střešních ploch a optimální ochrana hřebene a nároží.

U šikmých střech proudí vzduch u okapové hrany pod střešní tašky a musí mít možnost zase unikat u hřebene nebo v nároží. Cílem tohoto přirozeného větrání je odvádět vlhkost ze střešní konstrukce tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivé kondenzace v chladnějších vnějších vrstvách střešní konstrukce. Hřebenáče mají důležitou funkci: zabraňují vnikání deště do střešní konstrukce a zároveň umožňují výdech vzduchu ze střešní konstrukce po obou stranách hřebenáče. Větrací pás se používá pod hřebenovou taškou. Protože stejný větrací pás se používá i na nárožích, hovoříme o větracích pásech hřebene a nároží.

Ochranná funkce větracích pásů

Bez fungujícího odvětrávání hřebene střechy větracím pásem se zvyšuje riziko hromadění vlhkosti v nezatepleném podkroví nebo ve střešní konstrukci. Při nedostatečném větrání navíc ve střešní konstrukci hrozí vznik plísní. Při sněžení a silném větru brání větrací pás pronikání sněhu do střechy a spodní konstrukce.

Montáž větracích pásů hřebene a nároží

Pro optimální řešení hřebene střechy je důležité odborně položit větrací pás hřebene. Nejprve se položí střešní krytina kromě hřebenáčů a namontují se hřebenové latě. Poté se položí větrací pás hřebene a nakonec se položí hřebenáče. Větrací pásy hřebene a nároží lze optimálně tvarovat podle použité střešní krytiny a harmonicky tak zapadnou do celkového vzhledu střechy.

Objevte ještě více systémových řešení!

U nás objevíte celou řadu dalších oborů naší činnosti. Jste zváni: objevte odbornost!