delta

Nemocnica novej generácie Bory, Bratislava, SK

Nemocnica novej generácie na bratislavských Boroch ktorá patrí do siete Svet zdravia bude disponovať viac ako 400 lôžkami a bude najmodernejším pracoviskom tohto druhu na Slovensku. Odvetranú fasádu celého objektu chráni fasádna fólia DELTA®-FASSADE 50.

Názov Nemocnica novej generácie Bory
Miesto Mestská časť Lamač, Bratislava
Krajina Slovensko
Veľkosť projektu ca. 20.000 m²
Developer Penta Real Estate
Architekt DHA Holandsko, IDO HUTNY PROJEKT a.s.
Spracovateľ INGSTEEL, spol. s r.o., ALUSTEEL, spol. s r.o.
Produkty DELTA®-FASSADE 50, DELTA®-TAPE FAS
Dokončenie 2023

Výnimočná fasáda si vyžaduje spoľahlivé riešenie jej ochrany

Odvetraná fasáda na objekte Nemocnice novej generácie je charakteristickým prvkom celého objektu. Je tvorená pomocou zaveseného kovového bondového systému. Celkový vzhľad fasády bude plastický pričom fasádne paneli budú tvarované do písmena V a každý bude mať iný uhol zakrivenia.

Keďže medzi panelmi je priznaná škára so šírkou do 40 mm, na ochranu tepelnej izolácie bolo potrebné použiť fasádnu, UV stabilizovanú fóliu DELTA®-FASSADE 50. Na vetrotesné a dažďutesné napojenie spojov fólie, ako aj napojenia v detailoch ako sú kotvy, ostenia atď. sa použila systémová páska DELTA®-TAPE FAS

V neposlednom rade sa tu kládol vysoký dôraz na požiarne vlastnosti použitých materiálov. Aj tu obstála fólia DELTA®-FASSADE 50, ktorá je v kombinácii s páskou DELTA®-TAPE FAS v kategórii B, s1, d0 - t.z. že je ťažko horľavá a pri zapálení neodkvapkáva a nedymí.

Ťažko horľavá faśadna fólia

Na železobetónovú zvislú konštrukciu bola tanierovými hmoždinkami kotvená tepelná izolácia z minerálnej vlny, ktorú chráni vysoko UV stabilný a ťažko horľavá fasádna fólia DELTA®-FASSADE 50. Detaily ako závesné kotvy sa riešilii pomocou pásky DELTA®-TAPE FAS.

smallRetina 11:47:00 mediumAlias 11:47:00 large 11:47:00 xlarge 11:47:00
Nemocnica Bory, Bratislava
smallRetina 11:47:00 mediumAlias 11:47:00 large 11:47:00 xlarge 11:47:00
Nemocnica Bory, Bratislava
smallRetina 11:47:00 mediumAlias 11:47:00 large 11:47:00 xlarge 11:47:00
Nemocnica Bory, Bratislava
smallRetina 11:47:00 mediumAlias 11:47:00 large 11:47:00 xlarge 11:47:00