Naše společné hodnoty

„DÖRKEN chrání hodnoty“ – je naším heslem již více než 125 let. Na jedné straně toto motto platí velmi konkrétně: pro membrány a nátěry, které chrání a udržují hodnotu stavebních konstrukcí a celých budov. Na druhé straně ale také v přeneseném smyslu: jako rodinná společnost s více než 1 000 zaměstnanci přebíráme odpovědnost za lidi, za společnost jako celek a za životní prostředí. To dokazují naše opatření v oblasti kvality a bezpečnosti na všech úrovních. Každý den.

Důvěra

Náš úspěch je založen na vztazích a důvěře. Poskytujeme si navzájem prostor, abychom mohli jednat zodpovědně a kdykoli se na sebe mohli spolehnout. Naši zaměstnanci mohou a také sami přebírají odpovědnost za různé projekty.

DÖRKEN vyžaduje a podporuje nezávislou práci, ale poskytuje každému potřebnou pomoc za všech okolností

Lidskost

Respekt, tolerance a spravedlnost jsou základem úspěchu, harmonie a radosti na pracovišti. V naší rodinné společnosti jsme si blízcí a navzájem se podporujeme.

Zaměřujeme se na člověka a vycházet mezi sebou navzájem s respektem je pro nás samozřejmost. I v době krize dbáme na to, aby se našim zaměstnancům dařilo.

Každá společnost je jen tak dobrá jako jsou dobří její zaměstnanci. Máme zaměstnance, kteří jsou našimi tématy nadšení a jsou připraveni jít ještě o kus dál. Dobrá spolupráce založená na respektu, uznání a toleranci jsou alfou a omegou všeho.

Dr. Gerhard Reusmann ředitel Dörken Coatings GmbH & Co. KG

Inovace

Inovace jsou naší budoucností. Neustálá práce na novém a dalším vývoji je to, co definuje náš ekonomický úspěch a často nám zajišťuje pozici lídra na trhu.

Již více než 125 let vyvíjí DÖRKEN produkty a služby, které neustále vytyčují nové standardy. Základem pro pokračující úspěch a růst našich obchodních oblastí je kultura inovací, jíž všichni žijeme a kterou kultivujeme na všech úrovních.

Udržitelnost

Jako společnost pohybující se v oboru chemie se cítíme zvláště povinováni šetřit a chránit životní prostředí. Máme ambiciózní cíle v oblasti životního prostředí, na kterých neustále pracujeme jako na součásti našeho organizovaného environmentálního managementu, abychom systematicky podporovali ekologický pokrok. Zavázali jsme se k dalšímu rozvoji podnikové ochrany životního prostředí - nad rámec zákonných předpisů - v souladu se stanovenými environmentálními cíli. Jako inovátor dáváme dobrý příklad: mnoho našich produktů již splňuje požadavky, které bude zákonodárce teprve definovat.

 

Zakotvení udržitelnosti ve firemní kultuře a vzájemné odhodlání našich zaměstnanců a našich partnerů na trhu činí společnost DÖRKEN konkurenceschopnější, efektivnější, inovativnější a zajímavější pro mladé talenty a partnery pro spolupráci.

Thorsten Koch předseda představenstva

Spolehlivost a autentičnost

Pečlivost - smysl pro odpovědnost - poctivost: to jsou vlastnosti, které definují zaměstnance DÖRKEN a jsou základem úspěšné spolupráce - také s našimi zákazníky a partnery na trhu. Jsme si vědomi našich silných a slabých stránek v našich činech, a proto jsme důvěryhodní.

Loajalita

Loajalita je základem pro důvěryhodnou spolupráci a úspěšné prosazení našich projektů a strategií. Mnoholeté služby našich zaměstnanců - napříč všemi oblastmi - jsou viditelným vyjádřením tohoto prožitého vztahu ke společnosti.

David Wawrzynczok & Eva Wolf
Eva Wolf (spolupracovnice v laboratoři) & David Wawrzyncok (vedoucí odbytu), zaměstnání od roku 1989 resp. 2010 u společnosti DÖRKEN

Rozmanitost

Podporujeme rozmanitost ve společnosti a jsme otevřeni přijímání zaměstnanců z různých prostředí - bez ohledu na etnický původ, náboženství, kulturu nebo sexuální orientaci. Jsme přesvědčeni, že z této rozmanitosti můžeme jen těžit - jako společnost a jako tým. Různé pohledy a zkušenosti, nové přístupy a řešení - to vše nás posouvá kupředu a posiluje naši pozici mezinárodní společnosti.

Zjistěte více o firmě DÖRKEN!

O nás objevíte ještě mnoho dalších stránek. Proto vás zveme: objevte odbornost!