Drenážní fólie DELTA®-TERRAXX ULTRA

Vysoce tlakově zatížitelný univerzální ochranný a drenážní systém a extrémně robustní filtrační textilií třídy GRK 4. Pro pojízdné ploché plochy nákladními vozy a plochy s vysokým provozem, stejně tak je vhodná i pro ochranu svislých izolovaných konstrukcí do hloubky založení až 20m.

Všechny typy fólií DELTA® -TERRAXX jsou kompozitními materiály, které se skládají z tlakově odolné profilované fólie s navařenou filtračně stabilní geotextilií. Slouží jako drenážní vrstva a účinně chrání tlakově odolné podklady před mechanickými vlivy. Fólie je opatřena integrovaným samolepicím okrajem a je testována na dlouhodobou životnost 100 let.

  smallRetina 01:49:26
  DELTA®-TERRAXX in horizontaler Anwendung
  smallRetina 01:49:26
  Vertikale Anwendung
  smallRetina 01:49:26
  Tunnelanwendung
  smallRetina 01:49:26
  DELTA®-TERRAXX ULTRA unter befahrbaren Flächen
  smallRetina 01:49:26
  DELTA®-TERRAXX ULTRA in der Anwendung
  smallRetina 01:49:26
  DELTA®-TERRAXX ULTRA in der vertikalen Anwendung

Výhody

 • Vysoce tlakově odolná ochranná a drenážní fólie pro svislé a vodorovné použití
  DELTA®-TERRAXX ULTRA chrání hydroizolaci před zadrženou i prosakující vodou. Je optimálním řešením a nejvyšším měřítkem pro bezpečnost a ochranu  stavby proti extrémním podmínkám.
 • Výrazně vyšší odvodňovací schopnost oproti minerálnímu drenážnímu zásypuZvláštní tvar nopů DELTA®-TERRAXX zabezpečuje rychlý odtok vody pod dlažbami a dlouhodobě plochu chrání před poškozením mrazem. Drenážní vrstva 10 mm vytvořená nopy je daleko více účinná, než 20 až 30 cm minerální vsakovací vrstvy.
 • Prověřená životnost 100 let
  DELTA®-TERRAXX ULTRA  je bez obsahu recyklátů  a splnil náročná testování odolnosti proti stárnutí podle DIN EN 13252 nezávislými akreditovanými zkušebnami, z čehož vyplývá jeho dlouhodobá životnost až 100 let. Profitujte s DELTA®-TERRAXX ULTRA z trvalé a udržitelné ochrany budov a konstrukcí.
 • Optimální poměr mezi nopovou strukturou a plošnou hmotností
  DELTA®-TERRAXX ULTRA vykazuje i při zabudování do hloubky 20 m vysokou drenážní kapacitu 2,43 l/s·m. Tato optimální kombinace struktury nopové fólie a plošné hmotnosti při pouhé výšce 10 mm zaručuje  obrovskou vysokou pevnost v tlaku a velký drenážní výkon při snadné manipulaci s výrobkem.
 • Rychlá pokládka v ploše, snadné řešení detailů
  DELTA®-TERRAXX ULTRA má rozměr role 10,5 x 2,40 m a umožní tak položit v jednom pracovním kroku velmi rychle 25 m². Pro řešení detailů postačí odlamovací nůž.
 • Snižuje kročejový hluk až o 32 dB
  Při testu útlumu kročejového hluku podle DIN EN ISO 10140 byla fólie DELTA®-TERRAXX zabudována mezi hydroizolaci a pochozí vrstvu (podsyp pod dlažbu). Vysoká škola RheinMain potvrdila na základě měření útlum kročejového hluku až 32 dB. Útlum kročejového hluku jen o 10 dB vnímá lidské ucho jako by byl hluk snížen o 50 %. 
 • Integrovaný samolepicí okraj
  Hladký okraj pásu je opatřen integrovaným samolepicím proužkem , který umožňuje snadné spojení v ploše, zvyšuje stabilitu položené fólie, brání jejímu posouvání apod. Dále účinně brání vnikání násypu (písek, kačírek, substrát) k hydroizolaci a bezpečně ji tak chrání. 
 • Optimální ochrana proti bodovému zatížení
  Kontaktní plocha DELTA®-TERRAXX ULTRA k podkladu činí ca. 80 %. Tím je hydroizolace bezpečně chráněna proti bodovému zatížení následným zásypem.
 • Nopová struktura se nezanáší
  Nakašírovaná geotextilie je svou speciální strukturou a charakteristickou velikostí pórů 75 μm extrémně stabilní, výborně filtruje a spolehlivě brání zanesení nopové struktury.
 • Splňuje požadavky norem
  Drenážní fólie je certifikována podle DIN EN 13252 , je držitelem označení CE a splňuje požadavky norem DIN 4095, DIN 18531 a DIN 18533.

Použití

Vysoce tlakově zatížitelný a drenážní pás můžete použít:

 • pod plochy pojížděné nákladními vozy,
 • pod plochy s vysokým provozem pojížděné osobními vozy a
 • při svislých konstrukcích s hloubkou založení až 20 m.


Kromě toho lze fólii DELTA®-TERRAXX ULTRA použít všude tam, kde se dá použít fólie  DELTA®-TERRAXX .

Technické údaje

Materiál nopové fólie vysokohustotní polyetylen (PE-HD)
Materiál geotextilie polypropylen (třída GRK 4)
Výška fólie ca. 10 mm
Objem vzduchu mezi nopy ca. 7,9 l/m²
Teplotní odolnost -30 °C až + 80 °C
Použití u drenážních opatření pro drenáž (D) a filtraci (F) / jako ochrana hydroizolace podle DIN 18531 a 18533
Pevnost v tlaku ca. 750 kN/m² (EN ISO 25619-2)
Pevnost v tahu MD 30,9 kN/m, CMD 30,6 kN/m (EN ISO 10319)
Odolnost proti průrazu 22 mm (EN ISO 13433)
Charakteristická velikost pórů textilie 75 μm (EN ISO 12956)
Propustnost pro vodu 0,0012 m/s (EN ISO 11058)
Drenážní kapacita 3,00 l/m · s při 20 kPa (gradient i=1,0) (EN ISO 12958)
0,35 l/m · s při 20 kPA (gradient i=0,02)
0,85 l/m · s při 20 kPA (gradient i=0,1)
Odolnost povětrnostním podmínkám do 2 týdnů po zabudování zakrýt (EN 12224)
Rozměr role 10,5 m x 2,40 m
Životnost 100 let podle EN 13438

Doplňky

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 01:49:28 mediumAlias 01:49:28 large 01:49:28 xlarge 01:49:28

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .