Nopové fólie DELTA®-NB

V praxi ověřená ekonomická nopová fólie pro ochranu základových stěn, náhradu podkladního betonu a jako vsakovací vrstva. 

Diagonální struktura nopů umožňuje rovné přeložení při pokládce v rozích a koutech. 

  smallRetina 06:58:11
  DELTA®-NB in der horizontalen Anwendung
  smallRetina 06:58:11
  DELTA®-NB Noppenbahn Nahaufnahme
  smallRetina 06:58:11
  DELTA®-NB in der vertikalen Anwendung
  smallRetina 06:58:11
  DELTA®-NB in der Anwendung als Sauberkeitsschicht

Výhody

 • Použití jako náhrada podkladního betonu
  DELTA®-NB může být použita v mnoha případech  i jako náhrada podkladního betonu. To šetří dodatečné prohloubení stavební jámy, náklady na stroje a minimalizuje čekací doby kvůli technologickým přestávkám.
 • Hladký přesah pásu
  Fólie jsou opatřeny hladkým okrajem v šíři ca. 10 cm, což usnadňuje pokládku v přesazích.
 • Diagonální struktura nopů
  Diagonální struktura nopů umožňuje rovné ohnutí fólie u změny směru plochy. Položení fólie i v rozích a koutech je snadnější.
 • Ohled k životnímu prostředí
  DELTA®-NB se vyrábí z plně recyklovatelných surovin.

Použití

Objevte nejrůznější možnosti použití fólie DELTA®-NB:

 • Náhrada podkladního betonu
  DELTA®-NB se rozroluje na srovnaný terén bez ostrohranných částí s nopy směřujícími dolů. Vzájemný přesah pásů usnadní plochý okraj, v napojení v čelech se přeloží fólie přes sebe o ca. 20 cm. Na závěr se na fólii DELTA®-NB rozloží distanční lišty (výška se volí podle potřebné krycí tloušťky betonu), armatura a může se ihned betonovat základová deska.
 • Ochrana spodní stavby
  DELTA®-NB při tomto použití slouží jako ochrana při zasypávání stavební jámy a dělicí vrstva mezi zeminou  a stavebním prvkem. Nopová fólie se ukládá vždy jen nopy směřujícími k tlakově zatížitelnému podkladu. Fixování fólie se provádí provizorně nad úrovní rozstřikující se vody. Po zaplnění stavební jámy a dokončování terénních úprav se fólie odřízne.
 • Vsakovací vrstva
  Ve dvouplášťových konstrukcích (např. pažení stavební jámy) lze fólii DELTA®-NB využít jako vsakovací vrstvu. V tomto případě se fólie pokládá nopy směřujícími k filtračnímu podkladu (např. pažící stěna ze stříkaného betonu) a přikotví se. Potom se provádí betonáž stěny přímo k DELTA®-NB. Dutina vytvořená nopovou strukturou  slouží k bezpečnému a dlouhodobému odvádění pronikající a prosakující vody.

Technické údaje

Materiál speciální vysokohustotní polyetylén bez změkčovadel, plně recyklovatelný
Barva antracit
Výška nopů ca. 8 mm
Pevnost v tlaku ca. 200 kN/m²
Objem vzduchu mezi nopy ca. 5,3 l/m²
Teplotní odolnost -30 °C až + 80 °C
Kontaktní plocha nopů k podkladu ca. 1450 cm²/m²
Chemické vlastnosti odolná chemikáliím, proti prorůstání kořenů, odolná prohnití, bez vlivu na kvalitu pitné vody
Rozměr rolí 20m x 1,00m / 20m x 1,50m / 20m x 2,00m / 20m x 2,40m / 20m x 3,00m

Doplňky

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 06:58:12 mediumAlias 06:58:12 large 06:58:12 xlarge 06:58:12

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .