DELTA

Drenážní fólie

Konstrukce v kontaktu se zeminou, jako jsou např. vnější stěny suterénů a podobné stěny, musí být izolované v souladu s normami.

Na provedené hydroizolace nelze však podle požadavků DIN 18533 použít k jejich ochraně jednoduché nopové fólie. Zde se vyžadují nejčastěji drenážní fólie, které jsou podle druhu hydroizolace vybaveny integrovanou kluznou , ochrannou nebo tlak roznášející vrstvou. Přitom je třeba rozlišovat mezi hydroizolacemi v rolích  podle DIN 18533-2 a stěrkovými hydroizolacemi podle DIN 18533-3.

Objevte naše řešení!

Rozhodující je druh hydroizolace

Na samolepicích hydroizolačních fóliích za studena lze drenážní pásy pokládat přímo, protože ochranná vrstva samolepicích pásů z HDPE  zároveň přebírá funkci ochrannou i kluznou.

Tekuté hydroizolace, např. modifikované živičné stěrky, jsou oproti výše zmíněným pásům daleko více náchylné na mechanické poškození. Zde je nutné vždy použít drenážní fólii s kluznou, ochrannou a tlak roznášející vrstvou, aby se v nejvyšší možné míře bránilo mechanickému poškození izolační stěrky a s tím spojenými nepříjemnými následky. Tyto speciální ochranné drenážní fólie bývají zpravidla složeny z více vrstev - z filtrační geotextilie, nopové fólie, která tvoří vsakovací vrstvu a z robustní kluzné fólie umístěné na hladkém rubu pásu.

Filtrační textilie zabraňuje vyplavování jemných složek z půdy do nopové struktury a ucpávání drenážní vrstvy. Vsakovací vrstva tak zůstává bez kalu a dlouhodobě spolehlivě odvádí vodu.

Použití drenážní fólie je proto zvláště účinným opatřením k ochraně budovy před vlhkostí.