Drenážní fólie DELTA®-NP DRAIN

Vodorovně: ekonomická alternativa k odvodňovacím rohožím. 

Svisle: ochrana a odvodnění podzemních stěn.

Nopová fólie s navařenou integrovanou geotextilií vytvářející extrémně ochrannou drenážní vrstvu mezi podkladem a zásypem.

DELTA®-NP DRAIN se vyznačuje: 

 • vysokou drenážní kapacitou 20 kPa (i=1) = ca. 1,9 x 10-3 m²/s)
 • pevností v tlaku ca. 150 kN/m² nebo až 15 tun pro krátkodobé zatížení podle normy EN 25619-2.

Představuje tak účinnou a ekonomickou alternativu k drenážním rohožím, pro drenáž pod dlažbou, umožňuje úsporu zemních prací při výkopech o 20 až 50 cm do hloubky!

  smallRetina 09:46:54
  smallRetina 09:46:54
  smallRetina 09:46:54
  smallRetina 09:46:54
  smallRetina 09:46:54
  smallRetina 09:46:54
  smallRetina 09:46:54

Výhody

 • Výborná pevnost v tlaku
 • pevnost v tlaku ca. 150 kN/m² nebo až 15 tun pro krátkodobé zatížení podle normy EN 25619-2.
 • Vysoká drenážní kapacita
  pod 20 kPa (i=1) = ca. 1,9 x 10-3 m²/s.
 • Certifikace - CE a dále např:
  Avis Technique : DTA CSTB pro ochranu a odvodnění základů  (DTA n°5.2/20-2693_V1).
  Avis Technique : DTA CSTB jako odvodňovací systém pod dlažbu nebo podepřenou desku (DTA n° 16/15-720_V1).
  Schválení železnicemi SNCF. 

Použití

 

 • Ploché střechy s extenzivní vegetací:
  Ochranná, filtrační a drenážní vrstva zabraňující hromadění vody
      
 • Svislé použití do hloubky založení do ≤ 7 metrů:
  Zasypané svislé stěny: do 7 m hloubky. Inženýrské díla (odvodnění krytých příkopů, tunelů, berlínské pažení atd.)
 • Drenáž pod dlažbu / Drenážní rohož:
  Omezení hydrostatických tlaků, které se mohou objevit pod deskami, sběr a odvedení proniklé vody po celém povrchu podloží. Pro funkci dvojitého odvodnění pod dlažbou + funkci protiradonové plynové bariéry zvolte DELTA®-TERRAXX

Pose du tapis drainant DELTA®-NP DRAIN

Drainage sous dallage à Rennes

Technické údaje

Materiál nopové fólie vysokohustotní polyetylen (PE-HD)
Materiál geotextilie polypropylen
Chemické vlastnosti bez vlivu na kvalitu pitné vody, odolný proti chemikáliím bakteriím, alkáliím, odolný proti kořenům
Výška nopů ca. 8 mm
Plošná hmotnost ca. 560 g/m²
Pevnost v tlaku (krátkodobé zatížení) ca. 150 kN/m² (0,15 N/mm²) [EN 25619-2] odpovídá 15 tunám
Pevnost v tlaku (trvalé zatížení) ca. 70 kN/m² (0,07 N/mm²) [EN 25619-1] odpovídá 7 tunám
Počet nopů ca. 1.800 nopů/m²
Kontaktní plocha nopů ca. 5.500 cm²/m²
Objem vzduchu mezi profilováním ca. 5.3 l/m²
Předpokládaná trvanlivost v přirozené půdě (pH 4-9, < 25°C) min. 50 let
Certifikace DTA n°16/15-720_V1 (drenáž pod dlažbou)
DTA n°5.2/20-2693_V1 (ochrana a odvodnění podzemních svislých stěn)
Schválení státními železnicemi SNCF
Rozměr role: 2,0 x 20 m (5 rolí/paleta)

Doplňky

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 09:46:55 mediumAlias 09:46:55 large 09:46:55 xlarge 09:46:55

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .