Hydroakumulační fólie DELTA®-FLORAXX TOP

Difuzně otevřená ochranná a drenážní fólie s integrovanou filtračně stabilní geotextilií. Plošná drenáž a akumulace vody v jednom. Skvěle se hodí pro použití na vegetačních střechách i na vegetačních střechách s obráceným pořadím vrstev - inverzní střechy.

Fólie je odolná chemikáliím, v zemi nehnije a je bez vlivu na kvalitu pitné vody.

  smallRetina 11:20:35
  DELTA®-FLORAXX TOP in der Anwendung
  smallRetina 11:20:35
  DELTA®-FLORAXX TOP in der Anwendung
  smallRetina 11:20:35
  DELTA®-FLORAXX TOP in der Anwendung
  smallRetina 11:20:35
  DELTA®-FLORAXX TOP Wasserspeicherbahn
  smallRetina 11:20:35
  DELTA®-FLORAXX TOP Oktagonnoppe
  smallRetina 11:20:35
  DELTA®-FLORAXX TOP Anwendung unter Intensivbegrünung

Výhody

 • Vysoká hydroakumulační kapacita  7 l/m2
  DELTA®-FLORAXX TOP uchovává dešťovou vodu a slouží tedy jako akumulace pro období sucha. Přebytečná vody odtéká perforacemi v horní ploše fólie mezi nopy a vykonává tak i drenážní funkci.
 • 80 % vyšší pevnost v tlaku
  Díky osmiúhelníkovým nopům s výztužnými žebry vykazuje až o 80% vyšší pevnost v tlaku než běžně tvarované nopy.
 • Filtrační textilie je součástí
  Nakašírovaná stabilní filtrační geotextilie  umožňuje okamžité ukládání substrátu po položení fólie. Žádné další dělicí nebo filtrační vrstvy není třeba pokládat. To šetří zbytečnou námahu.
 • Nezanáší se
  Nakašírovaná geotextilie je pevná v tlaku a filtračně stabilní - tím brání spolehlivě zanešení nopové fólie.
 • Perforace mezi nopy
  Otvory v horní ploše fólie slouží k tomu, aby přebytečná srážková voda (ca. 8,7 l/m²s) byla spolehlivě odvedena a tím se bránilo zahnívání kořenů. 
 • Difuzně otevřená
  Díky perforacím dosahuje fólie  DELTA®-FLORAXX TOP hodnotu Sd pouhých ca. 0,4 m. Ideální i pro použití v inverzních střechách.

Použití

DELTA®-FLORAXX TOP slouží jako ochranná, drenážní a hydroakumulační vrstva v extenzivně, ale i intenzivně ozeleněných konstrukcích plochých střech. Nopová fólie  se rozvine na ochranné rouno (min. 300g/m²) položené na hydroizolaci odolnou prorůstání kořenů s nopy směrem dolů. Vzhledem k tomu, že filtračně stabilní geotextilie je již integrována, lze rostlinný substrát v dalším kroku nanášet přímo na DELTA®-FLORAXX TOP. Výsadba pak probíhá individuálně.

DELTA®-FLORAXX TOP se používá také v obrácených střechách jako paropropustná vrstva nad tepelnou izolací. Nopová fólie je položena na odvodňovací separační vrstvu s nopy směřujícími k izolaci. Potřebný násyp (rostlinný substrát, drť, štěrk, drť apod.) se poté aplikuje přímo na fólii. 

Reference

Technické údaje

Materiál nopové fólie HDPE-nopová fólie s perforací a nakašírovanou PP-geotextilií
Výška nopů ca. 20 mm
Pevnost v tlaku ca. 200 kN/m² (EN ISO 25619-2)
Objem vzduchu mezi nopy ca. 14 l/m²
Teplotní odolnost -30 °C bis + 80 °C
Propustnost vody v ploše ca. 10 x 10-3 m²/s (10 l/s · m) (EN ISO 12958)
Propustnost vody v kolmém směru ca. 8,5 l/m² · s
Průměr perforací ca. 6,5 mm
Hydroakumulační schopnost ca. 7 l/m²
Charakteristická velikost pórů textilie ca. 0,15 mm (EN ISO 12956)
Propustnost pro vodu - geotextilií ca. 0,08 m/s (EN ISO 11058)
Drenážní kapacita 1,17 l/m · s při 20 kPA (Gradient i=0,02)
1,43 l/m · s při 20 kPA (Gradient i=0,03)
2,64 l/m · s při 20 kPA (Gradient i=0,1)
CE-shoda DIN EN 13252, Protokol TBU1.1/13525/0580.0.1-2009
Rozměr role 10 m x 2 m, šířka textilie 2,10 m

Doplňky

Ke stažení

Kontakt

smallRetina 11:20:35 mediumAlias 11:20:35 large 11:20:35 xlarge 11:20:35

Chcete získat další informace o vlastnostech výrobků, možnostech použití nebo probrat další technická témata? 
Potom se obraťte na technického poradce pro Českou republiku na tel.č. +420 602 319 093 nebo mailem na  karel.bulin@dorken.cz.
 

Máte dotazy k fakturacím, dostupnosti zboží nebo ke stavu Vaší objednávky? 
V těchto záležitostech Vám pomůžou kolegyně v kanceláři společnosti na telefonních číslech +420 261 005 200, +420 261 221 576 nebo na mailové adrese  dorken@dorken.cz .