Nopové fólie DELTA®-PT

Nopová fólie s navařenou omítací mřížkou pro renovaci vnitřních vlhkých prostor umožňující zadní větrání. Vhodná i pro rekonstrukce tunelů nebo opravy vnějších soklů budov.

Kombinace fólie s mřížkou tvoří vodotěsný stabilní podklad pro sádrové a vápenocementové omítky i pro lehčené omítky vyztužené fibrexovými vlákny. Pro úpravu vnitřních stěn lze použít i sádrokartonové desky.

  smallRetina 10:48:44
  Zastosowanie DELTA®-PT
  smallRetina 10:48:44
  DELTA®-PT in der Anwendung
  smallRetina 10:48:44
  DELTA®-PT Noppenbahn Nahaufnahme
  smallRetina 10:48:44
  DELTA®-PT Noppenbahn Nahaufnahme
  smallRetina 10:48:44
  DELTA®-PT in einer Tunnelanwendung

Výhody

 • 25letá materiálová odolnost proti prohnití
  DELTA®-PT je robustní a tím stabilní i ve vlhkých podkladech s velkým zatížením minerály.
 • Průsvitná
  Při pokládce fólie vidíte podklad a tím se zpřesňuje fixace. Vidíte, kam kotvíte.
 • Provětrávaný meziprostor
  Fólie DELTA®-PT svými nopy vysokými 8 mm vytváří větraný prostor mezi vlhkou suterénní stěnou a omítkou. Přívod a odvod vzduchu je zajištěn na podlaze a u stropu provětrávacími profily ( DELTA®-PT-Profil ) a zabraňuje navlhnutí stěny.
 • Plošná izolace tunelových kleneb
  U celé řady starších vyzdívaných tunelů je ohrožena ztráta jejich únosnosti vyplavováním maltových výplní z důvodu nedostatečné izolace tunelové klenby. Rekonstrukce se dá často dělat jen  v určitých úsecích s odstavením jízdního pruhu nebo koleje. Použitím DELTA®-PT se spolehlivě odvede puklinová a prosakující vody z tunelové klenby k patě klenby do drenážního potrubí. Vnitřní nové ostění se poté provede z osvědčeného stříkaného betonu.

Použití

Objevte různé možnosti použití DELTA®-PT:

 • Renovace vlhkých zdí 
  DELTA®-PT slouží jako izolační vrstva proti vlhkosti v interiéru mezi vlhkým zdivem a nově vytvářenými povrchy stěn. Pevně nakašírovaná omítací mřížka je vhodná pro omítání sádrových nebo vápenocementových omítkových systémů a pro lepení sádrokartonových desek. V horní a spodní části stěny zajišťuje DELTA®-PT-Profil nepřetržitou cirkulaci vzduchu, aby se zabránilo kondenzaci.
 • Renovace tunelů a kleneb
  Izolace klenby tunelu pomocí DELTA®-PT vytvoří bezpečnou drenážní vrstvu pro puklinovou a prosakující vodu. Pevně ​nakašírovaná omítací mřížka umožní stříkanému armovanému betonu optimální přilnavost.
 • Renovace vnějších soklů budov
  I nevzhledné vnější sokly budov je možné ošetřit pomocí DELTA®-PT. Vzhledem k povětrnostním podmínkám i velkým teplotním změnám se doporučuje využít vyztužené omítky fibrexovými vlákny nebo další vyztužení sklovláknitou mřížkou vloženou do omítky.

 

Pokládka DELTA®-PT

Nopová fólie se pokládá ve svislých pruzích s přesahem a kotví se k podkladu do stěny nebo tunelové klenby hmoždinkami po ca. 30 cm. U renovace stěn se používá DELTA®-PT-Profil u podlahy a stropu jako čisté zakončení fólie a zároveň umožňuje zadní provětrávání. Při obkladech deskovým materiálem (sádrokarton, sádrovlákno apod.) se pracuje bez profilů a desky se zkrátí tak, aby byla vytvořena větrací štěrbina ca. 1 cm dole i nahoře.
Po položení DELTA®-PT lze použít sádrové omítky (ne do mokrých provozů s odstřikující vodou a relativní vlhkosti vzduchu >90%), vápenocementové, lehčené vlákny vyztužené omítky nebo lepicí maltu pro obklad deskovým materiálem (sádrokarton, sádrovlákno apod.).

Technické údaje

Materiál fólie z vysokohustotního polyetylenu s navařenou mřížkou
Použití svislé použití u vlhkých stěn, tunelů a vnějších soklů se sádrovou , vápenocementovou nebo lehčenou omítkou vyztuženou vlákny, i pro obklad sádrokartonovými deskami
Barva průsvitná, světle bílá
Výška nopů ca. 8 mm
Pevnost v tlaku ca. 70 kN/m²
Pevnost v tahu ca. 400 N/3 cm
Objem vzduchu mezi nopy ca. 5,5 l/m²
Hmotnost ca. 545 g/m²
Přesah pásů ca. 20 cm
Rozměr role 2,0m x 20,0m

Doplňky

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 10:48:45 mediumAlias 10:48:45 large 10:48:45 xlarge 10:48:45

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .