Impressum

Za obsah týchto internetových stránok zodpovedá

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke
Telefón: +49 2330-63-0
Telefax: +49 2330-63-355
E-Mail: bvf@doerken.de
Internet: www.doerken.de/de

Osobne ručiaci spoločník:
Dörken Beteiligungs GmbH,
Okresný súd Wetter, list obchodného registra 85

Konatelia spoločnosti:
Thorsten Koch, Christian Harste, Ingo Quent 

Obchodný register: okresný súd Hagen, HRA 3951
DIČ podľa § 27 a Zákona o DPH: DE 126882579

Vylúčenie zodpovednosti:
Firma Dörken GmbH & Co. KG nepreberá žiadne záruky za aktuálnosť, správnosť a kompletnosť informácií uvedených na týchto stránkach, ani za ich bezporuchový chod. Ak je na týchto stranách odkazované na internetové stránky, ktoré sú prevádzkované treťou osobou, nepreberá firma Dörken GmbH & Co. KG žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

Ochrana osobných údajov
Osobné dáta získané v rámci internetových stránok firmy Dörken GmbH& Co. KG slúžia výhradne pre účel spracovania a vyriešenia Vášho priania či dotazu. 

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: +421 2 45944917

E-mail: dorken@dorken.sk

Dörken vo svete

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG. Člen skupiny Dörken. DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG