DELTA®-FLORAXX TOP in de praktijk
DELTA

Drainage van platte daken - onze oplossingen

Administratieve, industriële of commerciële gebouwen hebben meestal een plat dak. Maar ook bij huizen met één of meerdere verdiepingen is deze dakvorm tegenwoordig vaak te vinden.

De opbouw van een plat dak bestaat uit meerdere functionele lagen. Daartoe behoren een dampscherm, de isolatie en de afdichting. Afhankelijk van het gebruik van het platte dak, kunnen er ook nog worteldoeken, scheidings- en drainagelagen, beschermings- en drainagefolies, een zware oppervlaktebescherming in vorm van grind of platen alsook substraat- en vegetatielagen bijkomen. Al deze lagen moeten bij de opbouw van het platte dak op een zinvolle manier op elkaar worden afgestemd. Vooral de afdichting heeft zwaar te lijden onder weers- en milieu-invloeden en moet extra goed worden beschermd.

Bij een plat dak speelt vooral een vakkundige afwatering een belangrijke rol. Want anders dan bij hellende daken kan neerslagwater zonder een goede drainage op platte daken blijven staan. Stilstaand water verhoogt het risico op lekkages. Bovendien kunnen de organische stoffen die zich hierin ophopen, zoals bladeren, duurzame schade aanrichten aan de dakafdichting.

DÖRKEN biedt hiervoor met zijn expertise op het gebied van beschermings- en drainagefolies veilige, efficiënte en voordelige oplossingen.

Onbenutte platte daken

Onbenutte platte daken zijn niet bedoeld voor een langdurige belasting van personen of voertuigen. Dergelijke oppervlakken zijn meestal voorzien van grindlagen en worden doorgaans alleen voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden betreden. Om de afdichting te beschermen, is een stabiele beschermingslaag tussen deklaag en afdichting vereist. Deze moet bovendien al boven het afdichtingsniveau een optimale waterafvoer veiligstellen en zo voorkomen dat het grind vervuilt.

smallRetina 04:46:24 mediumAlias 04:46:24 large 04:46:24 xlarge 04:46:24
DELTA®-TERRAXX in horizontaler Anwendung unter begehbaren Flächen

Benutte platte daken

Grote oppervlakken van platte daken van gebouwen en parkeergarages kunnen optimaal voor verkeerswegen, speel- en recreatieterreinen of als extra parkeerruimte worden gebruikt. Hierbij moet neerslagwater en eventueel ook gevelwater echter niet alleen aan het oppervlak en op afdichtingsniveau veilig worden afgevoerd. Ook binnen de constructieve opbouw van dergelijke delen is een optimale oppervlaktedrainage noodzakelijk. Anders kan stilstaand water de onderbouw van verkeersgebieden destabiliseren, de laag aantasten of vorstschade veroorzaken.

smallRetina 04:46:25 mediumAlias 04:46:25 large 04:46:25 xlarge 04:46:25
DELTA®-TERRAXX ULTRA in der Anwendung unter befahrbaren Flächen

Groendaken

Veel platte daken kunnen ook als aantrekkelijke groendaken fungeren. Deze stellen wel aanvullende eisen aan de dakopbouw.

smallRetina 04:46:25 mediumAlias 04:46:25 large 04:46:25 xlarge 04:46:25

Drainagesysteem in plaats van grind

Gangbare minerale drainagemiddelen zoals grind of split kunnen alleen met grote inspanning aan deze eisen voldoen. Het materiaal kan vervuild raken waardoor de drainagecapaciteit geleidelijk vermindert, maar ook de vereiste minimale dikte van een dergelijke opbouw is al in de planningsfase een handicap. Bovendien heeft de hogere belasting door de grotere afmetingen van de dragende onderdelen gevolgen voor de bouwkosten. 

DELTA®-TERRAXX kan als horizontale drainagelaag onder gebruiksoppervlakken op platte daken en deklagen worden ingezet. De tweelaagse folie biedt voor dit gebruiksdoel bij een opbouwhoogte van slechte enkele centimeters een bijzonder hoge drainagecapaciteit die - bij een lage statische belasting - duidelijk beter is dan die van een klassieke grind- of splitlaag.