DELTA®-FLORAXX TOP pri pokládke

Ozelenené ploché strechy

Bez ohľadu na to, či je zelená strecha rozsiahle osedená machmi a rozchodníkmi, trávami a malými rastlinami alebo intenzivne trvalkami, kríkmi alebo dokonca stromami: vo všetkých prípadoch je nutné účinné odvodnenie, aby sa zabránilo zamokreniu, ktoré by mohlo rastliny poškodiť. Intenzivne ozelenené strešné plochy tiež potrebujú ďalšiu hydroakumuláciu, aby rastliny prežili dlhšie obdobie sucha. Špeciálne nopové fólie, ako je DELTA®-FLORAXX TOP, ponúkajú všetky tieto funkcie v jednom.

Extenzívne ozelenenie na streche s obráteným poradím vrstiev – výzva a riešenie DELTA®

U obrátených striech musia byť vrstvy nad tepelnou izoláciou difúzne otvorené. Ak sa robí zelená strecha, preberá DELTA®-FLORAXX TOP funkciu ochrannej, filtračnej a presakujúcej vrstvy s hodnotou sd 0,4 m. Špeciálne vyvinutý tvar nopov vysokých 20 milimetrov umožňuje  fólii dvojitú funkciu : umožňuje odtok približne až 10 l / s.m, ale zároveň zachytí až sedem litrov vody na meter štvorcový. Nadbytočná voda je odvádzaná dole perforáciou v hornej ploche pásu a odtiaľ do kanalizačnej siete tvorenej nopovou štruktúrou fólie .

DELTA®-FLORAXX TOP

Po položení fólie sa vytvorí súvislý homogénny povrch, ktorý je možné okamžite zaťažiť. Zároveň sú všetky tlakovo zaťažitelné hydroizolácie chránené pred mechanickým poškodením a škodlivým tepelným namáháním. Drenážna a filtračná textília je už navarená na fólii , takže nie je nutné  pokladať  žiadnu samostatnú filtračnú vrstvu. To ušetrí jeden pracovný krok a tiež zabráni obvyklému skĺznutiu alebo odtleteniu voľne  položených vrstev textilie a to nie len  za veterného počasia. Rastlinný substrát  možno okamžite ukladať  na položenú fóliu.

Vďaka  osemuholníkovému tvaru nopov s výztužnými rebrami má materiál pevnosť v tlaku 200 kN / m² pre krátkodobé a 50kN / m² pre trvalé zaťaženie. To umožňuje vrstvy substrátu až do hrúbky 2,50 m.

Normy a predpisy

  • FLL-Smernica (definuje požiadavky na filtračnú textíliu)

Výhody riešenia DELTA® na prvý pohľad

 

  •  Rýchla pokládka vďaka ekonomickým rozmerom rolky 2,0 m x 10,0 m, čo  umožňuje dobu pokládky jednu až dve minúty na meter štvorcový.
  • Navarená filtračná vrstva ušetrí jeden pracovný krok.
  • Vysoká pevnosť v tlaku vďaka  osemuholníkovému  tvaru nopov. To umožňuje výšku substrátu až do 2,50 m.
  • Osvedčené vlastnosti filtračnej textilie podporené viac ako 25 rokmi skúseností s produktom: žiadne upchatie vďaka optimálnej veľkosti pórov približne  150 µm. Vysoká odolnosť materiálu.
  • Integrovaná funkcia akumulácie vody 7 l / m²,  ktorou je možné preklenúť obdobie sucha.
  • Difuzne otvorená perforovaná fólia s hodnotou sd 0,4 m. Vďaka tomu je ideálna pre obrátené strechy. 

Informácie k výrobku / Technické údaje

Prehlásenie o vlastnostiach / DoPs

Máte ďalšie otázky?

Naše oddelenie odbytu a fakturácie nájdete  na

dorken@dorken.sk

Tel:  +421 2 45944917

Obchodno technických poradcov a technika pre SR nájdete v sekcii „Kontakty“

Tešíme sa na Vás!