DELTA

DELTA®-FÓRUM 2023

Program DELTA®-FÓRUM 2023

8:30 – 9:00  Prezencia účastníkov

9:00 – 12:30  Teoretická časť

Hlavná téma:  
Ďalšia generácia podstrešných fólií s preukázateľne dlhou životnosťou
DELTA-XX PLUS®

Ostatné témy:

 • Stavebná fyzika v šikmej streche
 • Najnovšie poznatky v oblasti starnutia poistných hydroizolácii –  
  prečo prúdenie vzduchu poškodzuje podstrešné fólie
 • Certifikácia ETA - zlatý štandard v oblasti testovania  
  podstrešných fólií
 • Nová 30 - ročná záruka na podstrešné fólie DELTA®
 • Stupne tesnosti poistných hydroizolácii, v súvislosti s ďalšou  
  generáciou fólii DELTA-XX PLUS® a novými Pravidlami CSS
 • Odvetrané fasády s priznanými škárami s fóliami  
  DELTA®-FASSADE
 • Nová rodina drenážnych fólií DELTA®-TERRAXX pre zelené,  
  pochôdzne, pojadzné a štrkom zaťažené ploché strechy

Hosť DELTA®-FÓRA:

Ing. Pavol Sedlák, PhD., Technická univerzita vo Zvolene,  
Katedra drevených stavieb
Téma prednášky: Vzduchotesnosť budov – princíp, kontrola  
Blower Door testom, opravy

12:30 – 13:30  Praktická časť – ukážky na modeloch

DELTA®-Pokrývačský majster Tomáš Florek. Pre maximálny komfort účastníkov je naviac zabezpečený kamerový prenos s veľkoplošnou projekciou.

12:30 – 13:30  Vylosovanie dotazníkov, obed, záver