Pokyny k ochraně osobních údajů

Dörken s.r.o. (dále jen „Dörken“) má radost z Vaší návštěvy na těchto webových stránkách. Osobní údaje na těchto webových stránkách budeme získávat pouze v technicky nutném rozsahu. Následně Vás budeme informovat o druhu, zacházení a účelu zjišťování, zpracovávání a využívání Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním našich webových stránek. Toto Prohlášení o ochraně dat platí pro veškerou internetovou prezentaci Dörken, nikoliv však pro stánky jiných poskytovatelů, na které najdete odkazy na našich stránkách. Naše bezpečnostní postupy jsou pravidelně kontrolovány a přizpůsobovány technologickému pokroku.  

1. Osoba odpovědná za zpracování údajů

Odpovědnou osobou je podle čl. 4 odst. 7 Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) Dörken s.r.o., Nad Vinným potokem 2, CZ-10111 Praha 10  

2. Možnost kontaktování pověřence pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů k ochraně údajů zašlete prosím e-mail na datenschutz-doeco@doerken.de 

3. Vaše práva

Vůči nám máte následující práva ohledně příslušných osobních údajů:

3.1 Všeobecná práva

Máte právo na informaci, zprávu, smazání, omezení zpracování, odpor proti zpracování a na přenositelnost dat. Pokud zpracování záleží na Vašem souhlasu, máte právo nám souhlas s účinkem do budoucnosti odvolat.

3.2 Práva při zpracování údajů podle oprávněného zájmu

Podle čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo kdykoliv vznést protest proti zpracovávání svých osobních dat z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, která plyne na základě čl. 6 odst. 1e) GDPR (zpracování dat ve veřejném zájmu), nebo na základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR (zpracovávání dat k zachování oprávněného zájmu), toto platí také pro profilování opírající se o tento předpis. V případě Vašeho odporu již Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, ledaže bychom mohli prokázat pádné důvody pro zpracování potřebné ochrany, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, vykonávání či obraně právních nároků.  

3.3 Práva u přímé reklamy

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom provozovali přímou reklamu, máte podle čl. 21 odst. 2 GDPR právo vznést kdykoliv odpor proti zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, k účelu reklamy, toto platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou reklamou ve spojení.   V případě Vašeho odporu proti zpracování za účelem přímé reklamy nebudeme Vaše osobní údaje již pro tyto účely zpracovávat.

3.4 Právo na stížnost u dozorčího úřadu

Kromě toho máte právo stěžovat si u příslušného dozorčího úřadu pro ochranu dat na námi prováděné zpracovávání Vašich osobních údajů.

4. Zjišťování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky

Při pouhém informativním užívání webové stránky, tedy když se neregistrujete nebo nám jinak nepředáte informace, zjišťujeme pouze osobní data, která předá Váš prohlížeč našemu serveru. Jestliže si chcete naši webovou stránku prohlédnout, zjišťujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky potřebné, abychom Vám naši webovou stránku zobrazili a zaručili stabilitu a bezpečnost. Právní základ k tomu je čl. 6 odst. 2 f) GDPR; oprávněný zájem spočívá v zachování a bezpečném poskytování našich služeb:   

IP-adresa, datum a hodina dotazu, rozdíl časového pásma ke Greenwich Mean Time (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), status přístupu /HTTP-kód statusu, právě přenášený soubor dat, webová stránka, ze které požadavek přichází, prohlížeč, provozní systém a jeho plocha, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

5. Navázání kontaktu e-mailem nebo kontaktním formulářem

V případě, že nás budete kontaktovat e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, Vámi sdělené údaje (Vaší e-mailovou adresu, popř. Vaše jméno a telefonní číslo) uložíme, abychom zodpověděli Vaše otázky. Pokud se pomocí našeho kontaktního formuláře dotazujeme na některé údaje, které nejsou pro navázání kontaktu potřebné, označujeme je vždy jako volitelné. Tyto údaje nám slouží ke konkretizaci Vašeho dotazu a k lepší realizaci Vaší žádosti. Sdělení těchto údajů je výslovně na dobrovolné bázi a s Vaším souhlasem, čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Pokud se přitom jedná o údaje ke komunikačním kanálům (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), souhlasíte kromě toho s tím, že Vás případně také budeme kontaktovat přes tento komunikační kanál, abychom Vaši žádost zodpověděli. Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoliv pro budoucnost odvolat.   

Údaje vyskytující se v této souvislosti smažeme, jestliže uložení již není potřebné, nebo zpracování omezíme, pokud existují zákonné povinnosti pro ukládání.

5.1 Komunikace prostřednictvím Facebook Messenger

Tato nabídka používá jako doplňkové komunikační médium Facebook Messenger firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Údaje a obsahy komunikace jsou přes server zpracovávány v USA. Facebook navíc zhodnocuje meta-data komunikace pro reklamní účely, avšak nikoliv obsah zpráv.   

Další podrobnosti najdete ve směrnici o ochraně dat Facebooku.

6. Volná místa

Ohledně případných nabídek volných míst odkazujeme na webovou stránku „Ewald Dörken AG“. Ohledně toho platí Prohlášení o ochraně osobníc údajů webové stránky „Ewald Dörken AG“.

7. Používání cookies

Při Vašem užívání naší webové stránky jsou na Vašem počítači ukládány cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou uloženy na Vašem pevném disku přiřazeny k Vámi používanému prohlížeči a prostřednictvím nichž se na to které místo, které používá cookie, dostávají určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy nebo je na Váš počítač přenášet. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově pro uživatele příjemná a efektivní.   Tato webová stránka využívá následující druhy cookies, jejichž rozsah a způsob fungování je vysvětlen níže: 

7.1 Dočasné soubory cookies

Tyto cookies jsou automaticky vymazány, když zavřete prohlížeč. K tomu náleží zejména Session-Cookies. Tyto ukládají tak zvanou Session-ID, pomocí které se dají přiřazovat různé dotazy Vašeho prohlížeče společnému logickému spojení. Tím může být Váš počítač opakovaně rozpoznán, když se na naši webovou stránku vrátíte. Session-Cookies jsou vymazány, jestliže se odhlásíte nebo prohlížeč zavřete.

7.2 Trvalé soubory cookies

Tyto cookies jsou automaticky vymazány po určené době, která může být vždy podle cookie rozdílná. Cookie můžete kdykoliv vymazat v bezpečnostních nastaveních svého prohlížeče.  

7.3 Zabránění cookies

Své nastavení prohlížeče můžete podle vlastního přání konfigurovat a např. přijetí Third-Party-Cookies nebo všech cookies odmítnout. Upozorňujeme na to, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

7.4 Právní základy a doba trvání uložení

Právním základem pro možné zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR, abychom svou webovou stránku vytvořili pro uživatele přívětivější a umožnili analýzu chování uživatele při surfování a pro jejich dobu ukládání čl. …. Cookies jsou na počítači uživatele ukládány a z něj na naší stránce sdělovány. Proto máte jako uživatel také plnou kontrolu o používání cookies. Se změnami nastavení ve svém prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies mohou být kdykoliv vymazány. Toto může probíhat automaticky.  

8. Analýza webové stránky

Pro účely analýzy a optimalizace našich webových stránek používáme různé služby, které jsou představeny níže. Tak můžeme například analyzovat, kolik uživatelů naši stránku navštíví, jaké informace jsou nejčastěji vyhledávány, nebo jak uživatelé vyhledávají nabídku. Evidujeme mimo jiné údaje o tom, ze které internetové stránky dotyčná osoba na internetovou stránku přišla (tak zvané referrer), na jaké podstránky internetové stránky klikla nebo jak často a po jakou dobu byla podstránka sledována. Toto nám pomáhá k tomu, abychom své nabídky vytvářeli pro uživatele přátelské a zlepšovali je. Údaje, které přitom zjistíme, neslouží k tomu, abychom jednotlivé uživatele osobně identifikovali. Zjišťují se anonymní, resp. nanejvýš pseudonymní údaje. Právním základem k tomu je čl. 6 odst. 1 f) GDPR.  

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy firmy Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).   Užívání obsahuje pracovní režim Universal Analytics. Tím je možné přiřazovat údaje, logická spojení a interakce o více zařízeních cestou pseudonymních uživatelských ID, a tak analyzovat aktivity uživatele tato zařízení přesahující. Google Analytics používá cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky Vámi. Informace vytvářené prostřednictvím cookie o Vašem užívání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce je však Vaše IP adresa ze strany Google v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena plná IP adresa a tam zkrácena. IP adresa sdělená v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče není spojována s ostatními údaji Google. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace, aby vyhodnotil Vaše užívání webové stránky, aby sestavil hlášení o aktivitách webové stránky a aby poskytl další služby provozovateli webové stránky spojené s užíváním webové stránky a internetu. V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem o zpracování údajů. Právním základem pro použití Google Analytics je § 15 odst. 3 TMG, resp. čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem spočívá přitom v informacích k využití naší webové stránky.  Bližší informace k podmínkám pro užívání a k ochraně dat najdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. na https://policies.google.com/?hl=de  Uložení cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci využívat případně všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete evidování údajů na Google vytvářených pomocí cookie a vztahujících se k Vašemu užívání webové stránky (včetně své IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů ze strany Google zabránit tím, že si stáhnete a instalujete https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Opt-Out-Cookies zabrání budoucímu zjišťování Vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Abyste zabránili evidenci prostřednictvím Universal Analytics na různých zařízeních, musíte provést Opt-Out na všech užívaných systémech.  

Když kliknete sem, bude spuštěno Opt-Out-Cookie: 

Google Analytics pro tuto stránku deaktivovat

The tracking of Google Analytics is deactivated in this browser for this website.

8.2 Google Tag Manager (GTM)

Z důvodů transparentnosti upozorňujeme na to, že používáme Google Tag Manager. Google Tag Manager sám neeviduje žádné osobní údaje. Tag Manager nám ulehčuje zapojení a správu našich tagů. Tagy jsou malé kódované prvky, které slouží mimo jiné k tomu, abychom měřili Traffic a chování návštěvníků, zjišťovali dopad online-reklamy a sociálních kanálů, zřizovali remarketing a zaměření na cílové skupiny a testovali a optimalizovali webové stránky. Jestliže jste provedli deaktivaci, bude tato deaktivace ze strany Google Tag Manager respektována. Pro další informace ke Google Tag Manager viz: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html 

8.3 Double Click

Používáme DoubleClick, službu od Google Inc. DoubleClick používá cookies, aby se spustily reklamní inzeráty opírající se o uživatele. Cookies rozpoznají, který inzerát již byl ve Vašem prohlížeči otevřen a zda jste přes otevření inzerátu vyvolali webovou stránku. Přitom cookies nezjišťují žádné osobní informace a ani nemohou být s takovými spojovány. Když nechcete dostávat žádnou reklamu orientovanou na uživatele, můžete zapnutí reklamních inzerátů pomocí nastavení inzerátů od Google deaktivovat

Další informace k tomu, jak Google používá cookies, můžete vyčíst v Prohlášení o ochraně údajů Google.   

 Právním základem pro použití Google Analytics je § 15 odst. 3 TMG, resp. čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem přitom spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky.

8.4 Měření konverze akcí návštěvníků pixelem Facebooku

S Vaším souhlasem používáme během našeho výstupu na internetu „Pixel akcí návštěvníků“ Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). S jeho pomocí můžeme následovat akce uživatelů, poté co tito viděli reklamní inzerát Facebooku nebo na něj klikli. Tak můžeme účinnost reklamních inzerátů Facebooku zjišťovat pro účely statistiky a výzkumu trhu. Takto zjištěné údaje jsou pro nás anonymní, to znamená, že nevidíme osobní údaje jednotlivých uživatelů. Tyto údaje jsou však Facebookem ukládány a zpracovávány, o čemž Vás v souladu s naším stavem informací informujeme. Facebook může tyto údaje spojit s Vaším facebookovým účtem a také použít pro vlastní reklamní účely, podle směrnice Facebooku o používání dat https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebooku, jakož i jeho partnerům můžete zapnutí reklamních inzerátů na facebooku i mimo něj umožnit.   Dále může být k těmto účelům uložen na Vašem počítači cookie. Tento souhlas smí být prohlášen pouze od uživatelů, kteří jsou starší 13 let. Pokud jste mladší, prosíme, abyste požádali o radu své zákonné zástupce.  

Chcete-li svůj souhlas odvolat, klikněte prosím zde. 

9. Reklama

Cookies používáme pro marketingové účely, abychom oslovili své uživatele s reklamou vyhovující jejich zájmu. Navíc používáme cookies, abychom omezili pravděpodobnost odmítnutí reklamního inzerátu a změřili efektivitu našich reklamních opatření. Tyto informace mohou být sdíleny i třetími osobami, jako např. Ad-reklamními sítěmi. Právním podkladem k tomu je čl. 6 odst. 1 a) a f) GDPR. Pro účely sledované zpracováním dat existuje oprávněný zájem přímého marketingu. Máte právo vznést proti zpracování svých údajů pro účely takové reklamy kdykoliv protest. K tomu Vám poskytujeme dále možnosti Opt-Out příslušné služby. Alternativně můžete v nastavení svého prohlížeče používání cookies zabránit.

10. Obsahy třetích osob

V rámci této online nabídky jsou začleněny obsahy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), jako např. YouTube nebo Google Mapy. To vždy předpokládá, že poskytovatelé těchto obsahů (dále označováni jako „Třetí poskytovatelé“) vidí IP adresu uživatelů. Neboť bez IP adresy by nemohly být obsahy na prohlížeč příslušného uživatele vysílány. IP adresa je tedy pro znázornění těchto obsahů potřebná. Snažíme se používat jen takové obsahy, jejich příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k dodání obsahů. Avšak nemáme vliv na to, když třetí poskytovatelé IP adresu např. uloží ke statistickým účelům. Pokud je nám toto známo, uživatele o tom uvědomíme. Právním základem k tomu je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem spočívá přitom v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky.

11. Přenos dat

Sdělování Vašich údajů třetím osobám se zásadně neděje, ledaže bychom k tomu byli zákonem povinováni, nebo když je předávání dat potřebné k realizaci smluvního vztahu, nebo jste předem vyslovili k předávání svých údajů souhlas.  

12. Bezpečnost dat

Učinili jsme rozsáhlá technická a provozní ochranná opatření, abychom Vaše údaje ochránili před náhodnými či úmyslnými manipulacemi, ztrátou, narušením či přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technologickému pokroku.

13. Doba trvání uložení

Pokud není výše uvedeno jinak, jsou osobní údaje příslušných osob vymazána nebo zablokována, jakmile účel pro uložení odpadá. Ukládání může navíc probíhat, jestliže to bylo stanoveno evropským nebo národním zákonodárcem v unijních právních nařízeních, zákonech či jiných předpisech, jimž odpovědná osoba podléhá. Zablokování nebo vymazání údajů probíhá také tehdy, jestliže uplyne některá, jmenovanými normami předepsaná lhůta pro ukládání.   Změny pokynů k ochraně dat.  

Vyhrazujeme si pokyny k ochraně dat měnit a rozšiřovat. Současný stav pokynů k ochraně dat je z června 2018.

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dörken s.r.o
Nad Vinným potokem 2
101 11 Praha 10 - Vršovice
Česká republika

Tel          261221576 / 261005200
Fax         261223725
E-Mail    dorken@dorken.cz

Dörken ve světě

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Člen skupiny Dörken · DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.