Parotěsné a vzduchotěsné zábrany DELTA®-NOVAFLEXX

Inovativní parozábrana s proměnnou hodnotou Sd. Pro pokládku z vnitřní strany podkroví, nebo pro renovace střech z vnější strany. 

Sanace střechy přeložením z vnější strany za pomoci fólie DELTA®-NOVAFLEXX: vložit do krokevního a vytáhnout přes krokve. Nebo plošně použít ze strany interiéru.

A vzduchotěsnost zajištěna.

  smallRetina 08:13:06
  Verarbeitung von DELTA®-NOVAFLEXX
  smallRetina 08:13:06
  Verarbeitung von DELTA®-NOVAFLEXX
  smallRetina 08:13:06
  Verarbeitung von DELTA®-NOVAFLEXX außen
  smallRetina 08:13:06
  DELTA®-NOVAFLEXX - Verklebung im Überdeckungsbereich mit DELTA®-MULTI-BAND
  smallRetina 08:13:06
  Verlegung von DELTA®-NOVAFLEXX
  smallRetina 08:13:06
  DELTA®-NOVAFLEXX in der Außenanwendung
  smallRetina 08:13:06
  DELTA®-NOVAFLEXX in der Innenanwendung

Výhody

 • Proměnná hodnota Sd
  Hodnota Sd parobrzdy  DELTA®-NOVAFLEXX se mění podle vlhkosti v jejím okolí. Fólie na bázi polyamidu reaguje přitom cíleně na různé vlhkostní výkyvy. V extrémním případě se může hodnota Sd plnoplošně nebo místně snížit z 5m až na 0,2m. Když se změní vlhkost, změní se i tloušťka materiálu. S přibývající vlhkostí bude fólie DELTA®-NOVAFLEXX propustnější pro vodní páru a její difuzní odpor se sníží. 
 • Vhodná pro novostavby i rekonstrukce přeložením z vnější strany
  Z vnější strany: oproti běžným parotěsným zábranám a parobrzdám může být fólie DELTA®-NOVAFLEXX ukládána nejen do krokevních polí, ale vedena i přes krokve. V horní části - na krokvi - se pak může vzniklá vlhkost odpařit přes difuzně otevřenou pojistnou hydroizolační fólii (DHV).
  Z vnitřní strany: DELTA®-NOVAFLEXX - plošně a vzduchotěsně provedená fólie společně s difuzně otevřenými pojistnými hydroizolačními fóliemi (DHV) DELTA® poskytují optimální ochranu běžného  obytného podkroví a zajišťuje jeho obyvatelům potřebný komfort.

Použití

DELTA®-NOVAFLEXX se pokládá snadno, rychle a úsporně díky robustní a velmi pevné speciální výztužné textilii. 
Nový povrch s rastrováním pomáhá při precizní a rychlé práci. Potištěná strana fólie směřuje vždy k řemeslníkovi.

Při zabudování z vnitřní strany podkroví:
DELTA®-NOVAFLEXX se pokládá rovnoběžně s okapovou hranou nebo kolmo k ní. Do krokví se kotví sponkami nebo lepenkovými hřebíky.
V přesazích se pásy přelepují páskou DELTA®MULTI-BAND . Na hladké podklady, např. na nadezdívku, pozednici , komíny apod.  se fólie DELTA®-NOVAFLEXX vzduchotěsně napojí pomocí DELTA®-TIXX / -TIXX VDR . Na drsné podklady se napojuje pomocí DELTA®-LIQUIXX. Rohy nebo kabelové prostupy se mohou utěsnit páskou DELTA®-FLEXX BAND FG 80 / 150 nebo DELTA®-FLEXX BAND F 100 .

Při rekonstrukci střechy přeložením z vnější strany: 
Odstraní se stávající krytina i tepelná izolace. Pokud v vnitřního obkladu podkroví pronikají hřebíky nebo šrouby, vloží se nejprve mezi krokve slabá tepelně izolační deska.
V ostatních případech  se DELTA®-NOVAFLEXX pokládá přímo na původní vnitřní obklad. Buď souběžně s okapovou hranou, nebo kolmo k ní. V krokevním poli se rozvine bez tahových sil, volně do prostoru a podél krokví se zafixuje latěmi. Fólie se pokládá i přes krokve. Přesah fólií by měl být alespoň 10 cm.
V místech napojení a prostupů se vzduchotěsně zakončí a utěsní pomocí systémových doplňků DELTA® .
Nakonec se vkládá tepelně izolační vrstva podle pokynů konkrétního výrobce.

Technické údaje

Materiál polyamidová fólie s nakašírovanou speciální textilií
Reakce na oheň třída E, EN 13501-1
Pevnost ca. 150/130 N/5 cm dle DIN EN 12311
Hodnota Sd ca. 5 m v suchém prostředí
ca. 0,2 m ve vlhkém prostředí
Hmotnost ca. 90 g/m²
Hmotnost role ca. 6,8 kg
Rozměr role 50 m x 1,50 m

Doplňky

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 08:13:07 mediumAlias 08:13:07 large 08:13:07 xlarge 08:13:07

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .