DELTA®-FLORAXX TOP při montáži
delta

Naše řešení pro spolehlivou ochranu a drenáž plochých střech

V administrativních, průmyslových a komerčních budovách jsou ploché střechy nejčastější konstrukcí. Ale tento tvar střechy se nyní často objevuje i u jednopodlažních a vícepodlažních obytných budovách.

Konstrukce ploché střechy se skládá z několika funkčních vrstev. V první řadě sem patří parozábrana, tepelná izolace a hydroizolace. V závislosti na využití ploché střechy lze přidat i ochranu proti kořenům, separační a drenážní vrstvy, ochranné a drenážní fólie, těžkou povrchovou ochranu ve formě štěrkového násypu nebo dlažby, ale i vrstvy substrátu a vegetace. Všechny tyto vrstvy musí být v konstrukci ploché střechy vzájemně rozumně sladěny. Zejména hydroizolace je silně namáhána povětrnostními vlivy a okolními vlivy a musí být speciálně chráněna. Především však u plochých střech hraje důležitou roli profesionální odvodnění. Na rozdíl od šikmých střech se na plochých střechách může hromadit dešťová voda bez účinného odvodnění. Stojatá voda však zvyšuje riziko netěsností. Navíc se v něm hromadí organické látky - např. listí - a to může vést k dlouhodobému poškození hydroizolace střechy.

To jsou výzvy, pro které vám ve společnosti DÖRKEN nabízíme bezpečná, efektivní a ekonomická řešení s našimi odbornými znalostmi v oblasti ochranných a drenážních fólií.

Nevyužívané ploché střechy

Nevyužívané plochy plochých střech nejsou určeny k trvalému pobytu osob ani k užívání vozidly. Takové plochy bývají opatřeny štěrkovým ložem a chodí se na ně většinou pouze za účelem údržby a oprav. K ochraně hydroizolace je nutná stabilní ochranná vrstva mezi vrchní vrstvou a hydroizolací. To by také mělo zajistit bezpečný odvod vody nad úrovní hydroizolace a spolehlivě tak zabránit zanášení štěrkového násypu.

smallRetina 12:33:10 mediumAlias 12:33:10 large 12:33:10 xlarge 12:33:10
DELTA®-TERRAXX in horizontaler Anwendung unter begehbaren Flächen

Využívané ploché střechy

Velké ploché střechy a stropní plochy budov a podzemních garáží nabízejí ideální podmínky pro využití jako dopravní cesty, hřiště a odpočinkové plochy nebo jako doplňková parkovací stání. Srážkovou, ale případně i fasádní vodu je však nutné bezpečně odvést nejen na povrchu a v úrovni hydroizolace. V konstrukčním řešení takových ploch je rovněž vyžadováno účinné odvodnění povrchu. V opačném případě může stojatá voda destabilizovat spodní konstrukci, poškodit chodník či vozovku a nebo způsobit poškození mrazem.

smallRetina 12:33:10 mediumAlias 12:33:10 large 12:33:10 xlarge 12:33:10
DELTA®-TERRAXX ULTRA in der Anwendung unter befahrbaren Flächen

Vegetační ploché střechy

Na mnoha plochých střechách lze vytvořit atraktivní ozeleněné vegetační střechy. Ty však kladou další nároky na konstrukci střechy a použité materiály.

smallRetina 12:33:11 mediumAlias 12:33:11 large 12:33:11 xlarge 12:33:11

Drenážní fólie místo násypů

Běžná minerální drenáž ze štěrku nebo drti může tyto požadavky splnit jen s velkým úsilím. Kromě rizika zanášení nebo usazování, které vede k postupnému snižování drenážní kapacity, je již potřebná tloušťka minerální drenáže potřebná pro takovou konstrukci projekčním handicapem. Vyšší zatížení se navíc promítá do nákladů na stavbu díky většímu dimenzování nosných komponentů.

DELTA®-TERRAXXDELTA®-TERRAXX ULTRA se používají též jako vodorovná drenážní vrstva na plochých střechách. K tomuto použití poskytuje dvouvrstvá sendvičová membrána obzvláště vysokou drenážní kapacitu s pouze několika centimetry konstrukční výšky, která je - při nepatrném statickém zatížení - výrazně vyšší než u klasického štěrkového lože.