Otázky a odpovědi pro řemeslníky

Máte speciální otázky k našim systémovým řešením pro střechy nebo ochranu spodní stavby a drenáž?
Potom se podívejte na tuto stránku, kde dostanete oodpovědi na nejčastěji kladené otázky k našim výrobkům.

Šikmá střecha
Stěny a fasády
Vzduchotěsnost
Sklep a spodní stavba
Plachty

Co je pojistná hydroizolační fólie?

Pojistná hydroizolace (někdy také doplňková hydroizolační vrstva) je doplňkovou vrstvou skladby šikmé střechy. Má za úkol chránit střešní konstrukci pod střešní krytinou před prachem, zavátým sněhem, deštěm, větrem a vlhkostí.

Jaký stupně těsnosti podstřeší mám zvolit??

Pravidla Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů obsahují informace a tabulky pro stanovení stupně těsnosti pojistných hydroizolací ( nazývané také doplňkové hydroizolační vrstvy). Na našich stránkách v sekci "Výrobky" - "Šikmá střecha" najdete u pojistných hydroizolací prospekt "Pracujte podle směrnic ZVDH", kde jsou vypíchnuty nejdůležitější body z německých Pravidel  a v nich si rychle najdete potřebné řešení vztažené k našim výrobkům. Prosím? Že se v tom těžko vyznáte? Zavolejte nám :-)

Co znamená bezpečný sklon střechy?

Bezpečný sklon střechy je nejnižší sklon, při němž je položená krytina ještě dostatečně odloná vůči dešti. Údaj o bezpečném sklonu by Vám měl sdělit každý výrobce střešní krytiny.

Co je minimální sklon střechy?

Minimální sklon střechy je nejnižší sklon, při kterém je ještě odváděna z krytiny dešťová voda.

Kdy je nutné použít strukturní rohož pod falcované střešní krytiny?

Vždy na deskách na bázi dřeva (OSB desky, vodovzdorné překližky) u sklonů pod 15° a falcovaném plechu z titanzinku. U nevětraných střešních konstrukcí s falcovanou plechovou krytinou na dřevěném bednění.

Jaký je rozdíl mezi "dešti odolným" a "vodotěsným"?

Skládané střešní krytiny nejsou na rozdíl od hydroizolací absolutně těsné proti vodě. Požadavek "dešti odolný" vypovídá o tom, že budova musí být chráněna před běžnými učinky dešťových srážek.

Které fasádní fólie jsou použitelné pro fasádní obklad s otevřenými spárami?

DELTA-FASSADE / PLUS a DELTA-FASSADE S / PLUS, pro speciální architektonické barevné požadavky také DELTA-FASSADE COLR

Může být DELTA-FASSADE použita za obkladem s otevřenými svislými spárami?

Fasádní fólie DELTA mohou být použity pro obklady s otevřenými spárami, ať již jsou tyto spáry svislé, nebo vodorovné.Jsou vhodné i pro řadu dalších fasádních obkladů - dřevokompozitní lamely, tahokov, perforovaný plech, polykarbonát, skleněné desky apod.

Je nutné lepení pásů fasádních fólií s obkladem s otevřenými spárami?

Lepení je vyžadováno s ohledem na ochranu dřevěné nosné konstrukce a je také doporučené pro ochranu tepelné izolace fasády. Provádí se pomocí samolepicích okrajů a / nebo tmelu DELTA®-THAN, případně se přesahy přelepí páskou DELTA®-TAPE FAS, u barevných fasádních fólií z řady COLOR s použije transparentní UV stabilizovaná páska DELTA®TAPE FAS CLEAR.

Je důležité, jak fasádní pás položím?

Potisk fólie (nenápadný černý potisk na černém podkladu, aby nebyla narušena následná estetika fasády velkými nápisy) směřuje směrem k fasádnímu obkladu do exteriéru. Difuzní schopnost fólie je sice stejná nezávisle na způsobu položení, ale z hydroizolačního hlediska je třeba, aby hladší UV stabilizovaná vrstva DELTA-FASSADE / FASSADE S směřovala směrem ven.

Lze použít DELTA-LIQUIXX na všech ostatních fóliích?

DELTA-LIQUIXX lze použít pro určené parotěsné zábrany a parobrzdy DELTA. Pro ostatní fólie je nutné prakticky vyzkoušet s konkrétní fólií.

Kde se bere kondenzát pod hřebenem při zateplení v úrovni kleštin?

Časem nahromaděná zvýšená vzdušná vlhkost kondenzuje na chladných stavebních prvcích. Proto je třeba tento prostor provést jako provětrávaný.

Lze NOVAFLEXX položit i z vnitřní strany jako běžnou parobzrdu?

Ve většině případů ano - pouze v případech možného výskytu vysoké vzdušné vlhkosti - průmyslové kuchyně, lázně, společné sprchy apod. je lépe konzultovat s naším technikem.

Jaký je rozdíl mezi nopovou fólií a drenážní fólií?

Obyčejná nopová fólie je jednovrstvý výrobek a slouží výhradně k ochraně stavebích prvků. Drenážní fólie jsou vícevrstvé pásy, mají z výroby navařenou filtrační geotextilii a kromě ochranné funkce plní i funkci drenážní. Tvoří další vodonepropustnou obálku okolo hydroizolace spodní stavby / nebo ploché střechy.

Kterou stranou mají přijít nopy ke stěně?

Pokud není třeba drenáž:
pokládají se fólie (pouze ochranná funkce) s nopy orientoavnými k tlakově stabilnímu podkladu / stěně.

Pokud se vyžaduje drenáž:
jsou nopy opatřeny z výroby filtrační textilií (ochrana a drenáž v jednom) - ty potom směřují k zásypu stavební jámy/ nebo střešnímu substrátu - tedy textilií směrem do exteriéru.

V jakém směru mají být nopy při pokládce na perimetr?

Jak nopové, tak i drenážní fólie lze použít jako ochranu izolace - perimetru:

  • jednoduché nopové fólie (ochranná funkce) - nopy směřují k perimetru
  • drenážní fólie s integrovanou filtrační textilií se pokládají tak, že  nopy s navařenou textilií směřují ven k zásypu/ zemině / substrátu

Čím mohu přilepit soklové izolační desky na samolepicí izolaci DELTA®-THENE?

Pomocí lepidla DELTA-EASY FIXX

Lze DELTA®-THENE lepit i na živičné izolační stěrky?

Ano. Povrch musí být suchý, bez prachu a rovnoměrný.

Lze použít nopovou fólii jako ochranu izolace DELTA-THENE při zásypu stavební jámy?

Ne, zde je třeba použít drenážní pás s hladkou rubovou stranou, jako např. DELTA-TERRAXX / DELTA-MS DRAIN / DELTA-NP DRAIN - podle hloubky založení a požadované drenážní kapaicity.

K čemu je dobrá kluzná vrstva roznášející tlak (GEO DRAIN Quattro) při ochraně živičných izolačních stěrek?

Pokud se provede izolace spodní stavby pomocí živičné stěrky, je povrch sice trvale pružný, hmota překelene i drobné trhliny, izolační povrch ja ale velmi citlivý vůči tlakovému zatížení. Je nutné zamizit bodovému nebo liniovému zatížení.

DELTA®-GEO-DRAIN Quattro: voda je spolehlivě odvedena, 4-vrstvý pás je složen z nopové fólie s vysokou pevností v tlakus a spolehlivě chrání živičnou stěrku před mechanickým poškozením. Má naddimenzovanou drenážní kapacitu a zvládne i velké přívaly vody.  Kluzná fólie na rubu pásu brání přenosu sil při sedání budovy / zásypu na stěrkovou izolaci.

Drží DELTA-THENE na izolacích a nátěrech na bázi dehtu?

DELTA-THENE , stejně jako všechny ostatní živičné výrobky, nedrží na dehtových podkladech.

Jsou protivlkhostní zábrany DELTA snášenlivé s asfaltem?

S výjimkou - DELTA-PVC MAUERWERKSSPERRE - jsou všechny ostatní zábrany snášenlivé s asfalty.

Dörken GmbH & Co. KG

Dörken s.r.o
Nad Vinným potokem 2
101 11 Praha 10 - Vršovice
Česká republika

Tel          261221576 / 261005200
Fax         261223725
E-Mail    dorken@dorken.cz

Dörken ve světě

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Člen skupiny Dörken · DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.

 

Informace o ochraně údajů

Na naší webové stránce používáme soubory cookie a externí média. Některé soubory cookie jsou nezbytné neboli funkční, zatímco jiné nám pomáhají pro vás tuto webovou stránku a její používání vylepšit. Více informací

Zvolte, jaké soubory cookie chcete povolit.

Individuální nastavení souborů cookie

Zde naleznete přehled všech používaných souborů cookies. Můžete udělit souhlas pro jednotlivé kategorie a zobrazit si další informace.

 

Funkční

Funkční soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby byly webové stránky použitelné. Umožňují základní funkce a jsou nezbytné pro bezchybné fungování webové stránky.

Essenzielle Cookies
Diese Cookies sind für den Betrieb der Webseite notwendig und können deshalb auch nicht abgewählt werden.
WSESSIONID
Doba uložení relace
Nezbytné standardní soubory cookie pro použití dat relace PHP.
hideCookieNotice
Doba uložení podle volby do 30 dnů
Uloží se, aby se při každém vyvolání nemusely znovu zobrazovat informace o souborech cookie a o ochraně údajů.
allowLoadExternRessources
Doba uložení podle volby do 30 dnů
Zapamatuje si rozhodnutí uživatele, zda se smí automaticky načíst externí komponenty.
allowTracking
Doba uložení podle volby do 30 dnů
Zapamatuje si rozhodnutí uživatele, že se smí sledovat chování návštěvníka.

Statistické

Statistické soubory cookies shromažďují informace anonymně. Tyto informace nám pomáhají pochopit, jak naši návštěvníci používají webovou stránku a interagují s ní.

Statistik Cookies
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher die Website nutzen und mit ihr interagieren.
_ga
Doba uložení 2 roky
Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.
_gat
Doba uložení 1 den
Používá je služba Google Analytics k omezení počtu žádostí
_gid
Doba uložení 1 den
Registruje jedinečné ID, které se používá k generování statistických dat o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
_gat_UA-41883568-5
Doba uložení 1 den
Používá je služba Google Analytics k omezení počtu žádostí
_gat_UA-143296718-11
Doba uložení 1 den
Používá je služba Google Analytics k omezení počtu žádostí
_gali
Doba uložení 30 sekund
Tyto soubory cookies používá služba Google Analytics. Slouží k anonymnímu zaznamenávání prvků stránky, na které uživatel klepnul.
_dc_gtm_UA-41883568-5
Doba uložení 1 minuta
Používá je služba Google Tag Manager pro řízení načítání značky skriptu služby Google Analytics.

Externí média

Obsahy z video platforem a platforem sociálních médií jsou ve výchozím nastavení zablokovány. Pokud přijmete soubory cookies externích médií, nevyžaduje již přístup k těmto obsahům manuální souhlas

Cookies von externen Medien
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
NID
Doba uložení 6 měsíců
Využití prostřednictvím .google.com
Používají se k odblokování obsahů společnosti Google.
1P_JAR
Doba uložení 1 měsíc
Využití prostřednictvím .google.com
Tyto soubory cookies se používají pro podporu reklamních služeb společnosti Google.
ANID
Doba uložení 2 roky
Využití prostřednictvím .google.com
Tyto soubory cookies se používají pro podporu reklamních služeb společnosti Google.
CONSENT
Doba uložení Trvalé uložení
Využití prostřednictvím .google.com
Tyto soubory cookies se používají pro podporu reklamních služeb společnosti Google.
DV
Doba uložení 5 minut
Využití prostřednictvím .google.com
Tyto soubory cookies se používají pro podporu reklamních služeb společnosti Google.
YSC
Doba uložení relace
Využití prostřednictvím .youtube.com
Registruje jedinečné ID pro zachování statistik videí z YouTube, které návštěvník zhlédnul.
VISITOR_INFO1_LIVE
Doba uložení 179 dnů
Využití prostřednictvím .youtube.com
Pokouší se odhadnout šířku pásma uživatele na stránkách s integrovanými videi YouTube.
IDE
Doba uložení 1 rok
Využití prostřednictvím .doubleclick.net
ck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer.