Drenážní fólie DELTA®-EQ DRAIN

Ekonomická a výkonná ochranná a drenážní fólie pro všechny suterénní stěny s tlakově zatížitelnými hydroizolacemi a na ochranu zateplení suterénu s výbornou drenážní schopností.

Je to vhodná fólie pro všechny suterénní stěny s tlakově zatížitelnými hydroizolacemi a na ochranu zateplení suterénu.

Odpovídá požadavkům DIN 4095, DIN 18533 a je certifikována podle EN 13252 a držitel označení CE.

  smallRetina 01:11:38
  DELTA®-EQ DRAIN in der Anwendung
  smallRetina 01:11:38
  DELTA®-EQ DRAIN Illustration

Výhody

 

 • Ekonomická varianta pro svislé použití
  DELTA®-EQ DRAIN má optimální nopovou strukturu pro vysoké zatížení vodou a její pevnost v tlaku umožňuje zabudování až do 7 m hloubky. To umožňuje ochránit velkou většinou svislých hydroizolovaných konstrukcí.
 • Vysoká odvodňovací schopnost
  Se svojí drenážní kapacitou 2,9 l/m . s mnohonásobně převyšuje výrobek DELTA®-EQ DRAIN požadavky drenážní normy DIN 4095 (drenážní kapacita 0,3 l/m . s při i =1,0) a umožňuje tak bezpečné a rychlé odvedení prosakující a zadržené vody. Drenážní fólie tím výrazně přispívá  ke spolehlivé ochraně budovy proti vlhkosti.
 • Nopová struktura se nezanáší
  Nakašírovaná geotextilie je svou speciální strukturou a charakteristickou velikostí pórů 110 μm extrémně stabilní, výborně filtruje a spolehlivě brání zanesení nopové struktury.
 • Rovnoměrné rozdělené tlakového zatížení
  Kontaktní plocha DELTA®--EQ DRAIN k podkladu činí ca. 80 %. Tím je hydroizolace bezpečně chráněna proti bodovému zatížení následným zásypem.
 • Hladká přesah pásu
  Na jedné podélné straně pásu je hladký okraj v šíři ca. 10 cm, který usnadňuje spojení s další přesahujícím pásem, který má naopak přesah nakašírované textilie. Kompaktní plocha zaručena.
 • Splňuje požadavky norem
  Drenážní fólie DELTA®-EQ DRAIN je certifikována podle DIN EN 13252 , je držitelem označení CE a splňuje požadavky norem DIN 4095 DIN 18533. 

Použití

DELTA®-EQ DRAIN se používá jako svislá plošná drenáž k ochraně tlakově zatížitelných podkladů a hydroizolací. Pokládá se ve vodorovných nebo svislých pásech. Stabilní filtrační textilie směřuje vždy směrem k budoucímu zásypu stavební jámy. Fólii lze provizorně fixovat nad provedenou hydroizolací spodní stavby nebo v případě zateplení perimetru se kotví pomocí DELTA®-TERRAXX ŠROUBu.

Technické údaje

Materiál nopová fólie z vysokohustotního polyetylenu (PE-HD) s nakašírovanou geotextilií z polypropylenu
Výška nopů ca. 9 mm
Pevnost v tlaku ca. 250 kN/m² (EN ISO 25619-2)
Objem vzduchu mezi nopy ca. 7,9 l/m²
Teplotní odolnost -30 °C až + 80 °C
Pevnost v tahu MD 12,6 kN/m, CMD 12,6 kN/m (EN ISO 10319)
Odolnost proti průrazu 38 mm (EN ISO 13433)
Charakteristická velikost pórů textilie 110 μm (EN ISO 12956)
Propustnost pro vodu 0,105 m/s (EN ISO 11058)
Drenážní kapacita 2,9 l/m · s při 20 kPa (gradient i = 1,0) (EN ISO 12958)
Odolnost povětrnostním podmínkám do 2 týdnů po zabudování zakrýt (EN 12224)
Rozměr 12,5 x 2,40 m

Doplňky

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 01:11:39 mediumAlias 01:11:39 large 01:11:39 xlarge 01:11:39

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .