Ochrana osobních údajů

Všeobecně

Dörken GmbH & Co.KG (díle jen „Dörken“) Vám děkuje za návštěvu našich internetových stránek. Osobní údaje jsou na těchto stránkách shromažďovány pouze pro technické účely . Níže budete informováni o druhu, užívání a účelu shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů v souvislosti s využíváním našich webových stránek. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro celé webové stránky naší vlastní výroby , ale nikoli pro stránky jiných poskytovatelů , pro které případně najdete odkazy na našich stránkách.

Osobní údaje

Osobní údaje ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů jsou údaje o osobních nebo věcných okolnostech spojených s identifikovanou nebo o identifikovatelné osobě ( subjekt údajů ) , jako je např. vaše jméno, adresa , vaše telefonní číslo a datum narození .

(Anonymní) sběr dat / souhlas/ vymezení

(Anonymní ) sběr dat / souhlas / vyčlenění : na některých místech našich webových stránek vám nabízíme možnost nás kontaktovat (například Kontakt ). Pokud jste tam vyzváni k zadání osobních údajů (například jména, adresy, e-mailové adresy , telekomunikačních údajů ), uvedení těchto údajů provádíte dobrovolně a se svým souhlasem.  Zadané osobní údaje budou použity výhradně pro účely, pro které jste nám je poskytli a to pro účely korespondence vztahující se k vaší žádosti nebo dotazu. Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou data použita k jinému účelu .

Cookies

Pro statistickou analýzu a přihlašovací údaje používáme cookies. Cookies jsou soubory, které mohou být uloženy na pevném disku počítače a slouží k usnadnění navigace . Cookies nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky , aby vyhovovaly vašim potřebám, například Váš jazyk nebo preferované oblasti zájmu. Pokud si nepřejete, můžete cookies zakázat . Většina prohlížečů automaticky cookies akceptuje, ale nabízejí možnost odmítnout cookie nebo ukáže varování před uložením . Jak to funguje, naleznete v návodu výrobce vašeho prohlížeče

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, Web Analytics-služby poskytované společností Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics používá "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání této webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP anonymizace na tomto webu, bude vaše IP adresa zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa převedena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto stránek Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání stránky a vytváření zpráv o činnosti na internetových stránkách a poskytování souvisejících internetových služeb provozovateli webových stránek. Součástí Google Analytics je, že vaše IP adresa nebude sloučena s jinými údaji od společnosti Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies nastavením vašeho prohlížeče,  nicméně upozorňujeme, že pak nemůžete v plné míře využít všechny funkce těchto stránek. Můžete také zabránit generovat data souborem cookie o užívání této webové stránky společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google a to na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) kde soubor stáhnete a uložíte. Další informace najdete na tools.google.com/dlpage/gaoptout nebo www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informace ke Google Analytics a ochraně osobních údajů).  Zdůrazňujeme, že na těchto webových stránkách kód Google Analytics "gat._anonymizeIp ();" byl rozšířen na anonymní sbírku IP adres s cílem zajistit tzv. IP maskování.

Sdílení dat

Pro případ, že by naši externí poskytovatelé služeb přišli do styku s Vašimi osobními údaji  jsou přijata právní, technická a organizační opatření a pravidelné kontroly , které jsou v souladu s pravidly dodržování zákonů na ochranu osobních údajů. V těchto případech je množství přenášených dat omezeno na nezbytné minimum. Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám bez vašeho explicitního souhlasu není možné, zejména pokud jsou tyto třetí strany mimo oblast působnosti právních předpisů Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Jakýkoli takový souhlas může být kdykoli do budoucna odvolán.

Žádost o zaměstnání

Zveřejňujeme volná pracovní místa na internetových stránkách "Ewald Dörken AG" a na ně je z těchto stránek prolink. Zde pak uplatňuje zásady ochrany osobních údajů na internetových stránkách společnost "Ewald Dörken AG" .

Bezpečnost dat

Abychom chránili uložené osobní údaje před neoprávněným přístupem a zneužitím, přijali jsme komplexní technické a provozní bezpečnostní opatření. Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně přezkoumávána a případně upravována podle technologického pokroku. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni a povinnováni mlčenlivostí.

Vaše práva

Transparentnost je pro nás velmi důležitá. Na základě písemné žádosti a v souladu s našimi právními předpisy Vám sdělíme zda, a které osobní údaje jsou u nás uloženy.

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dörken s.r.o
Nad Vinným potokem 2
101 11 Praha 10 - Vršovice
Česká republika

Tel          261221576 / 261005200
Fax         261223725
E-Mail    dorken@dorken.cz

Dörken ve světě

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Člen skupiny Dörken · DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.