Otázky a odpovědi pro řemeslníky

Máte speciální otázky k našim systémovým řešením pro střechy nebo ochranu spodní stavby a drenáž?
Potom se podívejte na tuto stránku, kde dostanete oodpovědi na nejčastěji kladené otázky k našim výrobkům.

Šikmá střecha
Stěny a fasády
Vzduchotěsnost
Sklep a spodní stavba
Plachty

Co je pojistná hydroizolační fólie?

Pojistná hydroizolace (někdy také doplňková hydroizolační vrstva) je doplňkovou vrstvou skladby šikmé střechy. Má za úkol chránit střešní konstrukci pod střešní krytinou před prachem, zavátým sněhem, deštěm, větrem a vlhkostí.

Jaký stupně těsnosti podstřeší mám zvolit??

Pravidla Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů obsahují informace a tabulky pro stanovení stupně těsnosti pojistných hydroizolací ( nazývané také doplňkové hydroizolační vrstvy). Na našich stránkách v sekci "Výrobky" - "Šikmá střecha" najdete u pojistných hydroizolací prospekt "Pracujte podle směrnic ZVDH", kde jsou vypíchnuty nejdůležitější body z německých Pravidel  a v nich si rychle najdete potřebné řešení vztažené k našim výrobkům. Prosím? Že se v tom těžko vyznáte? Zavolejte nám :-)

Co znamená bezpečný sklon střechy?

Bezpečný sklon střechy je nejnižší sklon, při němž je položená krytina ještě dostatečně odloná vůči dešti. Údaj o bezpečném sklonu by Vám měl sdělit každý výrobce střešní krytiny.

Co je minimální sklon střechy?

Minimální sklon střechy je nejnižší sklon, při kterém je ještě odváděna z krytiny dešťová voda.

Kdy je nutné použít strukturní rohož pod falcované střešní krytiny?

Vždy na deskách na bázi dřeva (OSB desky, vodovzdorné překližky) u sklonů pod 15° a falcovaném plechu z titanzinku. U nevětraných střešních konstrukcí s falcovanou plechovou krytinou na dřevěném bednění.

Jaký je rozdíl mezi "dešti odolným" a "vodotěsným"?

Skládané střešní krytiny nejsou na rozdíl od hydroizolací absolutně těsné proti vodě. Požadavek "dešti odolný" vypovídá o tom, že budova musí být chráněna před běžnými učinky dešťových srážek.

Které fasádní fólie jsou použitelné pro fasádní obklad s otevřenými spárami?

DELTA-FASSADE / PLUS a DELTA-FASSADE S / PLUS, pro speciální architektonické barevné požadavky také DELTA-FASSADE COLR

Může být DELTA-FASSADE použita za obkladem s otevřenými svislými spárami?

Fasádní fólie DELTA mohou být použity pro obklady s otevřenými spárami, ať již jsou tyto spáry svislé, nebo vodorovné.Jsou vhodné i pro řadu dalších fasádních obkladů - dřevokompozitní lamely, tahokov, perforovaný plech, polykarbonát, skleněné desky apod.

Je nutné lepení pásů fasádních fólií s obkladem s otevřenými spárami?

Lepení je vyžadováno s ohledem na ochranu dřevěné nosné konstrukce a je také doporučené pro ochranu tepelné izolace fasády. Provádí se pomocí samolepicích okrajů a / nebo tmelu DELTA®-THAN, případně se přesahy přelepí páskou DELTA®-TAPE FAS, u barevných fasádních fólií z řady COLOR s použije transparentní UV stabilizovaná páska DELTA®TAPE FAS CLEAR.

Je důležité, jak fasádní pás položím?

Potisk fólie (nenápadný černý potisk na černém podkladu, aby nebyla narušena následná estetika fasády velkými nápisy) směřuje směrem k fasádnímu obkladu do exteriéru. Difuzní schopnost fólie je sice stejná nezávisle na způsobu položení, ale z hydroizolačního hlediska je třeba, aby hladší UV stabilizovaná vrstva DELTA-FASSADE / FASSADE S směřovala směrem ven.

Lze použít DELTA-LIQUIXX na všech ostatních fóliích?

DELTA-LIQUIXX lze použít pro určené parotěsné zábrany a parobrzdy DELTA. Pro ostatní fólie je nutné prakticky vyzkoušet s konkrétní fólií.

Kde se bere kondenzát pod hřebenem při zateplení v úrovni kleštin?

Časem nahromaděná zvýšená vzdušná vlhkost kondenzuje na chladných stavebních prvcích. Proto je třeba tento prostor provést jako provětrávaný.

Lze NOVAFLEXX položit i z vnitřní strany jako běžnou parobzrdu?

Ve většině případů ano - pouze v případech možného výskytu vysoké vzdušné vlhkosti - průmyslové kuchyně, lázně, společné sprchy apod. je lépe konzultovat s naším technikem.

Jaký je rozdíl mezi nopovou fólií a drenážní fólií?

Obyčejná nopová fólie je jednovrstvý výrobek a slouží výhradně k ochraně stavebích prvků. Drenážní fólie jsou vícevrstvé pásy, mají z výroby navařenou filtrační geotextilii a kromě ochranné funkce plní i funkci drenážní. Tvoří další vodonepropustnou obálku okolo hydroizolace spodní stavby / nebo ploché střechy.

Kterou stranou mají přijít nopy ke stěně?

Pokud není třeba drenáž:
pokládají se fólie (pouze ochranná funkce) s nopy orientoavnými k tlakově stabilnímu podkladu / stěně.

Pokud se vyžaduje drenáž:
jsou nopy opatřeny z výroby filtrační textilií (ochrana a drenáž v jednom) - ty potom směřují k zásypu stavební jámy/ nebo střešnímu substrátu - tedy textilií směrem do exteriéru.

V jakém směru mají být nopy při pokládce na perimetr?

Jak nopové, tak i drenážní fólie lze použít jako ochranu izolace - perimetru:

  • jednoduché nopové fólie (ochranná funkce) - nopy směřují k perimetru
  • drenážní fólie s integrovanou filtrační textilií se pokládají tak, že  nopy s navařenou textilií směřují ven k zásypu/ zemině / substrátu

Čím mohu přilepit soklové izolační desky na samolepicí izolaci DELTA®-THENE?

Pomocí lepidla DELTA-EASY FIXX

Lze DELTA®-THENE lepit i na živičné izolační stěrky?

Ano. Povrch musí být suchý, bez prachu a rovnoměrný.

Lze použít nopovou fólii jako ochranu izolace DELTA-THENE při zásypu stavební jámy?

Ne, zde je třeba použít drenážní pás s hladkou rubovou stranou, jako např. DELTA-TERRAXX / DELTA-MS DRAIN / DELTA-NP DRAIN - podle hloubky založení a požadované drenážní kapaicity.

K čemu je dobrá kluzná vrstva roznášející tlak (GEO DRAIN Quattro) při ochraně živičných izolačních stěrek?

Pokud se provede izolace spodní stavby pomocí živičné stěrky, je povrch sice trvale pružný, hmota překelene i drobné trhliny, izolační povrch ja ale velmi citlivý vůči tlakovému zatížení. Je nutné zamizit bodovému nebo liniovému zatížení.

DELTA®-GEO-DRAIN Quattro: voda je spolehlivě odvedena, 4-vrstvý pás je složen z nopové fólie s vysokou pevností v tlakus a spolehlivě chrání živičnou stěrku před mechanickým poškozením. Má naddimenzovanou drenážní kapacitu a zvládne i velké přívaly vody.  Kluzná fólie na rubu pásu brání přenosu sil při sedání budovy / zásypu na stěrkovou izolaci.

Drží DELTA-THENE na izolacích a nátěrech na bázi dehtu?

DELTA-THENE , stejně jako všechny ostatní živičné výrobky, nedrží na dehtových podkladech.

Jsou protivlkhostní zábrany DELTA snášenlivé s asfaltem?

S výjimkou - DELTA-PVC MAUERWERKSSPERRE - jsou všechny ostatní zábrany snášenlivé s asfalty.

Dörken GmbH & Co. KG

Dörken s.r.o
Nad Vinným potokem 2
101 11 Praha 10 - Vršovice
Česká republika

Tel          261221576 / 261005200
Fax         261223725
E-Mail    dorken@dorken.cz

Dörken ve světě

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Člen skupiny Dörken · DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.