Drenážní fólie DELTA®-MS DRAIN

Inovativní kompaktní nopová fólie s nakašírovanou geotextilií pro ochranu spodní stavby a vodorovné plošné drenáže. 

  smallRetina 06:33:03
  DELTA®-MS DRAIN in der Anwendung
  smallRetina 06:33:03
  DELTA®-MS DRAIN in der Anwendung
  smallRetina 06:33:03
  DELTA®-MS DRAIN in der Anwendung

Výhody

 • 50letá ověřená životnost 
  Použitím vysoce jakostních čistých surovin a absolvování náročných testů podle DIN EN 13252 získal výrobek doklad o dlouhodobé životnosti 50 let. Profitujte z dlouhodobé a udržitelné ochrany objektu a konstrukcí.
 • Vysoká odvodňovací schopnost
  Drenážní kapacita 0,6 l/sm fólie DELTA®-MS DRAIN převyšuje výrazně požadavky drenážní normy DIN 4095 (drenážní kapacita při i=1,0 => min. 0,3 l/m.s) a umožňuje spolehlivé s rychlé odvedení prosakující a zadržené vody. DELTA®-MS DRAIN přispívá ke spolehlivé ochraně proti vlhkosti staveb.
 • Vysoká pevnost v tlaku
  Drenážní fólie má vysokou pevnost v tlaku ca. 500 kN/m² a zároveň přes 8.900 nopů/m². Tím poskytuje 4 x větší kontaktní plochu oproti běžné nopové fólii a také 4 x lepší rozdělení tlakového zatížení na hydroizolaci. Chrání tedy lépe jak zateplené suterénní stěny, tak hydroizolace proti poškození, povrchovou a prosakující vodou. 
 • Kompaktní fólie 
  Jen 4 mm výška nopů a tím větší délka v roli. 60m² drenážní fólie pro rychlou práci!
 • Čistá surovina pro dlouhodobou funkci
  DELTA®-MS DRAIN je vyrobena ze 100% čisté suroviny bez regenerátů. Jen to zaručí stálou jakost výrobku bez výkyvů funkce a vlastností.
 • Podle požadavků norem
  DELTA®-MS DRAIN je certifikována podle DIN EN 13252 odpovídá požadavkům DIN 4095 a DIN 18533. 

Použití

DELTA®-MS DRAIN slouží k ochraně izolace spodní stavby a jako plošná drenáž např. suterénních stěn domů. Dá se zabudovat do hloubky až 10 m.

Technické údaje

Materiál nopová fólie z vysokohustotního polyetylenu (PE-HD) s nakašírovanou hydrofilní geotextilií z polypropylenu
Výška nopů ca. 4 mm
Objem vzduchu mezi nopy ca. 2,6 l/m²
Teplotní odolnost -30 °C až + 80 °C
Charakteristická velikost pórů textilie ca. 0,06 mm
Drenážní kapacita ca. 0,6 l/s · m
Pevnost v tlaku ca. 500 kN/m²
CE-Shoda DIN EN 13252
Rozměr role 30 m x 2 m, 31 m x 0,97 m

Doplňky

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 06:33:04 mediumAlias 06:33:04 large 06:33:04 xlarge 06:33:04

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .