Zábrany proti vzlínající vlhkosti DELTA®-DPC 500

DELTA®-DPC 500 je zábrana proti vzlínající vlhkosti použitelná jak pro zděné stavby, tak i dřevostavby. Je použitelná pod stěnami i v ploše. Spojování pásů a řešení detailů se provádí tmelem DELTA®-THAN.

Chrání stavbu i obvodové stěny proti vzlínající vlhkostí a tím zajišťuje  celé stavbě dlouhodobou funkčnost. Pokládka je oproti těžkým asfaltovým pásům bez penetrování a natavování ohněm. Díky těmto vlastnostem je možné dosáhnout úspory  oproti běžným živičným pásům až 41% (materiál + práce)! Kromě toho výrobek funguje i jako protiradonová bariéra.

 

  smallRetina 09:06:32
  DELTA®-MAUERWERKSSPERRE in der Anwendung

Výhody

 • Trvalá odolnost
  Trvale odolná proti vlhkosti a prohnití. Zdivo / stěna dřevostavby jsou od základové desky bezpečně chráněny.
 • Vysoká pružnost
  Zabezpečuje bezproblémovou pokládku i v rozích, koutech a tvarově složitých detailech.
 • Protiskluzová
  Profilace na obou stranách materiálu zabraňuje usmyknutí  zdiva a zabezpečuje pevné spojení s maltou.
 • Nízká hmotnost
  Plošná hmotnost 460 g/m2 zjednodušuje manipulaci a zrychluje pokládku několikanásobně oproti asfaltovým pásům.
 • Odzkoušená kvalita
  Zkouška TBU Greven (Německo) pro použití jako vodorovná hydroizolace pod stěnami.
 • Optimalizované šířky
  Optimalizované rozměry materiálu pro šířku panelu dřevostavby / zdiva:  30 cm / 50 cm / 60 cm, a šířka 1,2 m pro použití v ploše.
 • Protiradonová bariéra
  Certifikát součinitele difuze radonu pro řešení protiradonových opatření.
 • Jednoduchá a rychlá pokládka
  Bez nutnosti penetrace, bez manipulace s ohněm, jednoduchá manipulace oproti těžkým asfaltovým pásům. Jednoduché lepení spojů tmelem DELTA®-THAN.

Použití

DELTA®-DPC 500 je protivlhkostní  zábrana pro zdění stavby a dřevostavby. 

Fólie se v potřebné šířce rozvine pod obvodové steny / příčky přímo na betonovou desku tak, aby byl zajištěný dostatečný přesah fólie z obou stran stěny - např pro napojení fólie v ploše podlah a hydroizolace na vnější straně. Základová deska musí být před pokládkou zametena a zbavena ostrých hran a výstupků.

Po pokládce DELTA®-DPC 500 pod obvodovým zdivem (a příčkami) se provede lůžko z vyrovnávací malty a osadí se první řada zdiva. U dřevostaveb  se stěnové panely/ rámová konstrukce osazují přímo na položenou fólii.

Pro pokládku v ploše se výhodně použije šířka role 1,2 m. Fólie se rozroluje a vzájemně přeloží s fólií přečnívající pod obvodovými stěnami / příčkami min o 10 cm a spoje se slepí tmelem DELTA®-THAN.
Prostupy, kanalizační potrubí apod. se vyrieší páskou DELTA®-FLEXX BAND.

V místě obvodového soklu se fólie DELTA®-DPC 500 ohne směrem dolů o ca. 10 cm. Následně se sokl vyřeší přilepením samolepicí hydroizolace DELTA®-THENE tak, aby byla hydroizolace vytažena na svislé stěně min. 30 cm nad úrovní terénu. Svislou stěnu je třeba před lepením DELTA®-THENE napenetrovat přípravkem DELTA®-THENE- PENETRAČNÍ NÁTĚR.

Technické údaje

Materiál polyolefín černé barvy s protiskluzovým profilováním, snášenlivý s asfalty
Barva černá
Povrch zdrsněný, károvaný
Tloušťka ca. 0,7 mm
Plošná hmotnost ca. 470 g/m²
Šířka v cm 30 / 50 / 60 / 120 cm
Délka role 50 m
Pevnost v tahu 350 / 270 N / 5 cm
Odolnost UV stabilizovaná
Odolnost za nízkých teplot ≤ -30 °C, EN 495-5
Součinitel difuze radonu - fólie 2,1 · 10-11 (m2 /s)
Součinitel difuze radonu - spoje 1,8 · 10-11 (m2 /s); spoj s DELTA®-THENE T 100 3,1 · 10-11 (m2 /s); spoj s DELTA®-THAN

Doplňky

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 09:06:33 mediumAlias 09:06:33 large 09:06:33 xlarge 09:06:33

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .