Intenzívna zelená strecha - Eco point
delta

EcoPoint Office Center, Košice, SK

Zámerom investora bolo vybudovať moderné administratívne centrum ako súčasť občianskej vybavenosti pri vstupe do mesta Košice. Administratívna budova EcoPoint patrí do skupiny „zelených“ stavieb. Projekt je navrhnutý pomocou najlepších technológií na trhu s dôrazom na ekonomické a environmentálne hľadisko. Samozrejmosťou sú zelené strechy ktorých funkčnosť zabezpečujú fólie DELTA®.

Názov EcoPoint Office Center
Miesto Košice
Krajina Slovensko
Veľkosť projektu 1.300 m2
Architekt PROMA, s.r.o. Ing. arch. Andrea a Roman Klenovičovci
Spracovateľ Tobákos - Strechy, Košice
Produkt DELTA®-FLORAXX TOP
Dokončenie 2013

Projekt EcoPoint získal predcertifikát DGNB v kategórii Strieborný. Tento certifikát sa udeľuje na základe hodnotenia autorizovaných expertov spoločnosti ÖGNI. EcoPoint je tak prvým projektom budovy na Slovensku, ktorý tento predcertifikát získal. Budova tiež získala oficiálny certifikát LEED v stupni Gold. Celkový počet dosiahnutých bodov je 73, čo EcoPoint radí na prvé miesto ako budovu s doposiaľ najvyšším dosiahnutým počtom bodov spomedzi všetkých budov na Slovensku.

smallRetina 12:47:02 mediumAlias 12:47:02 large 12:47:02 xlarge 12:47:02
Intenzívna zelená strecha - Eco point
smallRetina 12:47:02 mediumAlias 12:47:02 large 12:47:02 xlarge 12:47:02
Extenzívna zelená strecha - Eco point